Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

TECHAGRO 2018

11.08.2018 Magazín 02 / 18

8. – 12. apríl 2018, Brno, Česká republika

Poľnohospodárska a lesnícka technika pre udržateľné hospodárenie na najväčšom veľtrhu v strednej Európe

Počas piatich dní navštívilo brnianske výstavisko viac ako 110 000 návštevníkov. Od 8. do 12. apríla 2018 prebiehal v Brne Medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej techniky TECHAGRO, Medzinárodný lesnícky a poľovnícky veľtrh SILVA REGINA a Veľtrh obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve a lesníctve BIOMASA. Na všetkých veľtrhoch sa zúčastnilo 724 firiem z 37 krajín na ploche 87 000 štvorcových metrov, ktoré boli úplne vypredané. 

Vo webovej aplikácii na predpredaj vstupeniek sa zaregistrovali návštevníci z 38 krajín. V tomto roku bol tento komplex najväčšou veľtrhovou akciou svojho druhu v Európe, pre TECHAGRO bola postavená montovaná hala na ploche 5-tisíc štvorcových metrov. Pre agregáty poľnohospodárskych strojov, náhradné diely a pozberové technológie sa podarilo vyčleniť špecializované haly. Súčasťou veľtrhu TECHAGRO bola tiež včelárska výstava a výstava hospodárskych zvierat. Oficiálnymi spoločnými expozíciami sa prezentovalo Rusko, Rakúsko, Maďarsko, Taliansko, Srbsko, obchodné misie prišli z Turecka, Ghany, Mongolska, Bosny a Hercegoviny. Odborná porota súťaže GRAND PRIX ocenila 17 exponátov, tri z nich dostali novú cenu SOIL WATER Retention FRIENDLY. 

Na veľtrhu TECHAGRO sa predstavila predovšetkým technika pre precízne a chytré poľnohospodárstvo, ktoré šetrí prírodu a umožňuje efektívne vyrábať čisté a kvalitné potraviny pri udržateľnom hospodárení. Na veľtrhu sa zúčastnilo tiež veľa vystavovateľov s komunálne technikou.

Mottom veľtrhu SILVA REGINA bola „Ochrana lesa hospodárením“. Táto téma sa premietala v expozíciách i v sprievodnom programe. Odborný sprievodný program sa venoval témam, ktoré sa v lesníctve a v poľovníctve aktuálne riešia, napríklad africkému moru ošípaných alebo revitalizácii lesov.Veľtrh SILVA REGINA ponúkol návštevníkom tiež osvetový a zábavný program. Pri začatí veľtrhu bola udelená Cena Jiřího Nováka, ktorú prevzal profesor Vladimír Simanov za publikáciu České lesy v dátach a číslach. Súčasťou sprievodného programu SILVA REGINA bolo niekoľko výstav, napríklad 100 rokov lesníctva a poľovníctva v Československu, výstavy trofejí, uniforiem, fotografií a obrazov s poľovníckou tematikou alebo výstava zameraná na faunu Grónska.

Expozície vystavovateľov veľtrhu BIOMASA ponúkli návštevníkom technológie zamerané na energetické využitie drevnej hmoty a spracovanie lesnej biomasy. V stánkoch vystavovateľov prebiehali praktické ukážky strojov, súčasťou tohto veľtrhu bola expozícia Život v pôde v pavilóne C a diskusné fóra na pódiu. V diskusiách sa takmer všetci rečníci vracali ku klesajúcemu podielu organických látok v pôde a k možnostiam zlepšenia tohto stavu. Jednou z možností je dodávanie kvalitného kompostu.

V nedeľu prebehol na výstavisku snem Agrárnej komory ČR. Delegáti prerokovali návrh uznesenia, ktoré okrem iného ukladá vláde ČR, aby sa zaoberala nesebestačnosťou vo výrobe potravín a kalamitnej situácii v českých lesoch. Navrhované uznesenie tiež žiada ministra poľnohospodárstva, aby pokračoval v presadzovaní národných záujmov Českej republiky v reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020. K týmto záujmom patrí predovšetkým odmietnutie zastropovania platieb, zjednotenie úrovne národných dotácií a zvýšenie podpory citlivých komodít.


Spoločnosť MERIMEX s.r.o. Česká republika, dodávateľ lesnej a manipulačnej techniky, konkrétnejšie lesných strojov značky JOHN DEERE a harvestorových hlavíc Waratah, špeciálnej manipulačnej techniky SENNEBOGEN, hydraulických žeriavov spoločnosti HIAB vyrábaných pod značkami LOHLIFT a JONSERED a kontejnerových systémov MULTILIFT, tento rok predviedla naozaj niekoľko horúcich noviniek. Či už ide o nový model osemkolesového hrvestora JOHN DEERE 1170G alebo systém IBC pre harvestory. Nechýbal malý prekladací bager SENNEBOGEN 817E, a z dieľne spoločnosti HIAB nový žeriav LOGLIFT F281S. Ďalej systém ovládania hydraulického žeriavu z kabíny nákladného vozidla za pomoci virtuálnych okuliarov s názvom HiVision.


IOW CZ s.r.o., Opava – člen IOW Group je autorizovaným predajcom originálnych náhradných dielov pre Českú a Slovenskú Republiku. Najväčšie distribučné centrum náhradných dielov a autorizované servisné stredisko  stredisko

Ponúka ND a servis náprav, prevodoviek a meničov momentu, kardanov, poľnohospodárskych strojov, lesnej a rôznej manipulačnej techniky. Dodáva produkty - Spicer, Clark, Hurth, Sige, ďalej Carraro, Axletech - Rockwell, Kessler, Comaxle, Kirkstall, lesnícke reťaze a lamelové pásy značky RUD.


Spoločnosť ASbud Česká Republika, s.r.o., pôsobí už šiesty rok na území Českej a Slovenskej Republiky a dopĺňa tým rozsiahle, viac ako dvadsaťročné, aktivity skupiny ASBUD na trhoch dodávok stavebnej a cestné techniky v Poľsku, Ukrajine a Slovenskom.

Špecializuje sa na dovoz, distribúciu, servis a predaj stavebných strojov SCHAEFF a TEREX, a to po celom území ČR i SR, vlastnými silami alebo prostredníctvom autorizovaných regionálnych partnerov. 

Portfólio produktov nezahŕňajú iba stroje značky SCHAEFF a TEREX, v SR zastupujeme aj záujmy výrobcov ako Sumitomo (finišéry), Intrame, Locust. Ďalej sa zaoberáme predajom menšej techniky značky Ammann do 5 ton a distribuujeme ND na všetky dostupné značky stavebných strojov.


Od 12. do 15. mája 2019 sa na brnianskom výstavisku uskutoční veľtrh ANIMAL TECH, Národná výstava hospodárskych zvierat a Národná výstava poľovníctva.

Budúci ročník veľtrhov TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA sa bude konať v roku 2020.

www.techagro.cz

Fotogaléria k článku