Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Kompaktné mobilné drviče, triediče a dopravníky Nordtrack™


Metso:Outotec uviedlo na trh nový rad kompaktných mobilných drvičov, triedičov a dopravníkov pod názvom Nordtrack™

Mobilné zariadenia Metso Nordtrack™ sú určené na recykláciu asfaltu, betónu, výrobu kameniva, triedenie kameniva ale i organických materiálov. Sú ideálnou voľbou pri krátko a strednodobých zákazkách.

„Našim cieľom je vytvorenie rozsiahleho komplexu ponúkaných riešení k rozmanitým potrebám našich zákazníkov. Metso je tradične silné v najnáročnejších podmienkach pri výrobe kameniva, akými je napr. tvrdý abrazívny kameň. Naše nové portfólio Metso Nordtrack™ dopĺňa ponuku a pomáha lepšie napĺňať potreby malých a stredne veľkých firiem ako i firiem zaoberajúcich sa drvením na zákazku, ktoré  hľadajú správnu kombináciu produktivity, dostupnosti a spoľahlivosti za zaujímavých cenových podmienok“ hovorí Renaud Lapointe, SVP, obchodný a výrobný riaditeľ pre výrobu drvičov Metso.

Metso Nordtrack™ mobilné zariadenia sú konštruované s ohľadom na maximálnu produktivitu výroby. So štandardným dizajnom pre rýchlu dodávku zo skladu, systémom Plug-and-play uvedenia do prevádzky a rozšírenou servisnou sieťou Metso, sú ideálne pre širokú škálu použitia od recyklácie, úpravy kameniva v lomoch, až po pieskovne a štrkovne. Celkovo zahŕňa 21 mobilných zariadení vrátane čeľusťových a odrazových drvičov, triedičov a vynášacích dopravníkov.

Navštívte virtuálny showroom produktovej rady Nordtrack:


https://live.mogroup.com/home

Pre viac informácií kontaktujte:

Tomáš Hodermarský /+421 905 868 706

tomas.hodermarsky@mogroup.com

Pavel Horuta / +420 602 710 115

pavel.horuta@mogroup.com


Na obrázku sa nachádzajú nasledujúce zariadenia:

Mobilný odrazový drvič so závesným triedičom I908S

Drvič: 860 x 650 mm / Rozmery: 2,6 x 3 x 14,1 m (š x v x d) / Hmotnosť: 27,5 t / Výkon: 188 kW 

Mobilný hrubotriedič S2.11

Triedič: 6 100 x 1 800 mm / Rozmery: 3 x 3,5 x 17 m (š x v x d) / Hmotnosť: 37,2 t / Výkon: 165 kW

Mobilný triedič S4.9

Pás: 6 100 x 1 524 mm / Rozmery: 3,3 x 3,5 x 18,5 m (š x v x d) / Hmotnosť: 38,8 t / Výkon: 98 kW

Mobilný čeľusťový drvič J90 

Drvič: 890 x 500 mm / Rozmery: 2,5 x 3 x 9,3 m (š x v x d) / Hmotnosť: 23,9 t / Výkon: 162 kW


Metso Outotec je priekopníkom v oblasti trvalo udržateľných technológií, komplexných riešení a služieb v oblasti spracovania nerastných surovín, kameniva, rafinácie a recyklácie kovov na celom svete. Našimi jedinečnými znalosťami a inovatívnymi riešeniami pomáhame našim zákazníkom zlepšovať prevádzkovú efektivitu, znižovať riziká a zvyšovať rentabilitu.

Spoločnosť si stanovila ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti a oznámila svoj záväzok obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 ° C, pričom ciele potvrdzuje iniciatíva Science Based Targets.

Spoločnosť vznikla fúziou Metso a Outotec, so sídlom v Helsinkách vo Fínsku. Zamestnáva viac ako 15 400 odborníkov vo viac ako 50-ich krajinách s celkovým obratom 3,9 miliardy EUR za rok 2020.