Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

XI. ročník konferencie NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK


Nie je ľahké zorganizovať odbornú konferenciu, ktorá osloví pracovníkov v danom odbore. Vybrať správny termín, miesto, ponúknuť účastníkom atraktívny odborný program aj príjemný relax na spoločenskom večere. Aby sme eliminovali riziko stereotypu, rozhodli sme sa osloviť účastníkov XI. ročníka malou anketou s podobnými otázkami. Získané odpovede využijeme na zlepšenie programu nasledujúcich ročníkov. Najdôležitejšou časťou ankety bola však výzva na získanie odborníkov ochotných podeliť sa o svoje poznatky. Verím, že aj táto časť ankety sa uplatní v príprave programu ďalších ročníkov.

Tento ročník by sa dal charakterizovať vášnivými diskusiami ku každému z prednesených príspevkov. K téme legislatíva a technické predpisy odzneli príspevky týkajúce sa rezortných predpisov MDV SR (Ing. D. Čanigová zo Slovenskej správy ciest); novej STN 73 6190 Statická zaťažovacia skúška doskou (RNDr. B. Starší, spoločnosť Kvalitest) a informácií o podstate pripravovanej revízie STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie (kolektív autorov zo spoločnosti TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie, s. r. o. – Ing. Z. Boros, Ing. N. Dancs, Ing. F. Buček a zo Slovenskej správy ciest – Ing. D. Čanigová a Ing. Z. Benkó).

S príspevkami zaoberajúcimi sa hydraulickými spojivami vystúpili zástupcovia spoločností CRH (Slovensko), a. s. – Ing. T. Rusina a Carmeuse Slovakia, s. r. o. – Z. Varga. Technológií výstavby podkladových vrstiev sa týkali príspevky Ing. M. Lörincza a Ing. T. Rezbárika (MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o.); Ing. J Vilema (Arconex, s. r. o.) a Ing. M. Fila, PhD. (Rton Stabilizácie, spol s r. o.).

Svoje miesto našla aj tematika skúšobníctva. Do tejto skupiny možno zaradiť príspevky o využití georadaru (doc. RNDr. V. Gajdoš, Mgr. M. Gajdoš zo spoločnosti IngGeoCom, s. r. o.; Ing. Ľ. Polakovič, CSc.); príspevok o chemických skúškach R-materiálu (R. Kováčik a Ing. J. Kollár, PhD., zo spoločnosti TESScontrol, s. r. o.); príspevok o posúdení vhodnosti pôvodných materiálov z vozovky na ich opätovné použitie v podkladovej vrstve (Ing. J. Závodný – VIAKONTROL, s. r. o., a Mgr. M. Kondrcová – VUIS – CESTY, spol. s r. o.).

Za projektantov vystúpil Ing. J. Tomko s informáciou o SKSI a Ing. J. Kollár upozornil na súvis medzi projektom, realizáciou a vznikom porúch na vozovke.

Skúsenosti správcu ciest prezentoval Ing. Z. Benkó na aplikácii týkajúcej sa realizovaných opráv. Príjemným zážitkom bolo náletové video zo stavby D1 Prešov západ – Prešov juh, ktoré odprezentoval Ing. J. Jachym z TESScontrol, s. r. o.

Do pravidelného bloku Fórum kvalitárov, ktoré bolo v réžii Ing. M. Kušniera z NDS, a. s., patrí vystúpenie Ing. J. Guzmického zo spoločnosti Grifos, s. r. o., ktorý sa vtipnou formou podelil o svoje skúsenosti stavebného dozoru na modernizácii D1 v ČR a Ing. V. Híreša, PhD. (HIRTECH, s. r. o.), ktorý upozornil na problémy kvalitárov stavieb.

Na záver vystúpila RNDr. L. Kijovská zo Slovenskej národnej akreditačnej služby s príspevkom o skúškach spôsobilosti skúšobných materiálov.

Aká teda bola tohtoročná konferencia? Samozrejme, najlepší spôsob, ako sa to dozvedieť, je spýtať sa priamo jej účastníkov.

Pre mňa osobne však najvyšším ocenením boli slová jedného z nich, ktorý povedal: „Malo to ten správny drive!“ Verím, že tak dopadne aj nasledujúci ročník, na ktorý vás týmto pozývam.


Ing. Ľubomír Polakovič, CSc.

Odborný garant konferencie

domtechniky@azet.sk

Fotogaléria k článku