Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Nové CESTNÉ STROJE v prevádzke od spoločnosti NORWIT


Spoločnosť Norwit Slovakia, spol. s r. o., dodávateľ stavebnej techniky BOMAG a KUBOTA, dňa 27. 2. 2020 odovzdala do prevádzky Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja novú zostavu strojov.


Na významnej udalosti sa zúčastnili predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja, Správy a údržby ciest.

Samosprávny kraj sa zaobstaraním dvoch asfaltových valcov Bomag, cestnej frézy Bomag a finišera na kladenie asfaltu značky Bomag stal technologicky rovnocenným partnerom najlepších stavebných firiem v oblasti opráv ciest a kladenia asfaltu v Európskej únii.

Vybrané stroje sú pripravené na využitie unikátnej svetovej technológie riadenia kladenia asfaltu, ktorá znižuje náklady až o 30 % a výrazne zvyšuje kvalitu a rýchlosť budovania komunikácií.


Bomag je dlhoročný profesionálny partner, dodávajúci na slovenský trh prostredníctvom firmy Norwit Slovakia, s. r. o., špičkovú stavebnú techniku.

Na Slovensku pracuje viac ako 200 valcov Bomag, veľké množstvo fréz a finišerov. Touto technikou sú vybavené špecializované firmy ako Strabag, Eurovia, Doprastav, Swietelsky a pod.

Spýtali sme sa bližšie na rozhodnutie o výbere objednanej techniky priamo objednávateľa. 

Aké boli ich predstavy a očakávania? Rozhovor nám poskytla vedúca úseku riaditeľa JUDr. Jana Krivková:


Prečo ste sa rozhodli investovať do strojov na frézovanie, kladernie a hutnenie živičných vrstiev?

Opravy krytov vozoviek sú jednou z hlavných a najnáročnejších činností vykonávaných SÚC PSK. Stav mnohých úsekov ciest si vyžaduje rozsiahlejšiu opravu, čo pri použití doterajšej malej mechanizácie sa nedá realizovať v požadovanej kvalite. Takisto treba riešiť ucelenejšie a rozsiahlejšie úseky ciest, kde je potreba výmeny asfaltových krytov vozoviek pružnejšie a procesne jednoduchšie, a to nás viedlo k investovaniu do strojov, ktoré nám to umožnia.


Na aké vaše projekty budú uvedené stroje slúžiť ? Viete nám ich priblížiť?

  • Zakúpené stroje budú slúžiť hlavne na opravy nevyhovujúcich krytov vozoviek, a to vo forme veľkoplošných opráv alebo väčších úsekov ciest pri súvislej údržbe ciest. Stroje umožnia odstránenie starých krytov, položenie nových asfaltových kobercov a ich hutnenie na potrebnú mieru mechanizáciou špičkovej kvality.

  • Aké sú vaše očakávania?

Od nasadenia vlastnej asfaltérskej čaty očakávame hlavne zvýšenie rozsahu opráv nevyhovujúcich krytov vozoviek vzhľadom na kapacitné možnosti strojov, skvalitnenie opráv a postupne aj zabezpečenie systémovej údržby povrchových vrstiev vozoviek, teda cyklickosť výmeny krytu.

 

Vo verejnom obstarávaní nakoniec uspel dodávateľ popradská firma NORWIT SLOVAKIA so strojmi značky BOMAG. Čo vo vás evokuje táto značka?

Nemecká značka BOMAG je svetovým lídrom na trhu vibračnej a ďalšej techniky pri prácach s asfaltovými zmesami, ale aj inými. Značka BOMAG nás priblížila k veľkým firmám, ako je napríklad EUROVIA alebo STRABAG, ktoré vlastnia a používajú tiež stroje tejto značky.


www.norwit.sk


Fotogaléria k článku