Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

SLOVENSKO-ČESKO, KRIŽOVATKA DOPRAVNÝCH, EKONOMICKÝCH A EKOLOGICKÝCH ZÁUJMOV


Reprezentanti podnikateľov, investorov, miest a obcí žiadajú ministerstvá a Európsku komisiu, aby urýchlili procesy s prípravou výstavby diaľnic pri rešpektovaní ekonomickej efektívnosti a ochrany zásob podzemnej pitnej vody – ekológia. Ide o diaľnicu Turany – Hubová s variantom bez tunela Korbeľka, R6 z Púchova do Zlína a tunel Višňové na trase Praha – Zlín – Martin – Košice, ktorú už pred 83 rokmi naplánoval podnikateľ Baťa.

     

MEMORANDUM O VÝSTAVBE DIAĽNIC NA EURÓPSKYCH KORIDOROCH TEN-T PRIJALI V ŽILINE

Memorandum o koordinovanej spolupráci pri príprave a presadzovaní priorít vo výstavbe diaľnic, súvisiacich s dopravou v SR, ČR a Európskej únii (EÚ) v rámci európskych koridorov TEN-T, prijalo dňa 16. 5. 2019 v Žiline 100 účastníkov na medzinárodnej konferencii SLOVENSKO-ČESKO, KRIŽOVATKA DOPRAVNÝCH, EKONOMICKÝCH A EKOLOGICKÝCH ZÁUJMOV. Medzinárodnú konferenciu organizovala Slovenská obchodná a priemyselná komora, Žilinská regionálna komora, Krajská hospodárska komora Zlínskeho kraja a Krajská hospodárska komora Moravskosliezskeho kraja.


Podľa riaditeľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v Žiline Jána Mišuru žiadajú v memorande predstavitelia obchodných, priemyselných, hospodárskych komôr a združení SR, ČR, obcí a miest exekutívu a autority SR, ČR a Európskej komisie (EK) prioritne realizovať výstavbu úsekov diaľnic koridorov TEN-T.

„Predstavitelia dotknutých komôr a združení v súlade s nariadením o hlavných smeroch EÚ na rozvoj TEN-T konštatujú, že doteraz nedošlo k doplneniu chýbajúcich prepojení R6, D1, D3, ktoré by zlepšili podmienky dopravy pre podnikateľov, firmy, a tak i regionálnu a miestnu dopravu.

Dokonca na Slovensku dochádza v roku 2018 a 2019 k negatívnym krokom exekutívy na prioritných úsekoch D1, R3, D3 a R6. Výsledkom je na D1 zastavenie výstavby na tuneli Višňové a na R3, D3, R6 spomalenie procesov, súvisiacich s prípravou projektov,“ uvádza sa v memorande.

Viceprezident Hospodárskej komory ČR Michal Štefl podotkol, že Žilina je neuralgickým bodom slovenskej infraštruktúry. „Pretože z Bratislavy do Košíc sa momentálne jazdí o hodinu rýchlejšie cez Budapešť ako cez Žilinu, čo nie je dobré. Aj nás trápi doriešenie zásadných spojení medzi ČR a SR. Pretože to množstvo dopravy je hodné diaľničného alebo rýchlostného spojenia, ktorému súčasná infraštruktúra určite nezodpovedá. Hospodárska komora obhajuje záujmy podnikateľov a cíti, že infraštruktúra nie je dotiahnutá do konca. Cítiť to na parametroch, ako je rast HDP,“ povedal Štefl.

Prezident Združenia podnikateľov regiónu Púchov Vladimír Taraba upozornil, že je potrebná rýchlostná cesta R6 na hranicu s ČR. „Púchov sa stal mimoriadnym priemyselným centrom, v súčasnosti bytostne spojený s Otrokovicami a činnosťou najväčšieho európskeho výrobcu autoplášťov alebo gumárenských výrobkov Continental. Je nevyhnutné zabezpečiť zo strany štátnych orgánov, aby výstavba nadväzovala na termíny, ktoré v súčasnosti deklaruje česká strana. Nie, že česká strana zabezpečí 40 kilometrov a my nebudeme pripravení. Pritom je to okolo 20 kilometrov R6, ktorú treba napojiť,“ zdôraznil Taraba.

Podľa riaditeľky Krajskej hospodárskej komory Zlínskeho kraja Ivety Táborskej je výstavba ciest na česko-slovenskej hranici jednou z vecí, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť. „Takže podporujeme všetky kroky na českej aj na slovenskej strane (SOPK Žilina) pri R6 a D1, aby stavby na seba nadväzovali. Aby sa objavovali v strednodobých plánoch ČR aj SR na výstavbu týchto diaľnic,“ dodala Táborská.


Ján Mišura 

riaditeľ SOPK Žilina

Fotogaléria k článku