Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Tretí ročník Grand Prix ukázal, že strojárina stále dokáže zaujať

07.11.2017 Univerzity

Dňa 26. októbra sa na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, konal už v poradí tretí ročník súťaže Grand Prix, spojený s Dňom otvorených dverí na fakulte. Cieľom tejto súťaže je poukázať na fakt, že aj strojárina dokáže byť inšpiratívna a moderná. Preto sme sa rozhodli účastníkom ukázať rôznorodosť strojáriny a to, že ju dokážu využiť všade okolo nás. Chceme stredoškolákom ukázať, že ísť študovať na Strojnícku fakultu nie je strašiakom, ale naopak, že práve štúdium na našej fakulte im môže priniesť istotu dobre platného a žiadaného zamestnania a uplatnenia už i počas štúdia.

Princíp tejto súťaže spočíva hlavne v šikovnosti a rýchlosti súťažiacich. Stredoškoláci mali možnosť prihlásiť sa online ako tím do súťaže Grand Prix. V tomto ročníku sa nakoniec prihlásilo 31 tímov, ktoré mali za úlohu čo najrýchlejšie ale hlavne čo najlepšie splniť všetky úlohy, ktoré boli pre nich pripravené naprieč celou fakultou. Súťažiaci tak mali možnosť spoznať rôzne laboratória Strojníckej fakulty a vyskúšať si aj niekoľko netradičných úloh. Pre tímy boli pripravené celkovo 3 trasy, ktoré museli zvládnuť len s mapkou fakulty a jednotlivými číslami úloh spolu s miestnosťami kde sa nachádzajú. 

Na každú úlohu mali vyhradených 10 minút, pričom ak neprišli načas na pridelené stanovisko, nemohli sa už danej disciplíny zúčastniť. Súťaže boli teoretické, ale aj praktické a za každé splnenie získavalo družstvo body, ktoré sa na konci súťaže zrátali a vyhodnotili. Medzi súťaže, ktoré museli súťažiaci absolvovať patrilo napríklad: zapojenie jednoduchého obvodu FESTO Didaktic pre svetelný obvod, premiestniť bremená pomocou robotického ramena v správnom poradí do určeného miesta či na základe dvoch grafov priebehu atmosférického tlaku od nadmorskej výšky a teploty varu vody od tlaku určiť teplotu varu vody na vrchole Mont Everestu. Celkovo bolo pre nich pripravených 13 rozličných úloh. Nezabudlo sa ani na tých, ktorí sa prišli pozrieť na Deň otvorených dverí. 

Pre nich boli určené prehliadky laboratórií so sprievodcami, ktorých tvorili naši študenti, ale i individuálne súťaže, kde si mohli vyskúšať jazdu na reálnom automobilovom simulátore, veslovanie na trenažéri, manipuláciu s KUKA robotom či súťaž o najhlasnejšie lusknutie prstami, ktoré bolo merané hlukomerom. 

Pripravené boli aj jazykové či matematické hlavolamy, ktoré niektorým súťažiacim dali poriadne zabrať. Všetci, ktorí si našli čas a prišli sa pozrieť na Grand Prix, a bolo ich viac ako 350, mohli vidieť ako fungujú jednotlivé ústavy a čo všetko je vlastne strojárina v praxi. Na konci súťaže boli vyhodnotené jednotlivé družstvá hodnotnými cenami a nezabudlo sa ani na príjemné občerstvenie. 

www.studujstrojarinu.sk
www.sjf.stuba.sk

Fotogaléria k článku