Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

Bonusy a zľavy na cestovanie na jednom mieste - ZSSK ponúka cestujúcim možnosť ušetriť až štvrtinu z ceny lístka a ďalšie mnohé výhody

Stačí na to pár klikov. Každé euro sa dnes ráta. Železničná spoločnosť Slovensko ponúka svojim klientom v jednom balíku lacnejšie cestovanie aj mnoho ďalších benefitov. Vstupnou bránou do sveta výhodnejšieho a modernejšieho cestovania je zákaznícke konto ZSSK ID, cez ktoré môžu klienti Železničnej spoločnosti Slovensko nastupovať do vlakov tými istými dverami ako ostatní cestujúci, ale za finančne výhodnejších podmienok a s lepším servisom. Vďaka ZSSK ID a mobilnej aplikácii Ideme vlakom majú jednoduchší prístup k službám a informáciám ZSSK – nosia ich doslova vo vrecku.  Pri zľavách nie je ni... viac

TECHNOLÓGIA eFusion

Vývoj a výskum, úroveň vedeckého poznania, ale hlavne ich pretavenie do aplikačnej praxe ako využiteľný inovačný potenciál sú základom udržateľného rozvoja spoločnosti. Vedecké poznanie zároveň prináša odpovede a ponúka možnosti, ako čeliť globálnym spoločenským výzvam, ktoré sú a budú neustále prítomné. Najväčšou súčasnou globálnou výzvou sú klimatické zmeny a nedostatok čistých energetických zdrojov, čo vytvára predpoklady na vznik nerovnováhy a napätia v spoločnosti. Kľúčový problém klimatických zmien je dnes ich dynamika, ktorá je viac ako 20-krát vyššia ako kedykoľvek v histórii Zeme a ot... viac

IT Budúcnosť nových informačných technológií - Multikanál SITEL

Flexibilita systému, rýchlosť výstavby, úspora stavebných materiálov a nákladov  Spoločnosť SITEL, s. r. o., má dlhoročné skúsenosti na Slovensku v oblasti výstavby integrovaných telekomunikácií, ponúka špičkové produkty a riešenia, široký sortiment moderných telekomunikačných technológií. V zahraničí pôsobí prostredníctvom dcérskych spoločností v ČR, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a na Ukrajine.  Predstavujeme silnú spoločnosť, popredného dodávateľa a overeného spoľahlivého partnera v celom spektre telekomunikačnej výstavby, servisu a prenájmov. SITEL, s. r. o., priebežne rozvíja aktivity vo viace... viac

Editoriál - Ing. Ladislav Olexa, PhD.

Magazín vstupuje do XVI. ročníka. Dlhoročná tradícia nás zaväzuje prinášať stále nové a zaujímavé odborné články z poznania vedecko-technického napredovania, hospodárskeho vývoja v krajine i z aktuálneho života obchodných firiem. Magazín je oknom do všetkých oblastí národného hospodárstva a jeho obsah je kreovaný aktuálnym vývojom a dianím v spoločnosti. Náročné obdobie pandémie je pre každého z nás skúškou, ako vieme prežiť. Životné prostredie, podmienky sa výrazne zmenili a my sme nútení nastaviť nové pravidlá a formy komunikácie. Naším cieľom je udržateľnosť projektu nášho magazínu. Piliero... viac

VÝVOJ KOĽAJOVEJ DOPRAVY VO VYSOKÝCH TATRÁCH

PROJEKTY Z FONDOV EÚ NA MODERNIZÁCIU DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY VO VYSOKÝCH TATRÁCH, OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA  2014 – 2020. V súčasnosti si pripomíname 150 rokov od výstavby Košicko-bohumínskej železnice (KBŽ), ktorá významne prispela k hospodárskemu, ekonomickému rozvoju a rastu cestovného ruchu v oblasti Vysokých Tatier. Prevádzka na železničnej trati Žilina – Poprad a Poprad – Spišská Nová Ves sa začala 12. decembra roku 1871. Záujem o Vysoké Tatry neprestajne rástol a už od roku 1884 boli z Viedne do Vysokých Tatier vypravované mimoriadne vlaky.  V podtatranskej oblasti z Popradu... viac

Nejúspěšnější návěs pro těžkou a nadrozměrnou dopravu na trhu

Dnes bychom našim čtenářům rádi představili nejúspěšnější speciální návěs v těžké a nadrozměrné dopravě nejen na českém a slovenském trhu. Výrobce GOLDHOFER je v oboru „Těžká a nadrozměrná doprava“ opravdovým pojmem, a když k tomu přidáme označení návěsů řady MPA a MPA-V (hlubinné provedení návěsu), pak můžeme přidat i označení „nejúspěšnější, nejprodávanější, nejspolehlivější“. „Jedná se bezpochyby o náš klenot z prodejního portfolia od zn. Goldhofer“, říká Jaroslav Vladyka, jednatel firmy VLADYKA s.r.o. Chrudim. Tato společnost zastupuje zn. GOLDHOFER na českém a slovenském trhu již ví... viac

Odovzdanie úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka do užívania

Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou diaľnice D1 hranica ČR/SR a hranica SR/UR. Tá je súčasťou medzinárodného ťahu E-50 Paríž – Norimberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice – Užhorod s pokračovaním cez Ukrajinu a Rumunsko na juh alebo cez Rusko ďalej na východ. Z hľadiska vnútroštátneho významu je súčasťou vnútroštátnej diaľničnej siete, ktorá spolu s vymedzenými ťahmi z vybranej siete bude tvoriť základnú komunikačnú kostru na území SR. Po dobudovaní tohto úseku a úseku Lietavská Lúčka – Višňové sa podstatne zlepšia podmienky v dopravnom uzle Žilina aj... viac

Do ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY poputujú z fondu obnovy stovky miliónov EUR

Aktuálny stav riešení Ministerstva dopravy a výstavby SR aj v oblasti investičnej výstavby nám priblížil osobne štátny tajomník MDV Ing. Jaroslav Kmeť. Hoci pandémia koronavírusu spôsobila nepriaznivú ekonomickú situáciu v národnom hospodárstve, rezort plánuje tento rok viaceré významné investície. Vážený pán štátny tajomník, môžete našim čitateľom priblížiť priority, ktoré ste si stanovili? Na ministerstve sa venujeme prioritám, ktoré sme s ministrom a odborným tímom vybrali podľa jednotlivých dopravných módov v cestnej doprave, v železničnej doprave a v cyklistickej doprave. Stanovili sme si... viac

Perspektívy investičnej výstavby na Slovensku v roku 2021

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS ) je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba. Zväz v záujme plnenia svojich cieľov nadväzuje spoluprácu a komunikáciu so štátnymi inštitúciami, s inými zväzmi a záujmovými združeniami na území Slovenskej republiky aj v zahraničí. Cieľom zväzu je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie v oblasti stavebníctva a podporujúce aktivity všetkých subjektov podnikajúcich v tejto oblasti. Porozprávali sme sa s prezidentom ZSPS Pavlom Kováčikom o perspektívach na rok 2021. Prezident ZSPS - Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD.,... viac

Výzvy nás majú motivovať na činy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) má dlhodobú históriu siahajúcu až k vzniku Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, ktorá bola inštitucionalizovaná na vysokoškolskú úroveň v roku 1762, keď uhorská a česká kráľovná Mária Terézia podpísala dekrét o založení. Táto inštitúcia, pýšiaca sa možno najstaršou históriou vo svete vo svojej oblasti, je základom, ku ktorému sa hrdo hlási naša fakulta a naša univerzita. V tomto kontexte je nutné vnímať i našu fakultu, ktorá sebavedomo zastáva významné miesto medzi banskými akadémiami celej Európy. Ako jedna z troch zakladajúcich f... viac