Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Cestná konferencia v znamení 50. výročia výstavby diaľnic na Slovensku


Cestná konferencia v znamení 50. výročia výstavby diaľnic na Slovensku

Päťdesiat rokov skúseností z výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku, financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry, vplyv cestnej dopravy a líniových stavieb na životné prostredie. O týchto a ďalších témach diskutovalo na Cestnej konferencii 300 odborníkov z celého Slovenska.  

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 26. – 27. marca 2019 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave významné odborné podujatie s názvom Cestná konferencia 2019. Tento ročník bol okrem tradičných tém venovaný pripomenutiu 50. výročia začatia výstavby diaľnic ako jedného z najnáročnejších a životne dôležitých inžinierskych diel pre Slovensko. V úvode diskusie sa uskutočnila moderovaná diskusia s hlavnými aktérmi výstavby diaľnic na Slovensku. Diskusiu uviedlo krátke video Príbeh diaľnice, ku ktorému text napísal a naspieval herec a zabávač Sväto Malachovský.  

Pozornosť bola venovaná aj rozvoju, financovaniu a výstavbe cestnej infraštruktúry, správe, prevádzke a údržbe cestných komunikácií a vplyvu cestnej dopravy a líniových stavieb na životné prostredie. Počas slávnostného otvorenia konferencie si z rúk predsedu cestnej spoločnosti prevzal Cenu SCS za najlepšiu dizertačnú prácu za rok 2018/2019 Ing. Radoslav Vida, PhD., zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave za prácu s názvom Šmyková odolnosť mostovkových dosiek. Sprievodnou aktivitou konferencie bolo vyhodnotenie Mostárskej modelárskej súťaže, ktorej cieľom bolo navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Víťazmi sa stali dva mosty, ktoré preniesli takmer rovnaké zaťaženie, a porota ocenila najmä náročnosť ich technického riešenia. Do súťaže sa aj tento rok zapojili tímy zložené zo študentov všetkých troch stavebných fakúlt na Slovensku.  

V rámci konferencie vystúpili s odbornými príspevkami zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, správcov ciest, podnikateľského prostredia a vysokých škôl. Závery z konferencie a video k 50. výročiu výstavby diaľnic na Slovensku nájdete na webovej stránke www.cestnaspol.sk

Fotogaléria k článku