Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Unikátna virtuálna učebnica - Strojnícka fakulta STU v Bratislave


Strojnícka fakulta STU pracuje na mutlimediálnej učebnici, ktorá je určená ako podklad pre vzdelávanie študentov v predmetoch Rezné nástroje a prípravky, Technológia obrábania a predmetu Výrobné stroje a zariadenia. Jedná sa skutočne o unikát na Slovensku.  Bude niesť názov Obrábanie s podtitulom Konštrukcia strojov, nástrojov a prípravkov. Učebnica sa aktuálne nachádza vo finálnej fáze príprav a pracuje na nej kolektív autorov pod vedením dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave profesora Ľubomíra Šooša.  

Vysokoškolská učebnica digitálne dvojča v digitálnej aplikácii STU RoReta. V aplikácii sa nachádzajú animácie technológie obrábania pre jednotlivé kapitoly. Časť s názvom Stroje obsahuje animáciu strojov pre sústruženie a okrem animácie strojov aj 3D model strojov, ktoré si cez rozšírenú realitu môže študent veľmi podrobne prezerať v reálnej veľkosti, zväčšovať, zmenšovať, otáčať, rozoberať, v časti nástroje si študenti môžu pozrieť animácie nástrojových rovín, animácie geometrie jednotlivých druhov nástrojov a v časti prípravky si môžu pozrieť animácie a videá k jednotlivým prípravkom pre sústruženie ako sú skľučovadlá, lunety a pod. Rovnako sú spracované všetky ostatné kapitoly v digitálnej forme s prepojením na youtube kanál STU RoReTA. Jednotlivé videá sa automaticky formou markerov spúšťajú študentom na mobile po zosnímaní markera v printovej verzií učebnice.

Mobilná aplikácia STU RoReTA bude môcť byť rozšírená o ďalšie publikácie, ktoré budú rovnako využívať rozšírenú realitu na zobrazovanie 3D modelov a animácií, ktoré vhodne dopĺňajú písaný text. Markery – značky slúžia ako spúšťače pripravených animácií. Študent pri čítaní vytlačenej vysokoškolskej učebnice bude môcť cez svoj mobilný telefón alebo tablet nazrieť na marker a ten mu umožní v jeho zariadení spustiť rozšírenú realitumodel stroja sa mu zobrazí priamo v miestnosti, v ktorej sa študent nachádza model stroja si môže vo veľkosti 1:1 prezerať, zväčšovať jeho časti alebo zmenšovať, otočiť si model a niektoré jeho časti rozoberať. Pričom v mobilnej aplikácií sa mu zobrazí popis jednotlivých častí stroja. Tak isto to môže robiť aj pri nástrojoch alebo prípravkoch. Technické riešenie aplikácie sa realizuje v spolupráci s Ing. Ivanom Zelenayom zo spoločnosti Yahart.

Digitálna verzia učebnice umožňuje popularizáciu štúdia techniky  nielen úzkemu okruhu odbornej verejnosti a študentom SjF STU v Bratislave, ale aj širšej verejnosti a študentom stredných odborných škôl. Pričom forma vzdelávania je modernou, digitálnou verziou, blízkou pre mladých ľudí. Môže sa stať aj dôležitou pomôckou v čase pandémie. Môže výrazne uľahčiť proces výučby techniky dištančnou formou. Veríme, že takto pripravená učebnica pomôže lepšie si predstaviť jednotlivé procesy a deje pri obrábaní, priblíži stroje, nástroje a prípravky v prijateľnej, zaujímavej a pútavej forme pre mladých ľudí a priláka ich  k štúdiu na technických školách.

www.sjf.stuba.sk

www.studujstrojarinu.sk


Fotogaléria k článku