Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

ODYSEA BUDÚCNOSTI - Testovanie účinnosti nových vodíkových technológií


Snaha o nahradenie fosílnych palív alternatívnymi zdrojmi energie je spolu so snahou o zníženie emisií už niekoľko rokov na prvom mieste vo väčšine krajín. Nielen výrobcovia dopravných prostriedkov sa tomuto trendu snažia prispôsobiť. Jedným zo základných predpokladov úspechu je testovanie nových energetických technológií.

Energy Observer, výnimočný katamaran, sa snaží práve o takéto testovanie svojich použitých palubných technológií v extrémnych podmienkach. Táto loď vyplávala na more s cieľom oboplávať okolo sveta bez použitia fosílneho paliva na svoj pohon. Kombinácia slnečnej a veternej energie so systémom vyrábajúcim vodík zabezpečuje tomuto plavidlu jeho energetickú sebestačnosť.

Vodík, ktorý má 3-krát väčšiu energetickú hustotu ako motorová nafta, jeho spaľovanie neprodukuje CO2 a je ho na svete prebytok, by mohol vyriešiť problémy s prerušovanou dodávkou energie. Navyše dokáže využívať aj prebytky energie, čo by zvýšilo nezávislosť mobilných aj stacionárnych zariadení.

Vodík umožňuje rýchle tankovanie, ponúka dlhý dojazd a skvelé skúsenosti s cestovaním úplne bez emisií. Umožňuje poháňať osobné automobily, autobusy, nákladné vozidlá či dokonca vysokozdvižné vozíky.

Energy Observer poháňa výlučne energia získaná zo slnka, z vetra a vodíka. Takýto pohon neprodukuje žiadne emisie či skleníkové plyny. A čo sa týka získania vodíka, ten si dokáže sám vyrobiť z morskej vody, pričom zanecháva len minimálnu uhlíkovú stopu. Okrem ekologickej výhody poskytuje vodík ako palivo lodi výraznú výhodu z hľadiska hmotnosti (až 50 % výtlaku lodi) v porovnaní s riešením, keď by sa energia skladovala výlučne do batérií.

Celý tento projekt dostal pomenovanie Odysea budúcnosti (The Odyssey for the Future) a jeho misiou je nájsť a testovať riešenia budúcnosti, ktoré spočívajú v ekologickom využívaní a uskladňovaní energie z prírody a šírenie týchto riešení po celom svete.

Expedícia, ktorá sa uskutočňuje pod vedením Jérôma Delafossa a kapitána Victoriena Erussarda, má trvať 6 rokov. A koľko by to všetko malo stáť? Predpokladané náklady na túto expedíciu sú približne 4,07 mil. eur ročne. Hoci bola táto loď predstavená v roku 2017 vo francúzskom meste Saint-Malo, jej história siaha ďalej. Pôvodne išlo o pretekársku loď, ktorá získala v roku 1994 cenu Jula Verna, keď sa jej podarilo oboplávať zemeguľu za menej ako 75 dní. V rámci tohto projektu však zabudne na rýchle tempo a bude sa pohybovať rýchlosťou zhruba 18 km/h.

Počas svojej plavby navštívi katamaran 50 krajín so 101 zastávkami vo významných ekologických mestách. Zahájil plavbu v roku 2017 vo Francúzsku, pokračoval v roku 2018 v Stredozemnom mori a v roku 2019 sa plaví na severe Európy. Cieľom jej plavby bude Tokio a olympijské hry v roku 2020, ktoré sa tam budú konať. Práve na nich by chcel tím Energy Observeru predstaviť víziu vodíka ako kľúčového riešenia energetických zmien.                                                                                                   V roku 2020 čaká katamaran ešte Amerika, v roku 2021 Ázia a Oceánia a na koniec expedície v roku 2022 Ázia a Afrika. V súčasnosti absolvoval Observer svoju poslednú, 33. oficiálnu zastávku tohto roku v Lisabone pred svojím návratom do Saint-Malo.

Odysea budúcnosti je prvým pokusom o oboplávanie celej planéty v energeticky nezávislom plavidle. A aké jeho technické predpoklady majú zabezpečiť úspech akcie? Tento 30 metrov dlhý a 13 metrov široký katamaran váži 28 ton. Na svojom povrchu má umiestnené tri typy solárnych panelov na ploche 130 m² a výkonom 21 kWp, ktoré pochádzajú z dielne laboratória CEA-Liten. Panely sú špeciálne prispôsobené na použitie na povrchu lode, keďže majú protišmykovú úpravu, aby bolo po nich možné bezpečne sa pohybovať. Veternú energiu zabezpečujú dve veterné turbíny, každá s výkonom 1 kW a výškou 2 m. Rýchlosť zabezpečuje aj ťažný drak, ktorý dokáže pri pohybe katamaranu roztáčať lodné skrutky, a tak vytvárať energiu pre dva elektrické motory. Prebytočná energia z týchto obnoviteľných zdrojov je využitá pri procese výroby vodíka z morskej vody a jeho uskladnení (cca do 8 600 litrov vody). Z tejto uskladnenej energie bude zásobovaný vodíkový palivový článok v prípade noci či bezvetria.

Počas expedície bude tím Observera zhromažďovať dokumentárny obsah o spoľahlivých riešeniach. Tieto informácie budú následne spracované do 8-dielneho seriálu a vysielaného na stanici Planète+ a tiež cez sociálne siete.


Zdroj:

www.energy-observer.org