ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

Recyklace stavebních a demoličních odpadů v České republice

Recyklace stavebních a demoličních odpadů je v ČR na relativně vysoké úrovni. I když jsou statistická data popisující tuto činnost za poslední roky vcelku optimistická, je nezbytné za nimi vidět i celou řadu vážných nevyřešených problémů. Recyklací SDO a využíváním recyklátů ve stavebnictví se zabývá i tradiční konference RECYCLING. Letošní 24. ročník RECYCLING 2019 se bude konat opět v dubnu v Brně (více na www.arsm.cz) Recyklace stavebních a demoličních odpadů (SDO) se v ČR objevila v širší míře již před ca 25 roky. Období posledních několika let lze v tomto odvětví charakterizovat rel... viac

Jubilejný X. ročník konferencie - NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK 2019

Určite je veľkým prekvapením, že konferencia, ktorá je tematicky zameraná na podkladové vrstvy vozoviek, dokázala tak významne osloviť odbornú verejnosť a úspešne dovŕšila prvé desaťročie svojej existencie. Desať rokov v živote konferencie možno nie je veľa, ale je to čas na prvé bilancovanie toho, čo všetko sa podarilo dosiahnuť.  Prioritou vždy bola aktuálnosť tém a vysoká odborná spôsobilosť prednášajúcich. To sa podarilo dosiahnuť už pri prvom ročníku a udržať aj počas nasledujúcich.  Najväčším benefitom je však schopnosť či odvaha účastníkov vystúpiť so svojím názorom, obhajovať ho, ale... viac

AUTO-IMPEX otvoril na Slovensku éru jazdy na LNG s úspornými a ekologickými vozidlami IVECO

Udržateľný rozvoj dopravy vedie aj cez pohon na zemný plyn. Tomuto trendu verí a chce mu pomáhať slovenský predajca vozidiel značky Iveco, ako aj jeho zákazníci a partneri z logistickej brandže. Tí nedávno otestovali nový Stralis NP 460 v LNG verzii. Výhodou vozidiel s pohonom na zemný plyn uskladnený skvapalnením (LNG) oproti stlačenému plynu (CNG) je ich dlhší dojazd na rovnaký objem paliva. Preto sa o ne zaujímajú najmä nákladní dopravcovia jazdiaci na medzinárodných trasách. Iveco Stralis NP s 13-litrovým motorom Cursor s výkonom 460 koní (340 kW) na LNG pohon si vydobyl rešpekt u odborník... viac

Automobilový priemysel je na križovatke (kruhovom objazde)

Od ostatných dvoch kríz, ktoré sa týkali „cyklového“ priebehu ekonomického rozvoja (koncom minulého storočia ešte s fázovým posunom kontinent po kontinente, koncom minulého desaťročia už prebiehajúceho globálne), dnes je všeobecne očakávaná „práca v iných podmienkach“ prejavom začínajúcej (už prebiehajúcej) krízy jednotlivca. V automobilovom priemysle hrozí s menšími prejavmi (ale podobne) ako v iných odvetviach. V súvislosti s priebehom a východiskami pre ďalší rozvoj boli doteraz mnohé úspešné riešenia posilnením sektora strojárstva, dnes už aj elektrotechnického, energetického, hutníckeho,... viac

KUHN už štvrťstoročie na Slovensku

Spoločnosť KUHN-Slovakia, s. r. o., so sídlom v logistickom parku Senec je súčasťou rakúskej skupiny KUHN-Gruppe, ktorá strategicky pôsobí v oblasti stavebných strojov, manipulačnej techniky a výroby obrábacích strojov. Divízia stavebných strojov skupiny Kuhn, ktorej súčasťou je aj Kuhn Slovakia, s. r. o., združuje dcérske firmy v ôsmich krajinách strednej Európy. Je to Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko a Slovinsko. Firmu KUHN-Baumaschinen založil v roku 1973 Günter Kuhn v Eugendorfe pri Salzburgu a dodnes funguje ako rodinný podnik. Jedným z najd... viac

Editorial - magazín 1/2019

  Vážení čitatelia, milí priatelia,     v tomto roku vychádza už 14. ročník dvojmesačného magazínu, ktorý opäť bude dávať širokú ponuku pre odborné články všetkých spoločností pôsobiacich v oblasti predaja techniky, mechanizácie, stavebných, cestných, dopravných a iných strojov a nových technológií.  Počas roka 2019 dochádza k niekoľkým významným zmenám v hospodárskej politike EÚ, ktorá kladie dôraz na inovácie a na zohľadňovanie energetických a environmentálnych kritérií. Priemyselná politika bude klásť osobitný dôraz na odvetvie dopravy, ktorá je na prahu novej revolúcie, keďže prudkými zmen... viac

Terminál intermodálnej prepravy v Lužiankach

Spoločnosť STRABAG, s. r. o., spoločne so Železnicami Slovenskej republiky v októbri tohto roku slávnostne otvorili nový terminál intermodálnej prepravy (TIP) Lužianky. Moderné servisné zariadenie je súčasťou strategického priemyselného parku Nitra-Sever a na hlavnú železničnú sieť je napojené jednokoľajovou neelektrifikovanou traťou. Hlavným podnetom na výstavbu TIP Lužianky je rozvoj a rozširovanie priemyselného parku a s ním spojený zámer výstavby siete podobných terminálov. Investícia má prispieť k zníženiu vplyvu prepravy produkcie parku Nitra-Sever na životné prostredie a tiež k úspe... viac

EKOTECHNOLÓGIA TRITECH – využitie tehlového recyklátu v betóne

V Považskej cementárni, a. s., Ladce (PCLA) vyvinuli prelomovú ekotechnológiu TRITECH v spolupráci s rakúskym zákazníkom, ktorý recykluje stavebný a demolačný odpad (C&DW) a vyrába transportbetón. Pokrok v technológiách umožnil komplexnejší prístup k problematike recyklovania stavebného materiálu s jeho druhotným využitím vo výrobe betónu. Opätovné použitie materiálu je spôsob, ako znížiť náklady na výstavbu a zároveň viac šetriť životné prostredie. Recyklácia pomáha znižovať objem stavebného odpadu a predlžuje životnosť skládok. Staviteľom môže priniesť body aj pri LEED certifikácii. No... viac

Využitie možností GUMOVÉHO MATERIÁLU po recyklácii odpadových PNEUMATÍK

Pneumatiky sa s rozvojom automobilového priemyslu stali neoddeliteľnou súčasťou bežného života človeka. Využívame ich takmer každodenne, či už pri jazde osobným automobilom či pri jazde autobusom hromadnej dopravy, sú hojne využívané aj v leteckej doprave, ale tiež sú dôležitým článkom premávky nákladnej dopravy. V dôsledku rozvoja spoločnosti vo svete stúpa dopyt po pneumatikách a s tým úmerne súvisí aj produkcia odpadových pneumatík [1]. Odpadové pneumatiky predstavujú globálny problém a stále väčšie riziko pre životné prostredie, pretože nie sú biologicky rozložiteľné, často sú nesprá... viac

Najglobálnejší a najinovatívnejší veľtrh sveta - Bauma 2019

stavebný veľtrh Bauma 2019 bude v znamení superlatívov Rekordných viac ako 3 500 vystavovateľov z 55 krajín na ploche 614 000 m2 a očakávaných 600 000 návštevníkov počas 7 dní. To je vizitka najväčšieho svetového veľtrhu stavebných a ťažobných strojov a technologických zariadení. Veľtrh Bauma sa koná v Mníchove v trojročnom cykle. Jeho 32. ročník sa uskutoční v termíne 8. až 14. apríla 2019 a výstavisko bude praskať vo švíkoch. „Stavebný sektor zažíva boom a s ním aj veľtrh Bauma. Zohľadnili sme veľký záujem a rozšírili sme naše výstavisko na 614 000 štvorcových metrov. Naším cieľom je ponúknu... viac