ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

EMINING AG ZÍSKAL OCENENIE INOVÁCIE EMOVE 360°

06.11.2017 Aktuality

Spoločnosť eMining AG, ktorú spoločne vytvorili spoločnosti Kuhn Schweiz AG a Lithium Storage GmbH, získala ocenenie

European eMove360° s eDumperom. Je to najväčšie svetové elektrické vozidlo s nenaloženou hmotnosťou 45 ton a celkovou

hmotnosťou 110 ton. EMining AG konvertuje konvenčne (naftou) poháňané stroje pre ťažobný priemysel na elektrický pohon a predáva ich na celom svete. EMining AG tým pomáha svojim zákazníkom dosiahnuť cieľ „bezuhlíkového dobývania“. Prvý 110-tonový eDumper objednala firma Ciments Vigier SA. Elektrický damper zo Švajčiarska, ktorý bol navrhnutý a postavený v priebehu posledných 18 mesiacov a ktorý práve dokončil prvé skúšobné jazdy, prekoná najmenej tri svetové rekordy. EDumper je najväčší a najvýkonnejším elektricky poháňaným vozidlom. Okrem toho je vybavený najväčšou batériou vyrobenou pre elektrické vozidlo. Nikdy predtým ani jediné vozidlo nebolo schopné ušetriť také veľké množstvo CO 2 . Okrem toho, v prevádzke neprodukuje CO 2 ani dodávaná elektrická energia, pretože pri vození vápenca z dobývacej oblasti, ktorá sa nachádza vyššie ako spracovateľský závod, využíva gravitačnú energiu, ktorú premení na elektrickú energiu. Na rozdiel od vozidla

so vznetovým motorom eDumper sa nikdy nemusí nabíjať (tankovať) – energia generovaná s využitím rekuperácie energie pri plne naloženom vozidle sa používa na nabíjanie batérií, ktoré zásobujú energiou vozidlo na spiatočnej ceste. Ak sú všetky výpočty správne, eDumper bude dokonca schopný dodávať energiu do miestnej elektrickej siete v prestávkach medzi prácou. Dvadsať ciest na jednu zmenu by malo mať za následok denný prebytok 200 kWh.

www.edumper.ch