Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Od prvého hrubortriediča ku kompletnému radu mobilných drvičov a triedičov


Všetko sa začalo v roku 1996, keď Kees Hoogendoorn, pôvodne díler drvičov HARTL v Holandsku a Belgicku, vyrobil mobilný hrubotriedič, ktorý dovtedy nikto nevyrábal. Tak sa pôvodne z predajcu stal popredný svetový výrobca mobilných triedičov KEESTRACK. 

Po prvotnom obrovskom úspechu hrubotriediča sa pán Kees Hoogendoorn rozhodol ísť vlastnou cestou. V čase, keď väčšina výrobcov začala premiestňovať svoju výrobu do Číny, respektíve Ázie, sa KEESTRACK vydal cestou založenia nového výrobného závodu v Českej republike, v Šternberku. Tu sa od roku 2001 vyrábajú triediče a od roku 2004 aj odrazové drviče. Za posledné dva roky pribudli k existujúcemu výrobnému závodu dve nové haly s celkovou plochou zhruba 16 000 m2.

Okrem Šternberku vyrába KEESTRACK čeľusťové a kužeľové drviče v talianskom meste Ponzano a pre ázijský trh tiež v Chuzhou. KEESTRACK je rodinná firma, ktorá sa silne zameriava na kvalitu výroby a inováciu. V súčasnosti ide o najrýchlejšie inovujúcu sa firmu na trhu. Kompletné výrobné portfólio zahŕňa 21 mobilných strojov, ktoré môžete mať buď s diesel-hydraulickým pohonom, tzv. Load-sensing, alebo s diesel-elektrickým pohonom vo variante plug-in.

Firma KEESTRACK nepresvedčuje svojich zákazníkov o výhodnosti jedného alebo druhého riešenia, rozhodnutia necháva na svojich zákazníkoch.

Čeľusťové drviče Keestrack

Kompaktné, ale robustné čeľusťové drviče Keestrack a ich pokročilá technológia umožňujú nepretržitú prevádzku. Nonstop systém chráni drvič proti poškodeniu v prípade vniknutia nedrviteľných materiálov. Pomocou hydraulického systému roztvárania čeľustí a okamžitého vrátenia čeľustí do pracovnej polohy umožňuje tento patentovaný systém takmer nepretržitú prevádzku. Plne automatizovaný plniaci systém napĺňa komoru drviča na optimálnych 75-80 % na dosiahnutie najlepších výkonov.

Motory s nízkymi emisnými hodnotami v kombinácii s hydraulikou a dimenzovaním výkonu zaručuje minimálny vplyv na životné prostredie a zároveň šetrí pohonné hmoty. Možnosť dodávky čeľusťových drvičov s hybridným pohonom diesel-elektro s možnosťou pripojenia na externý zdroj elektrickej energie a ďalej možnosť napájania ďalších strojov s využitím jedinej pohonnej jednotky robí z čeľusťových drvičov Keestrack najúspornejší stroj vo svojej triede. Ovládací panel Relytec uľahčuje ovládanie a údržbu. Pomocou diaľkového ovládania možno čeľusťové drviče ovládať aj z bagra. Dvojsitový nezávisle poháňaný predtriedič zaručuje optimálne a efektívne roztriedenie materiálu pred vstupom do drviacej komory. Široká škála voliteľného príslušenstva zahŕňajúca bočný dopravník a magnetický separátor robí z čeľusťových drvičov Keestrack skvelé stroje určené na recykláciu stavebných materiálov a spracovávanie prírodného kameňa. Ucelený rad čeľusťových drvičov s hmotnosťou od 30 t do 55 t plne uspokojí požiadavky zákazníkov na mobilitu spojenú s najvyšším výkonom. Čeľusťové drviče Keestrack možno vybaviť aj jednosieťovým zaveseným triedičom s vratným dopravníkom pre optimálne ohraničenú výslednú frakciu vyrábaného produktu.


Odrazové drviče Keestrack

Odrazové drviče vynikajú roky osvedčenou optimalizovanou a unikátnou geometriou drviacich plôch a rotora s výrazne vyššou polohou rotora, čo umožňuje drviť veľké kusy vstupného materiálu, teda drvič možno využiť ako primárnu jednotku s vysokou kvalitou výsledného materiálu na recykláciu. Možnosť vybavenia odrazových drvičov prídavným zaveseným jednositovým alebo dvojsitovým triedičom s možnosťou vrátiť materiál späť do násypky drviča umožňuje produkovať prvotriedny materiál s požadovanou krivkou zrnitosti a perfektne ohraničenou frakciou. Aj pri odrazových drvičoch Keestrack je možnosť dodávky hybridného pohonu diesel-elektro s možnosťou napojenia na externý zdroj elektrickej energie a s možnosťou prepojenia s ďalšími triedičmi alebo haldovacími dopravníkmi. Samozrejmosťou je možnosť vybavenia odhliňovacím dopravníkom a magnetickým separátorom.


Kužeľové drviče Keestrack

Kužeľové drviče Keestrack vynikajú kompaktnými rozmermi pri vysokom výkone. Koncepcia je založená na technológii all in, ktorá umožňuje nasadenie veľkého množstva aplikácií spojených s vysokou kvalitou drveného materiálu. Tým sa docielilo výrazné zníženie opotrebenia rýchlo opotrebovateľných častí a tým znížiť nutnosť predtriedenia. Kužeľové drviče Keestrack sú k dispozícii vo vyhotovení diesel-elektro, a teda ponúka najnižšie náklady na vyrobenú tonu materiálu spojené s maximálnym výkonom. Ako jediný výrobca na svete ponúka Keestrack trojsitový zavesený triedič s vratným dopravníkom.


Triediče a hrubotriediče Keestrack

Pokročilá technológia triedičov a hrubotriedičov Keestrack znamená obrovskú úsporu pohonných hmôt. Motor s nízkymi emisnými hodnotami v kombinácii s hydraulickým systémom s dimenzovaním výkonu minimalizuje vplyv na životné prostredie a zároveň maximalizuje úsporu pohonných hmôt. Hydraulika dimenzovania výkonu umožňuje ušetriť od 4 do 6 litrov nafty za hodinu. Pri 1 000 pracovných hodinách za rok môžete ušetriť okolo 5 000 litrov nafty. Ovládací panel Relytec uľahčuje ovládanie a údržbu. Voliteľné diaľkové ovládanie triedičov umožňuje ovládať triedič napr. z bagra. Hrubotriediče a triediče zvládnu takmer každú úlohu vďaka veľkému množstvu voliteľných prídavných modulov. V ponuke hrubotriedičov a triedičov nájdete veľké množstvo variantov pohonu. Od klasického diesel-hydraulického pohonu cez pohon diesel elektro až po možnosť pripojiť stroj na priamy zdroj elektrickej energie a poháňať len cez rozvodnú sieť. Tieto stroje, so svojou triediacou plochou, sú vždy najvýkonnejšími vo svojej triede.


Haldovacie dopravníky Keestrack

V prípade požiadavky na vysokokapacitné skladovanie ponúka spoločnosť Keestrack dva typy mobilných haldovacích dopravníkov na pásovom podvozku s vlastným dieselovým pohonom alebo hybridným pohonom diesel-elektro s možnosťou pripojenia na externý zdroj elektrickej energie. Skladovacia kapacita týchto dopravníkov sa môže vyšplhať až na 15 000 t bez nutnosti meniť pozíciu. Vysoká úspora haldovacích nákladov oproti napr. kolesovým nakladačom je takmer tretinová.


V prípade ďalšieho záujmu o stroje Keestrack sa na vás budeme tešiť na výstave EXPO 2018 konanej v Lesnom lome neďaleko Brna od 19. do 21. júna.


www.kees.sk

Fotogaléria k článku