Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

VEACOM – aukcie vozidiel a stavebnej techniky


Spoločnosť VEACOM uviedla na trh nový systém online aukcií na predaj a nákup použitej stavebnej, komunálnej a ďalšej techniky. Výhody tejto formy predaja a prínosov vylepšeného systému dražieb nám priblížil konateľ spoločnosti Ing. Jan Havel, MBA.

Mohli by ste stručne opísať hlavné výhody vašej online aukcie?         

 Základnou výhodou je vyššia predajná cena, transparentnosť a kompletné zaistenie celého predajného procesu pre klienta. Používame prepracovaný aktívny marketing, keď pred každou aukciou aktívne oslovujeme tisíce dražiteľov z celej Európy a techniku zároveň intenzívne inzerujeme na najvýznamnejších tuzemských a medzinárodných portáloch. Tento systém, keď oslovíme mnohonásobne viac potenciálnych záujemcov, ako dokáže predávajúca firma vlastnými silami, nám umožňuje predávať až o desiatky percent výhodnejšie. Vďaka systému dražobných istín zároveň predávajúcim garantujeme úhradu najvyššej ponuky dosiahnutej v aukcii. Dôležitá je rovnako vysoká transparentnosť predaja, keď má každá firma možnosť sledovať priebeh aukcie online. Azda úplne každá firma potom ocení úsporu času a nákladov, ktoré sú s každým predajom spojené.

Ktorými odbormi sa zaoberajú firmy využívajúce predaj pomocou aukcie?  

Je to veľmi široké spektrum od malých spoločností až po najvýznamnejšie firmy v oblasti stavebníctva, ťažby, dopravy, energetiky, komunálu či poľnohospodárstva, a to z Českej i zo Slovenskej republiky.

Aký druh techniky a vozidiel predávate?                              

Čo sa týka typu techniky, pre našich partnerov zaisťujeme predaj od stavebnej techniky, teda bagrov damperov, nakladačov a pod. cez zvozové a komunálne vozidlá až po osobné autá a drobnú techniku. Vzhľadom na to, že je medzi našimi dražiteľmi i veľké množstvo servisov a vrakovísk, dokážeme zaujímavo zhodnotiť i nepojazdné či čiastočne rozobraté vozidlá za hranicou životnosti.

Tento rok na jar ste spustili nový aukčný systém, čo prináša predávajúcim?        

Nový systém prináša predávajúcim okrem moderného dizajnu celý rad funkcií. Uvediem napríklad automatizáciu vystavovania kúpnych zmlúv, možnosť sledovania aktuálneho stavu predajného procesu alebo prehľadnú históriu položiek v aukcii s možnosťou kedykoľvek si k nim stiahnuť všetku potrebnú dokumentáciu. Predávajúci rovnako oceňujú jednoduché odovzdávanie vydraženej techniky na základe unikátnych SMS PIN-ov.

Ako ovplyvňuje predaje súčasná situácia s opatreniami proti šíreniu COVID-19?           

V oblasti stavebníctva, kde sú často dohodnuté zákazky na dlhšie obdobie, aktuálne nevidíme vo väčšine firiem výraznejší prepad zákaziek, pri niektorých spoločnostiiach sme však zaznamenali odloženie investícií do obnovy vozového parku a vyčkávanie na budúci vývoj situácie. Vzhľadom na to, že koronakríza predĺžila dodávky novej techniky a vozidiel, tak medzi kupujúcimi aktuálne na trhu, naopak, evidujeme zvýšený záujem o použitú techniku.


Prečo využiť online aukciu

  • Zvýšenie výnosu z predaja
  • Úspora času a nákladov
  • Vysoká transparentnosť predaja
  • Zabezpečenie administratívneho servisu
  • Bezplatné ohodnotenie techniky na predaj
  • Oslovenie tísícov dražiteľov v tuzemsku a v zahraničí
  • Garancia zaplatenia ceny do 10 dní od predaja


www.weacm.sk