Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Najglobálnejší a najinovatívnejší veľtrh sveta - Bauma 2019

31.07.2019 Magazín 06/2018

stavebný veľtrh Bauma 2019 bude v znamení superlatívov

Rekordných viac ako 3 500 vystavovateľov z 55 krajín na ploche 614 000 m2 a očakávaných 600 000 návštevníkov počas 7 dní. To je vizitka najväčšieho svetového veľtrhu stavebných a ťažobných strojov a technologických zariadení.

Veľtrh Bauma sa koná v Mníchove v trojročnom cykle. Jeho 32. ročník sa uskutoční v termíne 8. až 14. apríla 2019 a výstavisko bude praskať vo švíkoch. „Stavebný sektor zažíva boom a s ním aj veľtrh Bauma. Zohľadnili sme veľký záujem a rozšírili sme naše výstavisko na 614 000 štvorcových metrov. Naším cieľom je ponúknuť platformu čo najväčšiemu počtu vystavovateľov. S veľtrhom Bauma 2019 prekračujeme svoje limity, dokonca aj digitálne,“ hovorí Klaus Dittrich, predseda predstavenstva výstavníckej spoločnosti Messe München.

Pre tento veľtrh sa výstavný areál na východnom okraji Mníchova rozšíril o dva pavilóny a ich počet dosiahol číslo 18. Poskytujú dovedna 200 000 štvorcových metrov priestoru pod strechou, zvyšných 414 000 m2 predstavujú vonkajšie výstavné plochy.

Virtuálne stavenisko vo výstavnom pavilóne

Ako naznačil aj Klaus Dittrich, pripravovaný ročník premiérovo ponúka nové digitálne možnosti a nástroje. V pavilóne B0 budú mať návštevníci príležitosť oboznamovať sa s prezentovanými produktmi aj virtuálne – vďaka virtuálnej a rozšírenej realite. Týmto spôsobom si môžu prezerať priestorové simulácie strojov, navštíviť virtuálne staveniská a pod. „Výstavná plocha je limitovaná, digitálna plocha je bez hraníc. S novými virtuálnymi ponukami vtiahneme do výstavného pavilónu stavenisko a rozšírime naše digitálne portfólio,“ vysvetľuje projektová manažérka veľtrhu bauma Mareile Kästner.

Presah do digitálneho priestoru a nové ponuky pre vystavovateľov v štýle coworkingu sú čiastočným riešením obrovského záujmu vystavovateľov o účasť na prestížnej výstave. Mnohým už organizátori nemohli vyhovieť – pod čiarou na čakacej listine zostalo približne 600 spoločností.

Novinkou veľtrhu je aj model vystavovania s názvom bauma Plus, ktorý umožnil o niečo zvýšiť počet vystavovateľov. V rámci neho dostávajú k dispozícii buď malú kompaktnú plochu, alebo flexibilný priestor v coworkingovom centre, kde sa môžu návštevníci s vystavovateľmi navzájom stretnúť. „Aj vďaka našim novým ponukám chceme pokoriť métu 600 000 návštevníkov a posilniť náš status najväčšieho celosvetového veľtrhu,“ objasnil šéf výstaviska Klaus Dittrich.

Stredoeurópska účasť

Z krajín strednej a východnej Európy príde vystavovať na mníchovskú baumu dovedna asi stovka firiem, čo zodpovedá účasti napríklad samotného Holandska, Turecka či USA. V regióne z tohto hľadiska vyniká Česká republika s 39 vystavovateľmi, kým zo Slovenska ich príde šesť, rovnako ako na predchádzajúci ročník. Pre úplnosť, za V4 SA zúčastní AJ 22 poľských a 4 maďarské firmy.

Slovensko má teda na najväčšom stavebnom veľtrhu relatívne menšie zastúpenie vystavovateľov, v bilancii návštevníkov sa však javí lepšie, pokiaľ ide o údaje z minulých ročníkov. V roku 2016 prišlo na baumu asi 1 600 Slovákov oproti 6 000 Čechom a 6300 Poliakom.

Zo vzdialenejších svetových regiónov prichádza do Mníchova relatívne menej vystavovateľov, keďže tí si môžu zvoliť aj účasť na dcérskych podujatiach stavebného veľtrhu v Číne, Indii, Južnej Afrike a Brazílii. Dodajme, že partnerskou krajinou veľtrhu bauma 2019 je Kanada.


Čo sa dá vidieť na veľtrhu bauma

● Stavebné stroje
● Stavebné vozidlá
● Zdvíhacie zariadenia a dopravníky
● Stavebné zariadenia/nástroje a špeciálne systémy
● Zariadenia na manipuláciu a spracovanie betónu a malty na staveniskách
● Debnenia a lešenia
● Stroje na ťažbu surovín
● Zariadenia na manipuláciu a spracovanie surovín
● Cementové, vápenné a sadrové zmesi pre stavebné materiály
● Betónové a prefabrikované komponenty
● Zariadenia na výrobu a spracovanie asfaltu
● Produkty zo segmentov suchej malty, omietky, poteru a pod.
● Výrobky z vápenného pieskovca a skládkového materiálu
● Zariadenia na manipuláciu a balenie stavebných materiálovmegatrendy

Telematika / stavba a web / BIM

Autonómne riadenie / elektromobilita / elektrické pohony / nulové emisie

Diaľkové ovládanie / údržba / automatizácia

Nové stavebné materiály / textilný betón / UHPC

Spracovanie / recyklácia

Bezpečnosť práce / používateľská prívetivosť

Udržateľná ťažba / plánovanie nových dobývacích oblastí / vyraďovanie a rekultivácia

 

Zaistite si svoje výhody a prihláste sa priamo na www.bauma.de/tickets

Ďalšie informácie získate u zástupcu veľtrhu pre ČR a SR na info@expocs.cz

 Fotogaléria k článku