ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

Editorial magazínu č. 3/2019 ( máj - jún )

Vážení čitatelia, milí priatelia, Skôr ako sa pustíte do čítania, prezerania, listovania nášho magazínu, dovoľte, aby sme vám pripravili pohodu k dobrej káve. Myšlienky na letné dni už určite máte a v duchu hľadáte svoju destináciu na dovolenku. My vás teraz prevedieme európskymi destináciami odbornosti od Francúzska cez Spojené kráľovstvo, Fínsko do Poľska a Česka.  Pri príprave nášho magazínu sme boli ešte v období prichádzajúcej jari. Na jar všetko v prírode ožíva a prebúdza sa do nového života. K novým nápadom sme prichádzali aj my. Hľadáme novú cestu, zaujímavosti, ktoré sa už stali... viac

Obnoviteľné zdroje energie 2019

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, spolu so Stavebnou fakultou STU Bratislava, Katedrou technických zariadení budov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov usporiadali v poradí 19. konferenciu OZE 2019 v dňoch 16. – 17. 2019 mája v Novom Smokovci.  Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade na poľnohospodárske účely. Konferencia bola v tomto roku zameraná na tému ZÁSOBOVANIE TEPLOM BUDOV S NULOVOU POTREBOU ENERGI... viac

Technika ochrany prostredia - TOP 2019, Jubilejný 25. ročník medzinárodnej konferencie

Jubilejný ročník konferencie sa opäť konal na Štrbskom Plese v hoteli Panorama Resort v termíne 15. – 17. mája 2019. Organizátorom bol Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažérstva kvality, spoluorganizátorom bol Ústav recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach. Na konferencii sa zúčastnilo 70 odborníkov zo Slovenska, z Českej republiky, Poľska, zo Srbska a odznelo 37 prednášok. Rokovanie prebiehalo podľa osvedčeného scenára – prvý deň poobede 6 plenárnych prednášok, ktoré vymedzili rámec rokovaní v ďalších dňoch, rokovaní v sekciách... viac

SLOVENSKO-ČESKO, KRIŽOVATKA DOPRAVNÝCH, EKONOMICKÝCH A EKOLOGICKÝCH ZÁUJMOV

Reprezentanti podnikateľov, investorov, miest a obcí žiadajú ministerstvá a Európsku komisiu, aby urýchlili procesy s prípravou výstavby diaľnic pri rešpektovaní ekonomickej efektívnosti a ochrany zásob podzemnej pitnej vody – ekológia. Ide o diaľnicu Turany – Hubová s variantom bez tunela Korbeľka, R6 z Púchova do Zlína a tunel Višňové na trase Praha – Zlín – Martin – Košice, ktorú už pred 83 rokmi naplánoval podnikateľ Baťa.       MEMORANDUM O VÝSTAVBE DIAĽNIC NA EURÓPSKYCH KORIDOROCH TEN-T PRIJALI V ŽILINE Memorandum o koordinovanej spolupráci pri príprave a presadzovaní priorít vo výstavbe... viac

RAVO - Viac ako 50 rokov skúseností a vášne k zametaniu

V roku 1964 bola založená spoločnosť RAVO a položené základy pre prvý kompaktný vysávací cestný zametací stroj. Dnes mu patrí 90 % svetového trhu v triede 6m³. A prečo?  Kompaktný zametač Ravo 5i Series  RAVO 5 i Series bol vyvinutý s požiadavkou: čistá ulica jedným ťahom bez ohľadu na ročné obdobie a podmienky.  Preto štandardná výbava každého stroja RAVO zahŕňa: Ergonomicky navrhnutú kabínu s nastaviteľným volantom, prístrojovou doskou a lakťovou opierkou Klimatizáciu Výkonný motor VM 4,5 l Linde hydrauliku Zásobník z nehrdzavejúcej ocele s objemom... viac

URČOVANIE DYNAMICKEJ STABILITY MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV VO VERTIKÁLNEJ ROVINE

 Statická a dynamická stabilita mobilných pracovných strojov patrí k základným predpokladom bezpečného a spoľahlivého vykonávania ich pracovných činností. V tomto článku je venovaná pozornosť dynamickej stabilite zemných strojov. Opísané sú teoretické princípy dynamickej stability a metodika jej zisťovania pri konkrétnom stroji, spolu s prezentovaním dvoch názorných prípadov analýzy dynamickej stability.  Úvod             Medzi najdôležitejšie funkčné vlastnosti, ktoré určujú nielen pracovné schopnosti, ale aj bezpečnosť mobilných pracovných strojov na kolesovom a pásovom podvozku, patrí... viac

Slovenské stavebníctvo DNES

O najnovšie informácie zo stavebného sektora a jeho vnútornú konšteláciu činných osôb a firiem sme požiadali prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA. Redakcia magazínu STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA ďakuje za poskytnutie rozhovoru a priblíženie aktuálnej situácie a potrieb v slovenskom stavebníctve.  Stavebníctvu na Slovensku sa v poslednom období darí, bude pozitívny vývoj pokračovať? Áno, stavebníctvu sa darí, ekonomicky zažíva ekonomicky priaznivé obdobie, a to v novej výstavbe tak v opravách a údržbe. Ťahúňom novej výstavby je predovšetkým súkromný s... viac

Česko-slovenské podnikateľské fórum v Žiline

Dňa 9. apríla 2019 sa konalo v hoteli Holiday Inn v Žiline v rámci PROPED (projekt ekonomickej diplomacie) Česko-slovenské podnikateľské fórum. Na akcii sa zúčastnili zástupcovia 21 českých firiem a 20 slovenských firiem, čo predstavovalo viac než 60 osȏb. Tohtoročné podnikateľské fórum nadviazalo na Česko-slovenské ekonomické fórum v Žiline zo dňa 4. júna 2018 pri príležitosti 100. výročia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Hlavnými organizátormi tohtoročného fóra boli Veľvyslanectvo ČR v Bratislave a Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v Žiline. Obidve inštitúcie spolupracovali p... viac

FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY - 15. ročník uznávanej medzinárodnej konferencie

Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko, Železnicami Slovenskej republiky Bratislava a s podporou Zastúpenia Európskej únie na Slovensku zorganizovali úspešný jubilejný 15. ročník uznávanej medzinárodnej konferencie Fórum koľajovej dopravy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. – 20. marca v hoteli DoubleTree by Hilton, Bratislava. Záštitu nad konferenciou tradične prevzal minister dopravy a výstavby SR a rektori technických univerzít z Bratislavy,zo Žiliny a z Košíc. Na konferencii sa zúčastnilo 240 záujemcov z 8 krajín vrátane Slovenska.... viac

Cestná konferencia v znamení 50. výročia výstavby diaľnic na Slovensku

Cestná konferencia v znamení 50. výročia výstavby diaľnic na Slovensku Päťdesiat rokov skúseností z výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku, financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry, vplyv cestnej dopravy a líniových stavieb na životné prostredie. O týchto a ďalších témach diskutovalo na Cestnej konferencii 300 odborníkov z celého Slovenska.   Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 26. – 27. marca 2019 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave významné odborné podujatie s názvom Cestná konferencia 2019. Tento ročník bol okrem tradičných tém venovaný pripomenutiu 50... viac