Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

MB Crusher - AK CHÝBAJÚ, VYTVORIA SA


Nedostatok primárnych surovín a prudký nárast cien? Riešenie je v odpade.

Problém sa týka všetkých, od výrobcov až po konečných zákazníkov: dodávateľský reťazec má problémy. Planetárna kríza v dôsledku ťažkostí dopytu surovín za krátky čas zasiahla všetky odetvia, predovšetkým mechaniku a stavebníctvo, a zdá sa, že sa neskončí tak rýchlo. Každý mesiac ceny stúpajú a stávajú sa neúnosnými pre spoločnosti, ktoré ťažko dodržiavajú dodacie lehoty pre objednávky. Práca je, ale nie je isté, kedy sa dokončí. Pri verejných a súkromných prácach hrozí zastavenie staveniska a sťaženie obnovy.

„Prvá vec, ktorá mi napadla ohľadom tohto problému, bola stať sa samostatným alebo aspoň parciálne nezávislým od druhých,“ hovorí konateľ demolačnej spoločnosti v Bielorusku. „Keď sa zaoberáme demoláciami, musíme na mieste vyhodiť veľa sutiny – železobetón, tehly, dlaždice, vystužené stĺpy atď. , a preto sme si položili otázku, prečo tieto sutiny nespracovať priamo na mieste, aby sme ich potom mohli znova použiť. Ale predovšetkým, ako konkrétne tento proces uskutočniť.“

Ako sa im podarilo premeniť na zisk to, čo bolo zjavne len stratou? Pomocou drviacej lyžice BF70.2 – na objemovú redukciu – a triediacej lyžice MB-S18 – na čistenie a triedenie materiálu na mieste, pomocou rýpadiel. S dvoma prídavnými zariadeniami a jedným bagrom si sami vyrobili kvalitný materiál vhodný na opätovné použitie. So strojmi MB Crusher sa sutina stáva prostriedkom schopným udržať stavenisko aktívne, a to aj pri absencii materiálov, na kritických miestach so sťaženým prístupom alebo v mestách s vysokými obmedzeniami pri manipulácii a emisiou hluku a prachu. Celý proces prebieha priamo na mieste, transformáciou odpadu, ktorý sa drví a triedi a stane sa z neho vynikajúca druhotná surovina. Užitočný a ekonomicky výhodný proces, vďaka ktorému je spoločnosť úplne autonómna, ušetrí náklady a čas likvidácie na skládkach alebo na nákup nových materiálov.

Po recyklacii je možné „recyklované“ sutiny znovu použiť na ďalšie práce, napríklad ako základ na výstavbu nových ciest. V poslednom čase sa v Srbsku po demolácii jednej starej obchodnej budovy stavebný odpad – mix tehál, železobetón a rôzny demolačný materiál – začal používať na stavbu podchodu ulíc v tej istej časti mesta. Čas a náklady na prepravu, likvidáciu a nákup nového materiálu boli ušetrené. Všetko vďaka drviacej lyžici BF80.3 MB Crusher použitej na rýpadle, ktoré je už na stavenisku.

Na uľahčenie stavby v procese získavania demolačných materiálov sú ďalším užitočným nástrojom drapáky MB Crusher. „Ide o flexibilné a praktické stroje, vynikajúce na búranie aj na manipuláciu s postdemolačným materiálom,“ hovorí taliansky podnikateľ. Víťaznou vlastnosťou drapákov MB Crusher je v skutočnosti citlivosť úchopu: umožňuje extrémnu presnosť a zatváracia sila sa môže postupne zvyšovať. Vďaka vymeniteľným pazúrom a 360-stupňovej hydraulickej rotácii vám umožnia zvládnuť veľké bremená a jednotlivé tvary aj na malom priestore.


www.mbcrusher.com