Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Atlas Copco – dostupná a spoľahlivá energia


Ako správne vybrať zdroj elektrickej energie? Na čo si dať pri výbere pozor? Na tieto a iné otázky sa pokúsime nájsť odpovede v nasledujúcom článku. 

Na európskom trhu sa vyskytuje veľké množstvo výrobcov a dovozcov pestrej škály elektrocentrál určených pre rozličné aplikácie. Základné triedenie býva spravidla podľa ich výkonu a očakávaného spôsobu využitia. Prvotné rozdelenie týchto elektrocentrál môže byť na tzv. stacionárne (približne 85 % slovenského trhu) a tzv. mobilné (približne 15 % slovenského trhu). Triedu mobility popisuje norma ISO 8528-1: 1993, podľa ktorej výrobca uvádza, či ide o elektrocentrálu s mobilitou A až E, pričom mobilné elektrocentrály spadajú do kategórie D (bez podvozku) a E (na podvozku). Stacionárne do kategórie A, B alebo C, podľa toho, či nemajú (A), či majú základový rám (B), prípadne kapotu (C). Každý výrobca by mal túto informáciu uvádzať pre jasné zatriedenie stroje a možnosti využitia.

Stacionárne elektrocentrály musia byť pevne nainštalované (ukotvené k povrchu), bez možnosti manipulácie na pozemných komunikáciách. Veľká časť stacionárnych elektrocentrál slúži ako záložné zdroje, ktorých úlohou je zabezpečiť dodávku elektrickej energie pri výpadku distribučnej siete. Tieto agregáty sú z veľkej časti nekapotované alebo len s jednoduchou kapotážou pre vonkajšie inštalácie. Výkon sa spravidla uvádza ako maximálne neprekročiteľný (LTP alebo ESP), ktorý agregát dodáva len v kratšom časovom úseku na pokrytie výpadku dodávky elektrickej energie. Pri záložných agregátoch zákazník väčšinou nekladie veľký dôraz na spotrebu paliva či servisné intervaly. Tieto prevádzkové parametre, naopak, nadobúdajú na význame pri ostatných aplikáciách (okrem záložného zdroja) pri stacionárnych i mobilných elektrocentrálach, kde sa s každou odpracovanou motohodinou zvyšuje ich podiel na celkových prevádzkových nákladoch. Napríklad pri 5-ročnej prevádzke 200 kVA-elektrocentrály, ktorá odpracovala 2 000 mth/rok, tvoria prevádzkové náklady asi 82 % z celkových nákladov na vlastníctvo (TCO), kde najväčší podiel hrá predovšetkým spotreba paliva.

Mobilné elektrocentrály (D/E podľa ISO 8528-1: 1993) musia byť konštruované spôsobom umožňujúcim použitie pre čo najväčšie množstvo aplikácií v rôznorodých podmienkach, častú manipuláciu, prevoz, jednoduchú a bezpečnú prevádzku. Zákazníkov pre mobilné elektrocentrály nájdeme v radoch stavebných spoločností a požičovní, ktoré potrebujú na realizáciu svojich zákaziek spoľahlivý zdroj elektrickej energie bez ohľadu na počasie a miesto nasadenia. Výkon sa pri týchto strojoch prezentuje ako tzv. stály (PRP alebo COP), ktorý centrála musí byť schopná dodávať nepretržite. Väčšina výrobcov napĺňa toto pravidlo LTP = 1,1 x PRP (podobne aj pre COP a ESP). V neposlednom rade rozdielne sú aj limity na výfukové splodiny pre obe kategórie. Stacionárne generátory nemajú daný limit na emisnú triedu, tu sa posudzuje kompletný ekologický dosah v mieste inštalácie, zatiaľ čo motory v mobilných strojoch musia od roku 2021 spĺňať triedu STAGE V, podľa vyhlášky EÚ 2016/1628.

Atlas Copco ponúka svojim európskym zákazníkom 3 plnohodnotné rady elektrocentrál, pochádzajúce z moderného výrobnej závodu v španielskej Zaragoze. Začneme sériovo vyrábanými priemyselnými stacionárnymi elektrocentrálami QIS s výkonmi od 10 do 1 420 kVA (LTP) v kapotovanom alebo nekapotovanom vyhotovení. Tieto generátory sú štandardne vybavené riadiacimi jednotkami pre funkciu záložného zdroja, prípadne pre paralelný chod. Voliteľne možno zvýšiť odhlučnenie výfuku, pridať väčšiu palivovú nádrž či pripojenie na externú nádrž, monitoring stroja a iné voliteľné príslušenstvo. Pre väčšie výkony môžeme ponúknuť záložné zdroje až do 2 300 kVA v kontajnerovom vyhotovení.

Ako druhý predstavujeme rad mobilných centrál (mobility D/E) QAS, určený nielen pre potreby stavebných spoločností a požičovní. V roku 2019 Atlas Copco predstavilo prvé modely 5. generácie radu QAS 5, pri ktorých sa podarilo znížiť rozmery strojov až o 20 % a navyše znížiť hlučnosť oproti predchádzajúcemu radu priemerne o 5 dB (A). Elektrocentrály QAS 5 sú schopné pokryť 100 % záťaže v jednom záťažovom kroku a pokryť rozbehové prúdy až do 300 % svojho menovitého napätia. Digitálny AVR pre náročné aplikácie je pri všetkých modeloch už v štandarde. K nižšej hlučnosti a predovšetkým k zníženiu spotreby paliva prispieva variabilný systém vetrania, ktorý sa prispôsobuje aktuálnemu zaťaženiu stroja. Pestré príslušenstvo bolo doplnené o tzv. power locky pre čo najbezpečnejšie pripojenie silových káblov, vzdialeným monitoringom Fleetling, podvozkami, pripojením na externú palivovú nádrže atď. Agregáty sú poháňané motormi značiek Volvo, Kubota, Scania a FTP spĺňajúcimi emisnú triedu STV.

Pre najnáročnejšie stacionárne či mobilné aplikácie odporúčame rad kontajnerových generátorov QAC, kde stojí za zmienku model QAC 1350 TWIN, čo sú dva nezávislé agregáty osadené v ISO 20'' kontajneri, poháňané dvoma motormi Volvo TWD 1683 GE. V prípade potreby je, samozrejme, možné oba stroje spojiť dohromady a pokryť výkon až 1 365 kVA stáleho výkonu (PRP). Aj pri tomto modeli je možné počítať s pokrytím nábehových prúdov až do 300 %, s variabilným systémom vetrania a veľmi nízkymi nákladmi na prevádzku. TWIN systém ponúka možnosť kontinuálnej prevádzky z jedného agregátu pri vykonávaní servisných prác na druhom.  

Zaujímavou alternatívou dieselových elektrocentrál sa stávajú mobilné úložiská energie. V podstate bezúdržbové zariadenia, s nulovým hlukom a emisiami. Stačí len nabiť a v prípade potreby je elektrická energia k dispozícii. Možnosťou je vytvorenie hybridného systému s klasickým dieselovými generátormi pre pokrývanie energetických špičiek, zníženie hluku pri nočnej prevádzke a i., prípadne v kombinácii so solárnymi panelmi  ako kompletne autonómne riešenie s minimálnou energetickou stopou. Atlas Copco ponúka niekoľko riešení v rámci radu ZenergieZe s kapacitou 45 až 537 kWh. Sú to mobilné kapotované alebo kontajnerové jednotky s integrovanými dobíjačkami a riadiacim systémom pre dodávku energie z aktuálne najúčinnejšou lítiovou batériou (LiFEPO4).

Vhodne navrhnutý zdroj elektrickej energie s motorovým pohonom by mal zaťažený na 80 až 90 % svojho výkonu, prípadne i s väčšou rezervou, ak sa uvažuje o rozšírení spotreby v rozumnom časovom horizonte. Používatelia by sa mali vyhnúť predimenzovaniu agregátov, čo znamená zaťaženie na menej ako 30 % výkonu elektrocentrály. Pri dlhšej prevádzke s minimálnym zaťažením dochádza najskôr k zvýšeniu spotreby motorového oleja, prípadne jeho únikom a skráteniu životnosti motora. Otázke predimenzovania sa dá vyhnúť tiež paralelným chodom viacerých generátorov či batériovým úložiskom energie. 


Pre správny výber zdroja elektrickej energie je nevyhnutné vziať do úvahy plánovaný spôsob použitia, pracovné prostredie (teplota, nadmorská výška atď.), očakávané zaťaženie, prevádzkové náklady (hlavne spotrebu paliva) a plánovanú dĺžku prevádzky. V rámci výberu vhodného zdroja elektrickej energie možno využiť voľne dostupnú aplikáciu Light the Power pre mobilné telefóny so systémom Android a IOS. Prípadne sa rovno môžete obrátiť na špecialistu na elektrickú energiu v spoločnosti Atlas Copco.

V prípade záujmu o mobilné či stacionárne elektrocentrály alebo úložiská energie Atlas Copco neváhajte osloviť našu spoločnosť.

Zastúpenie pre SR, KOLEX, s. r. o.

Novozámocká 489/82, Nitra

tel.: 037/6511 597,8

email: obchod@kolex.sk                                                                              www.kolex.sk

Fotogaléria k článku