Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

14. FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY


13. – 14. marec 2018, Bratislava, SR

Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy – v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky Bratislava a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zorganizovali 14. ročník uznávanej medzinárodnej konferencie Fórum koľajovej dopravy v dňoch 13. – 14. marca 2018 v Bratislave. 

Fórum koľajovej dopravy tradične ponúklo priestor na nové informácie, diskusiu a výmenu odborných názorov a skúseností v oblasti rozvoja, investícií a noviniek v železničnej a mestskej koľajovej doprave, ako aj možnosť hľadania riešení vo vzťahu k potrebám obcí, miest, krajov a regiónov pri integrácii a cezhraničnej koordinácii dopravy. 

Zaujímavé témy prezentované spíkrami z rôznych krajín a panelová diskusia počas druhého dňa pritiahli aj tento rok vyše 270 odborníkov zo štátnej správy a z verejnej samosprávy, univerzít, z Európskej komisie, európskych a národných spoločností, mestských dopravných podnikov, projektových, stavebných a dodávateľských spoločností a ďalších významných inštitúcii z 9 krajín Európy. 

Cieľom medzinárodnej odbornej konferencie Fórum koľajovej dopravy je poukázať na pretrvávajúce rozdiely medzi jednotlivými európskymi regiónmi a hľadanie spoločnej cesty, ktorá by pomohla napĺňať stratégiu Európskej únie v rámci rozvoja kvalitnej železničnej dopravnej siete a znižovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. 

Hlavnými témami podujatia boli princípy a dlhodobé ciele dopravnej politiky v regióne V4, financovanie dopravnej infraštruktúry po roku 2020, integrácia verejnej osobnej dopravy, SmartCity, konkurencieschopnosť a výzvy pre železničnú dopravu, železnica pre ľudí.

Program otvorili krátke vstupy zástupcov organizátora Spoločnosti PSKD, generálni riaditelia Železníc Slovenskej republiky Bratislava a Železničnej spoločnosti Slovensko, primátor Bratislavy, viceprimátor Košíc. Pozornosť upriamili na súčasný stav železničnej a koľajovej dopravy a predstavili úlohy a výzvy, ktoré pokladajú v tejto sfére za prioritné. 

V závere prvého dňa konferencie bolo už ôsmykrát udelené prestížne ocenenie Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2018, ktoré získal Ing. Bronislav Weigl z Dopravného podniku Bratislava. 

Tento rok sa nezabudlo ani na podporu mladých talentov z vysokých technických škôl na Slovensku s vyhlásením Študentskej súťaže PSKD 2018 na tému Revitalizácia výpravnej budovy a verejného priestranstva železničnej stanice Svit. Ocenené boli štyri tímy, medzi ktoré bola rozdelená finančná odmena 4 000 €.

Druhý deň konferencie prebiehala panelová diskusia na témy – kam smeruje železničný sektor v Európe, priority v rozvoji železničnej infraštruktúry v sieti ŽSR, integrácia verejnej osobnej dopravy v Bratislave, v Košiciach a v iných mestách SR. K témam diskutovali a na otázky od účastníkov konferencie odpovedali predstavitelia z Ministerstva dopravy a výstavby SR, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, Dopravného podniku mesta Košice s Spoločnosti PSKD. 

Organizátori konferencie ďakujú všetkým účastníkom za úspešný priebeh podujatia a zároveň si vás už teraz dovoľujú pozvať na 15. ročník konferencie FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 20. marca 2019 v Bratislave. 

www.fkd.sk