Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

AUTO-IMPEX otvoril na Slovensku éru jazdy na LNG s úspornými a ekologickými vozidlami IVECO


Udržateľný rozvoj dopravy vedie aj cez pohon na zemný plyn. Tomuto trendu verí a chce mu pomáhať slovenský predajca vozidiel značky Iveco, ako aj jeho zákazníci a partneri z logistickej brandže. Tí nedávno otestovali nový Stralis NP 460 v LNG verzii.

Výhodou vozidiel s pohonom na zemný plyn uskladnený skvapalnením (LNG) oproti stlačenému plynu (CNG) je ich dlhší dojazd na rovnaký objem paliva. Preto sa o ne zaujímajú najmä nákladní dopravcovia jazdiaci na medzinárodných trasách. Iveco Stralis NP s 13-litrovým motorom Cursor s výkonom 460 koní (340 kW) na LNG pohon si vydobyl rešpekt u odborníkov v Európe aj vo svete a okrem iného získal titul „Udržateľné nákladné auto roku 2019“ v kategórii ťahačov. Teraz mieri aj na slovenské cesty a do flotíl slovenských dopravcov.

So Stralisom na LNG do Nemecka a späť

Medzi prvými chce byť firma TM Trans, s. r. o., z Malaciek, ktorej majiteľ Tibor Mládek patrí medzi nadšencov „zelenej“ dopravy. Stralis NP 460 s LNG pohonom zapožičaný od Auto-Impexu firma TM Trans testovala na svojej trase vedúcej cez Českú republiku do Nemecka. „Spotreba je nižšia. Keď započítam vyššiu investíciu plus prevádzku, pri našich objemoch dopravy môžem dosiahnuť ekonomickú návratnosť,“ hodnotí Tibor Mládek. Aj tak by však uvítal, keby štát podporil rozbeh dopravy s LNG pohonom stimulmi a dotáciami na nákup vozidiel – podobne ako je to v niektorých iných európskych krajinách. Dôležité je podľa T. Mládka tiež nastavenie financovania vozidla pre dopravcu prostredníctvom, lízingu.

Nevýhodou LNG je zatiaľ nedostatok plničiek pre tento variant paliva na Slovensku aj v blízkom okolí. Tomu treba potom prispôsobovať aj trasy jázd; TM Trans pri doprave do Nemecka tankoval u zmluvného partnera v severných Čechách. Práve z tohto pohľadu sa osvedčuje aj väčší dojazd vozidiel s pohonom LNG –asi trojnásobný oproti rozšírenejšiemu CNG. Iveco Stralis NP 460 je v tomto smere šampión, keď s dvomi veľkými nádržami dokáže prejsť na jedno natankovanie až 1 600 kilometrov.

Európsky záujem a podpora pre čisté pohony

Nasadenie LNG vozidiel spadá do strategického dekarbonizačného snaženia Európskej únie. Jej pozornosť sa síce sústreďuje najmä na elektrický pohon, ale Iveco ako jeden z najvýznamnejších výrobcov áut presadzuje zemný plyn ako kľúčové riešenie pre nákladnú dopravu a prepravu na dlhé vzdialenosti. Elektrické autá môžu víťaziť pri jazdách nižšou rýchlosťou, kratších jazdách v režime stop-and-go či osobnej doprave v centrách miest. Pohon na prírodný plyn ponúka z ekologického hľadiska ešte dodatočné výhody bezproblémovej konverzie na biometán, ktorý možno považovať za obnoviteľný zdroj energie s nulovou emisnou bilanciou.

Aj inštitúcie EÚ a vlády si čoraz viac osvojujú pohľad na plyn ako na vhodné riešenie pre trvalo udržateľnú dopravu a podporujú jeho rozvoj rôznymi opatreniami. Patria medzi ne finančné stimuly na nákup energeticky úsporných a nízkoemisných nákladných vozidiel alebo oslobodenie od diaľničného poplatku pre LNG vozidlá v Nemecku či nulová spotrebná daň z LNG – s jej súčasným zvýšením pre diesel na financovanie infraštruktúry LNG v Poľsku. Stimulačné nástroje majú aj v Taliansku, Francúzsku a ďalších štátoch. Európsky parlament oficiálne uznal významnú úlohu zemného plynu pri dosahovaní cieľov v dekarbonizácii uznesením prijatým v novembri 2018.

Značka Iveco si osvojila víziu trvalo udržateľnej dopravy a v súčasnosti ponúka celú škálu vozidiel s alternatívnymi pohonmi – od elektrických riešení pre mestskú hromadnú dopravu a ľahkých mestských úžitkových vozidiel až po medzimestské CNG autobusy a nákladné autá a tiež LNG vozidlá pre diaľkovú prepravu. Nedávno sa značka dokonca prezentovala historicky prvou na 100 % bezdieslovou expozíciou na výstave IAA 2018; boli v nej výlučne takéto ekologické vozidlá.

Yusen: Firma, ktorá chce byť vpredu

na fotke: Tibor Mládek, TM TRANS, s.r.o. , Daniel Šimko, Yusen Logistics ( Czech) s.r.o.

Pri dosahovaní deklarovaných emisných cieľov je dôležitý postoj dopravných spoločností. Jedným z významných hráčov v doprave a logistike pre automotive na Slovensku je japonská nadnárodná spoločnosť Yusen, ktorá prevádzkuje najväčšiu flotilu CNG vozidiel u nás a podporuje aj rozvoj LNG. „Jedným z pilierov spolupráce s našimi zákazníkmi na všetkých úrovniach je tzv. zelená smernica,“ vysvetľuje  Daniel Šimko, senior manager firmy Yusen Logistics (Czech), s. r. o., pre pozemnú dopravu pre Česko a Slovensko. Znamená to, že v celom reťazci činností spoločnosti sa preferujú ekologické, trvalo udržateľné riešenia. „Pre Yusen to nie je ani tak ekonomická otázka, ako otázka filozofie firmy. Napriek tomu, že je to náročnejšie, chceme to, pretože nám ide o trvalú udržateľnosť tohto biznisu. A to aj za cenu vyšších nákladov a menšej profitability,“ hovorí Daniel Šimko. Akcionári s tým podľa neho súhlasia. „Je to takzvaná kultúra kaizen, čo znamená cesta k dobrému či lepšiemu výsledku – a tá preniká vo firme odhora až dole,“ objasňuje.

„Napriek tomu, že často počúvame, že LNG je otázka ešte troch-štyroch rokov, dúfame, že budeme jedni z prvých, ktorí LNG nasadia,“ hovorí ďalej regionálny šéf Yusenu pre pozemnú dopravu. „Urobili sme to v testovacej verzii a verím, že v priebehu najbližších mesiacoch si budeme môcť povedať, že máme prvú flotilu na LNG. Tak ako sme to mali aj s CNG.“

D. Šimko priznáva, že v slovenskom prostredí je jeho firma vo svojom segmente najprogresívnejšia, a tým aj najviac naráža na jestvujúce prekážky, napríklad na nedostatok čerpacích staníc na plyn. „Snažíme sa o dohodu so všetkými, ktorí by nás mohli podporovať, napríklad s dodávateľom plynu; chýba tu však podpora od štátu, akú vidíme napríklad v Nemecku,“ konštatuje. Preto sa zatiaľ firme nepodarilo presadiť vybudovanie čerpacej stanice LNG na Slovensku.

Auto-Impex: Alternatívne pohony sú budúcnosťou automobilizmu

Vlastná stanica LNG v Bratislave však figuruje v plánoch spoločnosti Auto-Impex, predajcu vozidiel Iveco a ďalších značiek. „Skúsenosti s plynovými vozidlami máme od roku 2010, kedy sme predali plynové autobusy mestu Trnava. A v rámci našej prevádzky v Trnave máme plničku plynu na CNG,“ informuje Zuzana Hronová, vedúca marketingu spoločnosti Auto-Impex. „V Bratislave plánujeme v dohľadnej dobe postaviť plničku plynu LNG. Veríme v alternatívne pohony, sú našou budúcnosťou,“ dodáva.

Zuzana Hronová je tiež presvedčená, že aj u nás sa podarí presadiť podporné nástroje na stimuláciu „čistejších foriem“ dopravy. 

www.auto.impex.sk


Fotogaléria k článku