ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

BETÓN 2017


4. – 6. OKTÓBER 2017

Dvanásty ročník tejto celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou sa konal v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese za prítomnosti vyše 240 účastníkov. Konferenciu organizuje Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) pravidelne každé dva roky už od roku 1995. Konferencia sa zameriava na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určená výrobcom betónu a tiež výrobcom strojov a zariadení na výrobu a dopravu betónu.

V úvode konferencie predseda Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. P. Kováčik, PhD., MBA, informoval účastníkov konferencie o súčasnom stave slovenského stavebníctva a jeho predpokladanom vývoji v ďalších rokoch. Prezident SAVT Ing. Zemánek opísal činnosť SAVT v minulých dvoch rokoch.

Tento ročník konferencie sa v odbore normalizácie venoval uplatneniu revidovanej normy pre kamenivo do betónu a tiež hydraulicky stmeleným vrstvám v konštrukcii vozoviek. V oblasti materiálov, výroby a vlastností betónu sa konferencia zamerala predovšetkým na nové materiály používané ako prímesi pri výrobe betónu (cemperlit, prímes na báze zeolitu) a tiež na používanie vlákien pri výrobe bežného aj striekaného betónu. Zhodnotili sa skúseností z realizácie tzv. bielych vaní pri výstavbe podzemných konštrukcií, ktoré musia byť izolované proti prienikom vody a tiež príčiny vzniku nadmerných trhlín od objemových zmien betónu.

Pre zvýšenie technickej úrovne pri výrobe, ukladaní a ošetrovaní betónu za extrémnych podmienok vydala SAVT pri príležitosti konania konferencie pre technickú verejnosť leták Betonáž za horúceho a chladného počasia.

Veľká pozornosť sa venovala zloženiu betónu pre zhotovovanie priemyselných podláh a tiež novým poznatkom pri používaní rôzneho zloženia betónov pri zhotovovaní konštrukcií z pohľadových betónov. Zaujímavé boli informácie o úseku betónovej vozovky na diaľnici D1 a na letisku v Bratislave prvými zrealizovanými na Slovensku.

Na konferencii vystúpili zástupcovia viacerých firiem, ktorí prezentovali svoje nové výrobky v oblasti mechanizácie pri výrobe a doprave betónu.

Na spestrenie priebehu konferencie boli vyhlásené výsledky súťaže o výrobu najpevnejšieho betónu na Slovensku (medzi firmami vyrábajúcimi betón), keď víťazná firma STRABAG dosiahla pevnosť 147 MPa. Boli tiež vyhlásené výsledky fotosúťaže o najkrajšie zábery zo stavieb, na ktoré dodávajú betón členovia SAVT.

www.savt.sk

Fotogaléria k článku