Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

TESTOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ BOMAG


Stavebná firma Max Bögl a BOMAG spolupracovali na infraštruktúrnom projekte v Nemecku so záujmom zabezpečiť praktické testovanie tandemového valca BOMAG BW 174 Hybrid a dokumentačného systému BOMAP.

V čase dokončenia projektu v druhej polovici roku 2021 bude položených celkovo 300 000 m2 asfaltových vrstiev v oblasti Fürth/Erlangen v blízkosti Norimbergu. V rámci tohto projektu bude položených na úseku diaľnice A3 v dĺžke 2,3 km vrstva porézneho asfaltu a na úseku diaľnice A73 v dĺžke 2,3 km vrstva mastic asfaltu so zníženou hlučnosťou. Ide aktuálne o jeden z najväčších projektov v Nemecku a Max Bögl stavil na najnovšiu technológiu hutnenia od firmy BOMAG.

Max Bögl na tomto projekte testuje dve inovácie od firmy BOMAG so zameraním na zvýšenie kvality a efektívnosti. Max Bögl je dlhoročným klientom firmy BOMAG a rozhodol sa otestovať v praxi dve novinky – BW 174 Hybrid vybavený systémom ASFALT MANAGER a BOMAP. Tandemový valec s pivotným riadením BW 174 Hybrid sľubuje zníženie spotreby paliva, celkových emisií a zvýšenie efektívnosti. BW 174 Hybrid sa vyznačuje celkovo nižšou hlučnosťou. Integrované hydraulické akumulátory poskytujú dodatočný výkon v špičke. Majú kapacitu generovať až do 100 Nm a 20 kW dodatočného výkonu, čo zodpovedá celkovému výkonu 75 kW. Tento výkon je na úrovni tradičného valca BW 174 AP 4f AM. Akumulátory sa dopĺňajú automaticky pri brzdení bez nutnosti použitia externého zdroja energie. Kombinácia optimalizovaného naftového motora, hydraulického akumulátora, automatického systému riadeného hutnenia ASFALT MANAGER a BOMAP robia z tandemového valca BOMAG unikátne vysokoefektívne riešenie, ako to možno vidieť na stavbe Fürth/Erlangen.

Systém BOMAP bol vyvinutý firmou BOMAG ako podpora pre strojníkov valcov BOMAG. Táto bezplatná aplikácia je k dispozícii pre mobilné zariadenia so systémom Android. Toto mobilné riešenie umožňuje zobraziť v reálnom čase oblasti, ktoré sú už dostatočne zhutnené alebo ešte vyžadujú dodatočné zhutnenie a aktuálnu polohu valca na stavbe. Strojníci valcov vedia lepšie manažovať svoju prácu, robia len nevyhnutné pojazdy a spotrebujú menej paliva. Znižuje sa opotrebenie stroja a práca je celkovo optimalizovaná.

Na účely tohto testu bol hybridný valec vybavený externou GPS anténou s cieľom získania presnej polohy stroja na stavbe. Anténa je umiestnená na kabíne valca a spojená s tabletom pomocou bluetooth. Na porovnanie bol v kabíne valca umiestnený druhý tablet s vlastnou integrovanou GPS anténou. Rovnaké tablety boli umiestnené v ďalších troch valcoch, zúčastnených na projekte.

Test sa uskutočnil v normálnych podmienkach nočného pokladania. Bolo položených a zhutnených cca 3 000 ton ložnej asfaltovej vrstvy. Počas prvých hodín testovania prebiehal kontinuálny zber dát a výsledky zhutnenia boli priebežne monitorované.

Hybridný valec s externou GPS anténou zobrazoval výsledky s presnosťou okolo 150 mm. GPS antény integrované v tabletoch vykazovali odchýlky 2 až 3 metre, ktoré poskytujú údaje len pre hrubú orientáciu. Vizualizácia výsledkov zhutnenia v kombinácii so zobrazením aktuálnej polohy valca pomohla strojníkom najmä v noci, keď je viditeľnosť a celková orientácia výrazne znížená.

Použitie tabletu s integrovanou SIM kartou a nainštalovanou aplikáciou BOMAP je vhodné pre spojenie celej stavby. Pre zjednodušenie pripojenia všetkých strán začlenených do procesu pokladania v projekte má BOMAG k dispozícii svoje riešenie pomocou cloudu. To ponúka začlenenie finišera v reálnom čase, ten posiela do cloudu svoju položenú dráhu spolu s teplotami zmesi za pracovnou lištou. Výsledkom je, že všetci strojníci zapojených strojov majú prehľad o celkovom postupe zhutnenia a celkovom výsledku a/alebo o jednotlivých fázach pokladania. Pre toto spojenie nie je potrebný žiaden prídavný hardvér. Ďalšou výhodou je, že nie je nutná inštalácia žiadneho špeciálneho softvéru, pretože aplikácia BOMAP beží na webovom prehliadači. Toto navyše umožňuje plnú dokumentáciu a analýzu celého projektu.


Zdroj BOMAG  

www.norwit.sk

 

Fotogaléria k článku