Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

CESTÁRSKY DEŇDňa 8. novembra 2018 zástupcovia Slovenskej správy ciest (SSC), úseku 2000 – Technický rozvoj, v spolupráci s pobočkou Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) pripravili už dvadsiate piate diskusné fórum Cestársky deň pod názvom POKROČILÁ CESTNÁ TELEMATIKA A METROLÓGIA a PROTIHLUKOVÉ BARIÉRY SONICMAC

 Záštitu nad odborným fórom prevzal riaditeľ úseku technického rozvoja Ing. Jozef Polčic. Odborným garantom bol pán Libor Sušil, Marketing & Business Development Manager zo spoločnosti CROSS Zlín, a. s.

Na podujatí boli odprednášané dve prednášky, ktoré boli rozdelené do dvoch blokov:

BLOK 1

Sčítanie a klasifikácia dopravy, aplikácia technológie váženia za jazdy s pridanou hodnotou, najvyššia úroveň cestnej meteorológie.

Martin Noskovič, zástupca pre inteligentné dopravné systémy, ALAM, s. r. o.     

BLOK 2

Environmentálne protihlukové bariéry SonicMAC

Ing. Jaroslav Adamec, Mgr. Luboš Lichý, MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o.


V prvej prednáške prednášateľ podrobne informoval o technológiách, unikátnych systémoch, ktoré možno použiť v cestnom hospodárstve. Boli predstavené viaceré dopravné technológie: riadenie dopravy, telemetrické systémy na detekciu a klasifikáciu dopravy vrátane dynamického váženia vozidiel za jazdy, cestná metrológia a parkovacie systémy. Účastníkom predstavilo pripojenie jednotlivých technológií a ich priame vzájomne prepojenie na používateľa – občana, správcu, mesto, servisné organizácie… Zároveň boli predstavené viaceré možnosti využitia získaných dát z predmetných technologických zariadení.


Druhá prednáška bola zameraná na zelené protihlukové bariéry SONICMAC GNB. Prednášateľ účastníkov oboznámil s technickými aj technologickými parametrami týchto výrobkov. Predstavil niekoľko realizácii a taktiež informoval o výhodách protihlukových bariér.

Myslím si, že obe témy boli veľmi zaujímavé nielen pre účastníkov z oblasti cestnej infraštruktúry, ale aj pre širokú odbornú verejnosť, ktorá má možnosť sa na Cestárskych dňoch zúčastňovať. Rada by som poukázala na fakt, že toto fórum je priestor na prediskutovanie otázok, ktoré nás trápia, s ktorými máme problém, potrebujeme poradiť alebo len máme záujem informovať našich kolegov, dodávateľov, investorov, verejnosť. Je to priestor na odovzdávanie vzájomných skúseností, získavanie aktuálnych informácií a takisto nových kontaktov.

            Účasť, profesijné zloženie a firemné zastúpenie prítomných účastníkov nás veľmi potešili. V diskusii priamo po prednáškach, ale následne aj v kuloároch boli prediskutované a zodpovedané viaceré otázky, ktoré prítomní položili. Tomu sa úprimne tešíme a zároveň to chápeme ako dôkaz zmysluplnosti našej práce. O tom svedčí aj účasť na tomto diskusnom fóre – 66 účastníkov.

            Verím, že téma ďalšieho Cestárského dňa bude taktiež zaujímavá.

            Ďakujeme všetkým, ktorí o túto akciu prejavili záujem a pochopili, že aj týmto spôsobom sa spoločne snažíme riešiť problémy, ktoré nás trápia.Ing. Daniela Čanigová

www.ssc.sk

Fotogaléria k článku