Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Priemyselné drony pomáhajú v stavebníctve


Technológia bezpilotných lietajúcich zariadení (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) umožňuje bezpečne, ekonomicky výhodne a časovo efektívne monitorovať práce vo všetkých fázach stavebného procesu. Spoločnosť UAVONIC, s. r. o., ktorá sa niekoľko rokov venuje implementácii dronov do rôznych priemyselných oblastí, ponúka svojim klientom UAV služby s pridanou hodnotou. Vďaka dronom vybaveným najmodernejšími senzormi na získavanie dát, skúseným pilotom a softvérovým nástrojom dokáže UAVONIC poskytovať komplexné riešenia šité na špecifické potreby zákazníka.

Meranie objemov materiálov
Bezkontaktné meranie kubatúr s využitím dronov je progresívna metóda, ktorá kombinuje fotogrametrické a geodetické merania. Drony vybavené kalibrovanými kamerami alebo laserovými senzormi urýchľujú zber dát a na rozdiel od klasickej metódy umožňujú tvorbu 3D modelov s reálnou fototextúrou. Zozbierané letecké snímky sa spracovávajú v softvéri, ktorý vytvorí digitálny model meraného materiálu. Meranie objemov pomocou dronov sa v stavebníctne uplatňuje pri inventarizácii vonkajších veľkoplošných skladov materiálov alebo pri kontrolných meraniach počas terénnych úprav a svoje využitie nachádza napríklad aj pri meraniach na skládkach odpadov. Výstupom sú georeferencované 3D modely s presne stanovenými objemami a plochami, použiteľné napríklad ako podklad na fakturáciu alebo na porovnanie s projektovým zámerom.

Letecké UAV inšpekcie
Vizuálne a termografické UAV inšpekcie skracujú čas potrebný na identifikáciu stavebných chýb a vzniknutých škôd. Zo získaných dát je možné odhaliť praskliny, trhliny, koróziu, prehrievajúce sa časti konštrukcií, tepelné úniky, poškodenia izolácií a rôzne ďalšie deviácie a degradácie materiálu a zariadení. Nasadenie dronov pri inšpekciách prináša okrem časovej a nákladovej optimalizácie možnosť minimalizovať nebezpečenstvo pri práci zamestnancov vo výškach a zefektívniť prácu v ťažko dostupnom teréne. Výstupy môžu byť použité ako podklad na reklamáciu pred odovzdaním stavby, pri energetických auditoch či pri kontrole stavby alebo jej časti pred vypršaním záručnej lehoty.

Profil firmy
UAVONIC, s. r. o., je slovenská spoločnosť, ktorá spolu s pobočkami v Českej republike a vo Veľkej Británii vybudovala komplexné portfólio UAV služieb pre priemysel v strednej a západnej Európe. Firma zamestnáva profesionálnych licenciovaných pilotov, ktorí patria k európskej špičke operátorov UAV a vrámci akadémie DRONE PILOT ACADEMY vykonáva aj odborný výcvik budúcich pilotov.

www.uavonic.com

Fotogaléria k článku