Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Editoriál - prof. Ing. Marián Drusa, PhD., dekan Stavebnej fakulty, Žilinská univerzita v Žiline

09.12.2020 Fórum

Vážení čitatelia magazínu,

ako člen redakčnej rady som bol poctený predstaviť vám aktuálne číslo už 15. ročníka časopisu a zároveň vám ponúknuť svoje vízie a predstavy o jeho ďalšom smerovaní.

Mnohí z vás úvodné články preskakujú, ako aj ja, a zastavia sa pri peknom obrázku alebo zaujímavej téme. Ak ste sa dostali až k môjmu príspevku, znamená to, že ste v časopise našli viac aktuálnych a zaujímavých myšlienok a čítate časopis celý, čo je dobre. Šéfredaktorke časopisu sa musím poďakovať za takúto poctu, predsa len viac píšem kapitoly do knižných publikácií a zahraničné vedecké články a recenzie.

Magazín po jeho vynovení a tematickom rozšírení o dôležité oblasti súčasného moderného sveta prezentuje sériu článkov, ktoré by nemali ostať nepovšimnuté širokej odbornej i laickej verejnosti.

Mimochodom, jeho hlavné motívy MOBILITA-STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA sú všetky obsiahnuté v doménach o strategickom smerovaní prioritného výskumu a inovácií pre Slovensko v 21. storočí, známeho pod skratkou RIS3.

Zo širokej škály článkov pre vás vyberám.

V tradičnej rubrike Stroje a mechanizácia zaujmú odborníkov na stavebné stroje nové modely axiálnych piestových hydrogenerátorov. V ďalšom článku sú predstavené kompaktné mobilné drviče, triediče a dopravníky spoločnosti NordTrack, ktorá vznikla fúziou známych značiek Metso a Outotec. Ďalej sa zoznámite s malým finišerom Bomag, ktorý však podáva veľké pracovné výkony v stiesnených priestoroch, pri stenách, pri budovaní cyklotrás a pod. Predstavujeme aj novú prémiovú pneumatiku Alliance 644 Forestar III určená pre lesnú techniku pracujúcu v náročných podmienkach.

V rubrike Mobilita-Doprava-Logistika sa dočítate o zaujímavom projekte TransTritia schémy Interreg CE, riešeného mojimi kolegami zo Stavebnej fakulty v spolupráci s odborníkmi z ostatných fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline a Výskumného ústavu dopravného v Žiline. Partnermi projektu sú samosprávne kraje v združení TRITIA, ktorými sú Žilinský samosprávny kraj (SK), Moravsko-sliezsky kraj (CZ) a Sliezske vojvodstvo (PL). Hlavnou úlohou projektu je spracovanie cezhraničného nákladného dopravného modelu, na základe ktorého by sa vytvorili podmienky na odstránenie zaťaženia cestnej nákladnej dopravy v záujmovom regióne využívaním iných druhov prepravy. Cestujúcich Žilinčanov, návštevníkov i pracujúcich ľudí v tomto meste zaujmú nové typy trolejbusov, ktoré nahradili staré modely. Do výbavy Dopravného podniku mesta Žilina pribudli aj prvé dva špeciálne trolejbusy, využívajúce kombinovaný elektrický pohon z trakčného vedenia a batérií. Práve tieto modely by mali byť nasadené pre obslužnosť rekreačnej a oddychovej zóny v okolí Vodného diela Žilina, kde prispejú k zníženiu hluku a emisií. Ak vás ešte doteraz nezlákala myšlienka kúpy vozidla na elektrický alebo hybridný pohon, určite oceníte technické informácie o rôznych typoch energetických zdrojov, pohonov a ich účinnosti. Všetko potrebné nájdete v článku Budúcnosť patrí elektromobilite.

Rubrika Fórum obsahuje článok, ktorý má v názve silný odkaz súčasnému Slovensku: Potreba expanzie myslenia v globálnom a európskom kontexte, kde sa z pera predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory dočítate, ako ovplyvnila súčasná pandémia ochorenia COVID-19 podnikanie u nás a aké veľké straty ekonomike štátu a národnému hospodárstvu prináša nefunkčná doprava.

Kam sú naplánované investície z operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), sa dočítate v rubrike Projekty a konštrukcie, kde prispela do vydania článkom sekcia riadenia projektov Ministerstva dopravy a výstavby SR. Ďalší zaujímavý článok v tejto rubrike je o desiatom moste cez Dunaj na Slovensku, medzi mestami Komárno a Komárom. Ak máte radi históriu, súčasnosť a budúcnosť v jednom, nevynechajte článok o čiernohorskej železničnej trati, kde po rokoch dobrovoľníckeho nadšenia začína svitať na nové časy a ak to inak nejde, „prekážky je možné zdolať skokom“.

V tradičnej rubrike Konferencie a výstavy nevynechajte informácie o Slovenskej cestnej konferencii 2020. Nesmie chýbať ani rubrika Výskum a vývoj, kde sa dočítate o výsledkoch riešenia projektu APVV zaoberajúceho sa modifikáciou asfaltových zmesí odpadovými polyolefínmi pre znižovanie environmentálneho zaťaženia.

V rubrike Ekológia ma zaujal článok Efektívne využívanie biomasy v komunálnej energetike, ktorý poukazuje na aktuálne nízke využívanie energetického potenciálu drevnej masy pri klasickom spaľovaní.

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

dekan Stavebnej fakulty, Žilinská univerzita v Žiline

www.svf.uniza.sk