Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Firma MTM Tech, s. r. o., prispieva novými riešeniami k zvýšeniu bezpečnosti pri práci na pozemných komunikáciách


Firma MTM Tech, s. r. o., pri ďalšom vývoji zariadenia na údržbu komunikácií myslí rovnako na zvyšovanie bezpečnosti pri prevádzke zariadenia hlavne za zníženej viditeľnosti a v sťažených poveternostných podmienkach.

To ukazujú hlavne jej inovačné kroky vo vývoji a výrobe výstražného obrysového osvetlenia snehových pluhov. Tieto prvky zvyšujúce bezpečnosť možno štandardne objednávať ako špeciálnu príplatkovú výbavu snehových pluhov dodávaných firmou MTM Tech, s. r. o.

Ako ukazujú priložené fotografie, špeciálne robustné LED osvetlenie vykresľuje obrys snehového pluhu , ktorý je „ vystrčený“ k stredu vozovky. Osvetlenie je pri pohľade spredu bielej farby, pri pohľade zozadu potom červenej farby. Tento systém možno montovať na všetky bežne dodávané typy snehových pluhov firmy MTM Tech, s. r. o.

Ďalším príspevkom k zvýšeniu viditeľnosti snehového pluhu je súprava výstražných plastových tyčí, ktoré možno objednať v LED presvetlenom vyhotovení 24 V, resp.12 V.

Kombináciou týchto obrysových výstražných prvkov možno v zlej viditeľnosti dosiahnuť skutočne výrazné zvýšenie viditeľnosti a tým bezpečnosti.

Firma MTM Tech, s. r. o., zasahuje aj do oblasti zaistenia vyššej bezpečnosti na frekventovaných diaľniciach a rýchlostných cestách v Českej republike.

Automatické zariadenie umožňuje kladenie výstražných, varovných, usmerňovacích polyuretánových pásov pri uzávierkach jednotlivých pruhov diaľnice, rýchlostných ciest bez toho, aby pracovník (vodič) opustil kabínu vozidla. Pracovník je tak chránený v kabíne vozidla počas celej operácie kladenia, prípadne zbierania výstražných pásov.

Firma MTM Tech, s. r. o., a jej autorizovaný partner KOBIT _SK, s. r. o., rozhodne nezaostávajú a pripravujú ďalšie riešenia účinného zvyšovania bezpečnosti na našich, už dnes preplnených komunikáciách.

 

Ing. Votava Jan, konateľ
www.mtmtech.cz