Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Žilinská univerzita v Žiline


Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) patrí podľa výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl z roku 2015 do prvej päťky najlepších slovenských univerzít.
Podľa posledného hodnotenia portálu Profesia.sk sa UNIZA radí medzi 3 najžiadanejšie slovenské univerzity podľa záujmu o absolventov.

Na popredných miestach medzi slovenskými vysokými školami sa dlhodobo udržuje z hľadiska kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľov. UNIZA je vyhľadávaná vysokoškolská inštitúcia pre kvalitnú výučbu, moderné tvorivé prostredie, špičkové laboratóriá a atraktívne študijné programy. Na UNIZA študujú budúci piloti, experti na dopravné stavby, konštruktéri, odborníci v informatike, v elektrotechnických riešeniach, bezpečnosti, ako aj ekonomike či humanitných vedách a mnohí ďalší. Aktuálne na jej siedmich fakultách študuje takmer 8 000 študentov, pričom doteraz sa UNIZA stala alma mater pre vyše 85 000 študentov.


Podpora študentov

Cieľom univerzity je tiež podporovať študentov, snažiť sa rozvíjať ich schopnosti a prispievať k zlepšovaniu kvality štúdia či ubytovania a stravovania na UNIZA. Každý študent má možnosť zapojiť sa do množstva študentských organizácií ako napríklad Rádio X, Rádio Rapeš, ESN UNIZA, Internet klub, a iné. Pre športových nadšencov ponúka Ústav telesnej výchovy výber až z 22 druhov športov. Taktiež  majú študenti možnoť získať niektorý z rôznych druhov štipendia.


MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

UNIZA má rozvinutú zmluvnú spoluprácu vo vede a vzdelávaní s desiatkami univerzít, vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií z mnohých krajín na celouniverzitnej a fakultnej úrovni nielen v rámci Európy, ale i Ameriky, Ázie a Afriky ako napríklad s The UC Berkeley - College of Engineering v USA, Moscow State University of Railway Engineering v Ruskej federácii, Ningbo University of Technology v Číne alebo Toyohashi University of Technology v Japonsku. Mnoho študentov a pedagógov každoročne vycestuje najmä cez program ERASMUS+ do zahraničia na štúdium či stáž.


SPOLUPRÁCA

UNIZA aktívne spolupracuje s poprednými slovenskými a medzinárodnými spoločnosťami, napr. Huawei Technologies, Siemens, Železnice Slovenskej republiky, Kia Motors Slovakia, Scheidt & Bachmann a iné. Aj to zvyšuje šance na uplatnenie sa absolventov v odbore, v ktorom študovali.


PREČO UNIZA?

• KVALITNÉ VZDELANIE

• ŠIROKÉ MOŽNOSTI ŠTÚDIA A STÁŽÍ V ZAHRANIČÍ

• SPOLUPRÁCA S UNIVERZITAMI V EURÓPE, ÁZII, AMERIKE

• STARTUP POVOLANIE PODNIKATEĽ

• UNIVERZITNÝ CAMPUS UNIKÁTNY NA SLOVENSKU

• MODERNÉ UBYTOVANIE V ZREKONŠTRUOVANÝCH INTERNÁTOCH

• RÔZNE DRUHY ŠTIPENDIÍ

• MOŽNOSTI ROZVÍJAŤ SVOJ TALENT A NÁPADY V ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

• ŠPORTOVÉ VYŽITIE

• VÝBORNÁ KUCHYŇA

• SKVELÝ ŠTUDENTSKÝ ŽIVOTDni otvorených dverí na fakultách UNIZA


Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov                                14. 2. 2020

Strojnícka fakulta                                                                                                    29. 1. 2020

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií                           4. 2. 2020

Stavebná fakulta                                                                                                     5. 2. 2020

Fakulta bezpečnostného inžinierstva                                                           12. 2. 2020

Fakulta riadenia a informatiky                                                                          13.  2. 2020

ONLINE deň otvorených dverí:                                           12. 3. 2020, 16:00 - 21:00 hod.

Fakulta humanitných vied                                                                                  7. 2. 2020

Výskumný ústav vysokohorskej biológie                                                     3. 4. 2020 v Tatranskej Javorine


www.uniza.sk


Fotogaléria k článku