Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné produkty


Existuje viacero firiem ponúkajúcich služby v oblasti GPS monitoringu, monitoringu vozidiel, ale aj iných moderných technológií v stavebníctve, agrosektore či v doprave. Je zložité vyznať sa v ponukách týchto firiem. Keďže v dnešnej dobe je už nepredstaviteľné efektívne podnikať bez využitia moderných technológií, rozhodli sme sa aj na základe obchodných partnerov poskytnúť nasledujúcu informáciu.


Pravda je, že s poskytovateľmi GPS systémov sa akoby roztrhlo vrece. Je nutné si však uvedomiť, že GPS monitorovaciu jednotku zväčša inštaluje odborná firma. Je pevne spojená s elektroinštaláciou vozidla. Ide teda o samostatnú technickú jednotku v zmysle zákonom č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Samostatnú technickú jednotku môžu v zmysle citovaného zákona uvádzať na trh v Slovenskej republike iba firmy, ktoré na to majú oprávnenie.

Týmto oprávnením je osvedčenie zástupcu výrobcu aleboosvedčenie výrobcu.Tieto osvedčenia je oprávnené udeliť výhradne Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad.

Kto uvádza na trh samostatnú technickú jednotku určenú na montáž do vozidiel bez takéhoto oprávnenia, porušuje zákon č. 725/2004 Z. z. a jeho činnosť je nelegálna.

Ak si od takéhoto dodávateľa zakúpite GPS monitoring, je veľmi pravdepodobné, že zariadenie nespĺňa základné technické normy a hrozí poškodenie vozidla, v ktorom je takéto zariadenie inštalované.

Takému dodávateľovi hrozí tiež zákaz činnosti, čo by prípadnému používateľovi GPS zariadení nepochybne spôsobilo ich nefunkčnosť.


No aj v prípade, že zariadenie na základe vyhlásenia výrobcu, resp. certifikácie spĺňa technické normy, bez udelenia osvedčenia zástupcu výrobcu, resp. osvedčenia výrobcu štátnym dopravným úradom je činnosť takéhoto dodávateľa v zmysle platnej legislatívy stále nelegálna. V prípade škody vám môže poisťovňa poistné plnenie krátiť, resp. odmietnuť plnenie úplne.

V prípade poruchy vám nemusí výrobca vozidla uznať záruku.


Či má, alebo nemá váš dodávateľ GPS zariadení udelené osvedčenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu v zmysle §4 zákona č. 725/2004, si môže každý jednoducho zistiť. Buď si toto osvedčenie vyžiadajte priamo u dodávateľa, alebo je možné vyhľadať ho priamo na webovej stránke ministerstva dopravy zadaním IČO dodávateľa do vyhľadávača na: 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=17641

www.telecom.gov.sk