Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

80 rokov kvalitnej výučby, úspechu a inovácií! STROJÁRI V BRATISLAVE ZVLÁDLI TENTO ROK ÚSPEŠNE NAPRIEK PANDÉMIINa Strojníckej fakulte STU v Bratislave sme už začiatkom roka 2020 žili prípravami na jedno z najdôležitejších podujatí – Strojársku olympiádu a Deň otvorených dverí. Trinásteho februára sa uskutočnilo finále vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti. Súťaž sme úspešne zorganizovali za pomoci našich partnerov z priemyslu, ktorými sú spoločnosti partnera Volkswagen Slovakia, a. s., Tatravagónka Poprad, Brose Prievidza, Boge Trnava, Nord Pohony, Schaeffler Skalica, Walter Slovakia, Slovnaft, a. s, Konštrukta Industry, Výskumný ústav zváračský, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Slovenská spoločnosť údržby a mnohí ďalší. Z veľkého záujmu o podujatie sme mali radosť. Zúčastnilo sa až 45 stredných škôl a vyše 500 študentov z celého Slovenska. Aj keď nám pandémia narušila naše plány, aj tento rok pripravujeme špeciálny ročník súťaže, ktorý sa zrejme uskutoční kombinovanou formou. Úspešných a ocenených študentov by sme budúci rok radi privítali aj osobne na fakulte.

Chceme čoraz viac propagovať prepojenie štúdia s praxou. Dôkazom toho je náš študijný program profesijný bakalár, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku. Študenti tohto programu už počas štúdia absolvujú ročnú prax vo vybranej spoločnosti, kde majú svojho mentora, ten sa im venuje počas celého obdobia praxe a po ukončení štúdia majú absolventi prácu doslova „vo vrecku“.

V rámci propagačnej kampane na tento študijný program sme mali naplánovanú kampaň v úzkej spolupráci s firmami priamo v rôznych regiónoch Slovenska, s cieľom osloviť študentov stredných škôl a tak podporiť zamestnanosť v rôznych regiónoch Slovenska. Žiaľ, prvá vlna pandémie, ktorá nastala na jar, nám tieto zaujímavé propagačné aktivity neumožnila.

Koncom júna zavŕšili naši výskumníci projekt autonómneho vozidla. Tento projekt sa nám podarilo prezentovať na tlačovej konferencii SMART MOBILITY za prítomnosti ministra dopravy a výstavby Ing. Andreja Doležala 29. júna. Strojnícka fakulta STU v Bratislave so spoločnosťami Siemens, Mobility & Inovation a SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o., budú na Slovensku spolupracovať na výskume a vývoji inteligentných autonómnych vozidiel, alternatívnych pohonov a progresívnych konštrukcií dopravných prostriedkov. Zámer potvrdili podpisom memoranda o spolupráci, v ktorom deklarujú cieľ vybudovať na Slovensku spoločné moderné výskumno-vývojové pracovisko pre smart mobilitu s nadnárodným významom.

Pre Strojnícku fakultu STU je projekt integrácie autonómnych technológií do elektromobilu SimRod aj následná spolupráca na vývoji inteligentných vozidiel príležitosť na skvalitnenie vzdelávania študentov, ktorí tak môžu získavať praktické skúsenosti vrátane práce so špičkovým softvérom pre simulácie a vytváranie takzvaných digitálnych dvojčiat. „Otvárajú sa nám ktiež dvere na nadviazanie spolupráce s inými priemyselnými podnikmi, ktoré majú záujem o výskum a vývoj,“ uviedol Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU.

V tomto akademickom roku sme sa postavili aj ďalšej výzve, ktorou je dištančné vzdelávanie. Podarilo sa nám zrealizovať projekt multimediálnej učebne, ktorú využívajú mnohí z našich pedagógov práve na online výučbu.

Urobili sme všetky potrebné opatrenia, aby sme mohli usporiadať štátne skúšky prezenčnou formou. Štátnice sa uskutočnili prezenčne vo všetkých ústavoch fakulty v termíne od 6. do 10. 7. 2020. Úspešne ich zvládlo veľa šikovných a talentovaných teraz už inžinierov a bakalárov. Študenti veľmi ocenili možnosť prezentovať svoje vedomosti práve pred komisiami. Pristupovali k tomuto významnému okamihu v živote s veľkou zodpovednosťou a vážnosťou. Pre našich absolventov sme pripravili jedinečné online slávnostné vyradenie, ktoré malo veľmi pozitívny ohlas. Naši absolventi napriek vzdialenosti prežívali naplno tieto vzácne chvíle so svojimi rodinami pri obrazovke a sledovali, kedy sa zobrazia ich mená. Hrdo zverejňovali fotky tejto slávnostnej chvíle na sociálne siete.

Napriek 2. vlne pandémie sa u nás na fakulte život nezastavil. Ako jediná fakulta STU sme začali semester prezenčnou formou. Prvákov sme privítali na informačnom dni a slávnostnej imatrikulácii. Od 5. októbra síce prechádzame, tak ako ostatné fakulty, opäť na dištančnú formu štúdia, ale na zaujímavých projektoch pracujeme naďalej.

Spolupráca s firmami a so spoločnosťami z oblasti priemyslu pokračuje, aj keď sú naše aktivity značne poznačené bezpečnostnými opatreniami súvisiacimi s pandémiou, napriek tomu komunikácia prebieha v online priestore.

Tento rok slávime už 80. výročie výučby strojného inžinierstva na STU. Pri tejto príležitosti sme oslovili mnohých významných absolventov, aby nám dali vedieť, ako si spomínajú na svoju alma mater.

Veríme, že ešte veľa rokov budeme vychovávať veľa ďalších úspešných odborníkov.


Mgr. Renáta Sovišová

Útvar uahraničnýchstykov a vzťahov s verejnosťou

www.sjf.stuba.skFotogaléria k článku