Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

DNI SLOVENSKÝCH CESTÁROV


17. - 18. 10. 2019

Takmer 250 účastníkov z celého Slovenska, ale aj Českej republiky, Maďarska a Ukrajiny sa zišlo v Púchove na XXIV. ročníku odborno-športovo-spoločenského podujatia Dni slovenských cestárov. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej.

            

Miesto konania podujatia rotuje a každý rok sa organizuje v inom kraji na Slovensku. Do Trenčianskeho samosprávneho kraja sa vrátilo po 8 rokoch. Už tradične ho zorganizovala Slovenská cestná spoločnosť, tentoraz v spolupráci s pracoviskom Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a s podporou Ministerstva dopravy a výstavby, Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest.

              Úvodnou časťou programu podujatia bola konferencia, v rámci ktorej odznelo niekoľko zaujímavých prednášok. Generálni riaditelia sekcií MDV SR p. Peter Varga a p. Ľuboš Durič prezentovali odpovede na otázku, ktorá najviac trápi cestársku odbornú verejnosť – ako ďalej pri výstavbe a financovaní cestnej infraštruktúry. Okrem priorít výstavby diaľnic D1 a D3, odovzdaní úseku D1 Budimír – Bidovce do konca roku 2019 a termínoch výstavby jednotlivých chýbajúcich úsekov sa účastníci dozvedeli o plánovaných aktivitách na rýchlostných cestách, o modernizácii úsekov ciest I. triedy, o spôsobe financovania cestnej infraštruktúry z fondov EÚ a o tom, že OPII je lídrom v úspešnom čerpaní prostriedkov EÚ. Dozvedeli sa aj o stave projektovej prípravy a jej postupe a získali informácie o príprave legislatívy, najmä stavebného zákona, na ktorý by mal nadviazať cestný zákon. Pozitívnou informáciou bolo, že bol vytvorený špeciálny balík zo štátneho rozpočtu v objeme 200 mil. eur na veľkoplošné opravy ciest I. triedy v rokoch 2019 – 2022, aj keď treba konštatovať, že odborná verejnosť si uvedomuje, že vyčlenené financie nepokryjú požiadavky potrebné na zásadné zlepšenie súčasného neuspokojivého stavu týchto ciest.

              Zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja prezentovali postup prác na pláne udržateľnej mobility kraja, definovali hlavné problémy riešenia a opísali metodológiu spracovania. V ďalšom príspevku podrobne informovali o podmienkach výkonu správy a údržby na regionálnej cestnej sieti v kraji. Účastníci v záverečnej diskusii upozornili na viaceré zásadné problémy pri správe a údržbe cestnej siete a jej objektov, z ktorých viaceré sú však neriešiteľné bez zvýšenia finančných zdrojov z riadiacich orgánov.

              Druhou časťou programu podujatia bol futbalový turnaj v športovej hale sTC Púchov, na ktorom sa zúčastnilo 7 mužstiev. Po vyraďovacích zápasoch sa do finále prebojovali mužstvá Národnej diaľničnej spoločnosti a Región východ. V napínavom finále, až po penaltovom rozstrele, zvíťazilo mužstvo Región východ. Nebývalou raritou tohto ročníka bolo, že víťazom turnaja sa stalo mužstvo, ktoré ani v jednom zo svojich zápasov v riadnom hracom čase nestrelilo gól.

              Už tradičnou súčasťou Dní slovenských cestárov je Cestárske rodeo – súťaž v jazde zručnosti vodičov vozidiel zimnej údržby. V poradí už 15. ročník tejto súťaže sa konal na parkovisku pred športovým centrom sTC. Cieľom súťaže podľa propozícií bolo: zábavnou formou prezentovať a propagovať náročnú prácu vodičov pri vykonávaní zimnej údržby. Do súťaže sa prihlásilo 14 súťažiacich z rôznych cestných a diaľničných správcovských organizácií zo všetkých regiónov Slovenska. Súťažilo sa dvojkolovo, pričom k dosiahnutému času sa pripočítali trestné sekundy za nesprávny prejazd, respektíve dotyk s prekážkou. Víťazom súťaže sa stal Milan Hajdúk zo Správy ciest Košického samosprávneho kraja, na 2. mieste skončil Ján Plevka zo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a 3. miesto obsadil Pavel Belák ml. z domácej Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Všetci traja majú právo reprezentovať Slovensko na Cestárskom rodeu krajín V4, ktoré sa bude konať v Krakove.

              Dni slovenských cestárov sú „vlajkovou“ loďou odborných podujatí organizovaných Slovenskou cestnou spoločnosťou. Vďaka dlhoročnej tradícii organizovania tohto podujatia a stabilizovania jeho termínu v polovici októbra sa už pravidelne na slovenské pomery dosahuje vysoká účasť odborníkov. Podľa vyjadrení účastníkov sa aj tento ročník vydaril a oceňovali nielen jeho odbornú, ale aj spoločenskú úroveň a dobré organizačné zabezpečenie. O rok nás čaká jubilejný XXV. ročník, ktorý sa bude konať 15. – 16. októbra 2020 v Prešovskom samosprávnom kraji.


Ing. Ján Šedivý, CSc.,

predseda Slovenskej cestnej spoločnosti

a odborný garant podujatia

Fotogaléria k článku