Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Banskobystrická župa pokračuje v historicky najväčšej rekonštrukcii ciest


Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje v historicky najväčšej rekonštrukcii cestnej siete na svojom území. Do konca tohto kalendárneho roka budú môcť motoristi v tomto regióne využívať celkovo 559,753 kilometra zrekonštruovaných ciest, do ktorých išlo z vlastného rozpočtu župy viac ako 57,4 milióna eur.

„Kvalitné cesty sú jedným zo základných predpokladov rozvoja kraja. Bez vyhovujúcej cestnej siete je náročné prilákať investorov, ktorí vytvoria nové pracovné miesta a dajú tak ľuďom možnosť nájsť si prácu bez potreby sťahovať sa. Naším cieľom bolo a stále je vytvoriť z kraja dobré miesto na život, kde chcú mladí ľudia žiť a zakladať si rodiny. Na to, okrem iných vecí, potrebujeme dobré cesty,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter, vo svojom príhovore pri príležitosti otvorenia prezentácie spoločnosti VIAKORP, s.r.o. a jej zavedenia nového zariadenia na rekonštrukciu asfaltových vozoviek dňa 3. 6. 2021 v obci Hronsek.

Pán predseda upozornil aj na to, že kraju sa podarilo po rokoch, keď boli európske peniaze pre BBSK zablokované, získať z eurofondov takmer 36,4 milióna eur práve na rekonštrukcie ciest a mostov.
„V rámci IROP I plánujeme začať s rekonštrukciami ešte v tomto roku. Pôjde celkovo o rekonštrukciu 83,108 kilometra ciest, v rámci ktorej zrekonštruujeme aj 27 mostných objektov. V budúcom roku začneme rekonštruovať ďalších 38 kilometrov ciest a 27 mostov v rámci IROP II,“ povedal Ján Lunter.
Vďaka peniazom z eurofondov sa má začať ešte tento rok dlhoočakávaná rekonštrukcia cesty II. triedy medzi Breznom a Čiernym Balogom či cesty III. triedy medzi Utekáčom a Kokavou nad Rimavicou.

„V pláne je tento rok aj začiatok rekonštrukcie v úseku cesty II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník. Z eurofondov máme počas tohto a budúceho roka v pláne začať rekonštrukcie ciest v celkovej dĺžke 121,263 kilometra,“ doplnil banskobystrický župan.

Okrem toho prejde do konca leta v kraji rekonštrukciou ďalších 65,5 kilometra ciest I. triedy takmer za 20 miliónov eur, ktorú pripravuje a financuje vláda.

Rekonštrukcie vo všetkých okresoch

Tento rok Banskobystrický samosprávny kraj súťaží o rekonštrukcie viac ako 65 kilometrov ciest v celkovej hodnote vyše 8,5 milióna eur.
Pokračovať budú tiež rekonštrukcie na cestách, pri ktorých župa zhotoviteľa vysúťažila ešte vlani, no poveternostné podmienky už nedovolili práce začať – v tomto prípade ide o ďalších viac ako 50 kilometrov a sumu presahujúcu 5,5 milióna eur.

„Stavebné stroje stretnú počas sezóny obyvatelia kraja vo všetkých okresoch. Jedným z úsekov, ktorý prejde rekonštrukciou, je aj táto takmer štyri kilometre dlhá cesta medzi Hronsekom a Vlkanovou. V okrese Banská Bystrica zrekonštruujeme aj napríklad takmer šesťkilometrový úsek od Sládkovičovej ulice cez Kremničku až po Badín či úseky ciest v Rakytovciach, Oravciach a Hrochoti,“ povedal na dnešnom tlačovom brífingu podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Peniaze z rozpočtu pritom kraj do jednotlivých okresov rozdeľuje podľa presne stanoveného kľúča a v spolupráci s odborníkmi i poslancami zastupiteľstva BBSK (ZBBSK).

„Ako predseda komisie dopravy a poslanec za obvod Banská Bystrica vítam aktivity, ktoré samosprávny kraj vyvíja v oblasti rekonštrukcie ciest. Za posledné roky sa nám podarilo zrekonštruovať stovky kilometrov úsekov, z ktorých mnohé na opravu čakali dlhé roky. Takúto rozsiahlu rekonštrukciu ciest môžeme uskutočniť aj vďaka bezúročnej pôžičke, ktorú predchádzajúca vláda poskytla samosprávnemu kraju vo výške 33 miliónov eur. Veľmi ma teší, že kraj k rekonštrukciám pristupuje systémovo a zvolil spravodlivý kľúč pre rozdeľovanie peňazí do jednotlivých okresov. Ten zohľadňuje nielen množstvo ciest v okrese, ale aj hustotu dopravy, na základe percentuálneho podielu počtu obyvateľov,“ povedal predseda Komisie dopravy ZBBSK Jakub Gajdošík.

„Samosprávne kraje prevzali kedysi majetok od štátu s obrovským investičným dlhom, ktorý sa desiatky rokov snažia všetky župy na Slovensku dobiehať. Je dôležité, že sa nám to za posledné roky darí veľmi rýchlo a hlavne kvalitne. Často bývala v minulosti otázna kvalita práce, a teda výsledok vidíme v praxi, že po pár rokoch boli cesty opäť v zlom technickom stave. Aktuálne banskobystrická župa zavádza nové technológie do rekonštrukcií ciest a zvyšuje kvalitu komunikácií, vďaka čomu sa môžeme zodpovedne pozrieť do očí obyvateľom, ale aj tým, ktorí poskytli financie BBSK mimo našich rozpočtových možností. Možno by štát mohol prehodnotiť návratné finančné zdroje pre našu župu a prísť si pozrieť, koľko sa toho podarilo, a zvážiť odpustenie ich splácania, keďže len úspešne opravujeme zanedbaný stav z obdobia, keď za cesty zodpovedal štát. Poukazovali sme na to aj cez iniciatívu Cesty pre Slovensko, do ktorej sa zapojili primátori, starostovia, ale aj poslanci z kraja,“ doplnil Martin Turčan z Finančnej komisie ZBBSK.

Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy.
Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.
Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.“

Spoločnosť VIAKORP sídli vo Zvolene, v strategickej dopravnej križovatke v strede Slovenska, odkiaľ sa vierýchlo dopraviť do každého kúta republiky, či ide o Bratislavu, alebo Košice.

Našou víziou je poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a produkty v našej odbornej oblasti, realizácii pozemných a inžinierskych stavieb.

www.viakorp.skSme pripravení robiť stavby, ktoré vaše životy zmenia navždy

  • Cesty a spevnené plochy
  • Pozemné staviteľstvo
  • Priemyselné objekty
  • Inžinierske a vodohospodárske stavby
  • Kalkulácia a rozpočty stavieb
  • Výkon stavbyvedúceho a stavebného dozoru
  • Zabezpečenie projektových dokumentácií

 

 VYSOKOKVALITNÁ RECYKLÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK 

 Inovačná technológia

•výkonná strojná zostava

•oprava hĺbkových defektov

Ochrana životného prostredia

•použitie existujúceho materiálu

•menšia spotreba fosílnych palív

•minimalizovanie uhlíkovej stopy

Ekonomická úspora

•nákladovo efektívne riešenie

•úspora energie, materiálu, transportu

•predĺžená životnosť

Technológia

•vysoký výkon

•presný vstrekovací systém

•efektívna technológia rezania a miešania


WIRTGEN W 380 CRi

až o 100 %

nižšie náklady na likvidáciu materiálu

o viac ako 50 %

kratší čas výstavby

až o 90 %

menší objem prepravy

až o 90 %

nižšie využitie prírodných zdrojov

až o 60 %

menej vzniknutých emisií CO2

až o 50 %

menej použitého spojiva

až o 50 %

nižšie celkové náklady
Fotogaléria k článku