Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Sprísnenie emisných limitov pre necestné pojazdné stroje


V septembri 2016 bola aktualizovaná európska smernica ohľadom emisných limitov pre necestné pojazdné stroje, pričom od roku 2020/2021 musia takéto stroje spĺňať novú triedu STAGE V podľa aktualizovanej smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1628. Táto zmena sa dotýka aj mobilných kompresorov, elektrocentrál a povrchových vodných čerpadiel.

Pri spaľovacom procese v motore dochádza k vzniku nežiaducich produktov horenia, ktoré negatívne ovplyvňujú náš každodenný život (respiračné problémy, alergie atď.) a kvalitu životného prostredia (napr. kyslé dažde zapríčiňujúce odumieranie lesov).
Už koncom roka 1997 vošla do platnosti smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti emisiám plynných znečisťujúcich látok a častíc zo spaľovacích motorov určených pre necestné pojazdné stroje a tá postupne zaväzovala výrobcov necestných stavebných strojov na ďalšie opatrenia a napĺňanie štandardov STAGE III a od roku 2015 STAGE IV pri motoroch s premenlivými otáčkami a výkonmi 130 – 560 kW. V tomto roku dochádza k zavádzaniu zatiaľ posledných limitov (STAGE V) pri všetkých motoroch s výnimkou motorov s konštantnou rýchlosťou a výkonmi v rozmedzí 56 – 130 kW, kde je schválená výnimka do roku 2021.

Spoločnosť Atlas Copco ako jeden z popredných svetových priemyselných výrobcov spĺňa úroveň STAGE V pri vyrábaných mobilných kompresoroch s výkonmi nad 48 kW už od začiatku roku 2020. Následne sa v druhej polovici roka chystá predstaviť nové modely kompresorov s výkonmi pod 48 kW, kompletný rad mobilných elektrocentrál (s výnimkou 56 – 130 kW) a povrchových čerpadiel spĺňajúcich limity STAGE V.
Na jednej strane je pri strojoch podliehajúcich STAGE V nutné počítať s vyššími obstarávacími nákladmi spojenými s obmenou motorov. Nevyhnutné je aj doplnenie komponentov na čistenie výfukových splodín, čo má za následok väčšie nároky na dostatočný priestor vnútri stroja.
Na druhej strane budú tieto stroje vykazovať výrazne nižšiu hlučnosť aj nižšiu spotrebu paliva. Zároveň budú šetrnejšie k životnému prostrediu, čo je jedným zo záväzkov Atlas Copco voči spoločnosti, a to nielen zo stránky plnenia prísnejších emisných limitov. Vďaka pokročilejšiemu riadeniu jednotlivých súčastí stroja a vďaka novým komponentom ponúknu nové modely kompresorov, čerpadiel, elektrocentrál a osvetľovacích stožiarov nižšie prevádzkové náklady koncovým používateľom. V prípade záujmu o nové stroje Atlas Copco navštívte webové stránky www.atlascopco.com/sk-sk.

Podľa platnej legislatívy musí byť ukončená výroba súčasných necestných pojazdných strojov so staršími typmi motorov nespĺňajúcich emisné limity STAGE V najneskôr do júna 2020 pre krajiny EÚ. Do konca roka 2020 je ešte možné cez lokálnych distribútorov uvádzať na európsky trh skladové stroje vyrobené pred júlom 2020. V prípade záujmu o posledné stroje s motormi ST3A nás, prosím, kontaktujte.

Naším cieľom je vaša spokojnosť!

Zastúpenie pre SR, KOLEX, s. r. o.

Janka Kráľa 27, Nitra

Tel.: 037/6511 597,8

obchod@kolex.sk

www.kolex.skFotogaléria k článku