Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY - 15. ročník uznávanej medzinárodnej konferencie


Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko, Železnicami Slovenskej republiky Bratislava a s podporou Zastúpenia Európskej únie na Slovensku zorganizovali úspešný jubilejný 15. ročník uznávanej medzinárodnej konferencie Fórum koľajovej dopravy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. – 20. marca v hoteli DoubleTree by Hilton, Bratislava.

Záštitu nad konferenciou tradične prevzal minister dopravy a výstavby SR a rektori technických univerzít z Bratislavy,zo Žiliny a z Košíc. Na konferencii sa zúčastnilo 240 záujemcov z 8 krajín vrátane Slovenska.

Podujatie otvorili krátke vstupy predsedu spoločnosti PSKD, primátora mesta Bratislavy, zástupkyne Európskej komisie na Slovensku, rektora Technickej univerzity v Košiciach, zástupcu z Európskej investičnej banky na Slovensku a predsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja. [1]

Program bol rozdelený do troch hlavných blokov:

V prvom bloku boli prednášky zamerané na financovanie, aktuálny stav a rozvoj železníc na Slovensku. Veľký úspech zožala prednáška Štúdia realizovateľnosti železničného uzla Bratislava od Ing. Podolca, REMING CONSULT, a. s.

V druhom bloku vystúpili predstavitelia českých štátnych organizácií, ktorí prezentovali posun vo financovaní, príprave a realizácii stavieb v Českej republike. 

V treťom bloku sme si mohli vypočuť zaujímavé prednášky zo zahraničia a inšpirovať sa nimi, konkrétne z Rakúska, Dánska a Talianska. Významným obohatením a ukončením posledného bloku boli prednášky na tému BIM, keďže ide o jedinečnú formu prípravy a realizácie stavieb aj prevádzky a správy dopravnej infraštruktúry.

Na záver prvého dňa boli na spoločenskom večere vyhlásené výsledky Študentskej súťaže PSKD 2019. Témami boli: riešenie terminálov integrovanej osobnej dopravy (Bratislava – hlavná stanica, Bratislava-Ružinov, Košice-sever) a nové železničné prepojenie Nitra – Trnovec nad Váhom – Bratislava s cestovným časom pod 60 minút. Do súťaže sa prihlásilo deväť kolektívov. Ocenené boli prvé tri miesta.

Spoločenský večer vyvrcholil vyhlásením výsledkov Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku na rok 2019. Ocenenie sa odovzdávalo už deviatykrát. Tohtoročnému víťazstvu sa tešil prof. Ing. Josef Vičan, CSc., zo Žilinskej univerzity.

Druhý deň konferencie jednoznačne patril diskusnému fóru, v ktorom sa angažovala prvá námestníčka primátora Ing. Tatiana Kratochvílová, generálna riaditeľka spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s., Ing. Zuzana Horčíková, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov Ministerstva dopravy a výstavby SR Ing. Juraj Méry, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., Ing. Karol Martinček a predseda Spoločnosti PSKD Ing. Slavomír Podmanický. Diskutovalo sa na témy: integrovaná verejná osobná doprava v bratislavskom regióne, smart city a inteligentná železničná doprava, výsledky štúdie realizovateľnosti železničného uzla Bratislava, koncepcia a dlhodobé ciele rozvoja železničnej dopravy na Slovensku. Do diskusie sa mohli zapojiť všetci účastníci konferencie, či už osobne, prípadne vo forme interaktívnej aplikácie SLIDO, ktorá umožňovala formulovať anonymné otázky počas celej konferencie.

Organizátori ďakujú všetkým účastníkom konferencie, ktorí sa svojou účasťou a iniciatívnosťou podieľali na rozvoji železničnej a mestskej koľajovej dopravy a zároveň všetkých pozývajú na 16. ročník Fóra koľajovej dopravy, ktoré sa bude konať 17. – 18. marca 2020 v Bratislave.

www.reming.sk
 


 

 

BSK nemá predsedníčku. Predsedom je Juraj Droba, ak vystúpila žena, asi mala inú funkciu

Fotogaléria k článku