Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Strojárska spoločnosť s 23-ročnou históriou v oblasti vývoja a výroby ťažobnej a stavebnej techniky


DAVON, s. r. o., je rýdzo česká spoločnosť, ktorá sa už dvadsaťtri rokov zaoberá vývojom a výrobou zariadení pre ťažobný, stavebný a spracovateľský priemysel (metalurgia, spracovanie dreva, prekladanie sypkých zmesí a polotovarov). Za toto obdobie si vybudovala stabilné postavenie nielen na tuzemskom trhu, ale vďaka spolupráci s globálnymi spoločnosťami má inštalované svoje zariadenia na všetkých kontinentoch sveta. Je výrazne proexportne orientovanou firmou so stabilným zázemím, s profesionálnym tímom pracovníkov a konkurencieschopnými produktmi.


Univerzálne rozbíjacie zariadenie – GILOTÍNA URZ 7000
Firma DAVON v minulom roku dokončila vývoj a výrobu modernizovanej mobilnej rozbíjacej gilotíny URZ 7000 určenej na rozrušovanie cementobetónových povrchov, napr. ciest, diaľnic, letiskových, skladovacích a podobných plôch. Stroj je vybavený vznetovým motorom Perkins, hydraulickým systémom pojazdu i pracovného ústrojenstva. Pracovným nástrojom je oceľová doska s hmotnosťou 7 ton, opatrená na spodnej hrane výmennými britmi. Doska sa pri posune stroja opakovane zdvíha do nastaviteľnej výšky, pádom dole rozbíja spevnený povrch a celý pracovný cyklus sa opakuje. Stroj možno ovládať z kabíny alebo diaľkovo pomocou rádiového ovládania.

Nastavením pracovného režimu stroja (cyklov zdvihu dosky a rýchlosti jazdy) možno dosiahnuť rôzne stupne narušenia rozbíjaného povrchu: od vlásočnicových trhlín cementobetónového krytu pre jeho opätovné hutnenie cestným valcom až po úplnú deštrukciu krytu, keď sa materiál pod údermi gilotíny rozpadne a odoberie sa na ďalšie spracovanie. Pri novej verzii stroja možno pri maximálnom zdvihu rozbíjacej dosky dosiahnuť 20 úderov za minútu.

Rozbíja cementobetónový kryt s hrúbkou až 250 mm. Nová gilotína už bola nasadená do reálnej prevádzky pri rekonštrukcii diaľnice D1, modernizovaný úsek Ostředek – Šternov. Stroj URZ 7000 bol vyskúšaný a svojimi technickými parametrami a vysokou produktivitou je pripravený splniť náročné požiadavky svojich používateľov.

Spoločnosť DAVON ponúka gilotinu URZ 7000 na predaj alebo do nájmu aj s obsluhou stroja. Cestné staviteľstvo je pre spoločnosť DAVON a jej rozvoj ďalším potenciálnym segmentom na trhu.

TECHNICKÉ PARAMETRE GILOTÍNY URZ 7000

VZNETOVÝ MOTOR Perkins
1100 Series type - 1204F-E44TA INDISTRIAL ENGINE
Zdvihový objem - 4,4 litra
Aspirácia - Preplňovanie turbom s následným chladením
Maximálny výkon - 110,1 kW pri 1 000 – 2 200 ot./min
Max. točivý moment - 560,0 Nm pri 1 400 ot./min
Emisie - EU Stage IV/U.S. EPA Tier 4 Final

RÝCHLOSŤ PRI POSUNE
Rýchlosť I. - 0 až 7,5 km/h
Rýchlosť II. - 0 až 15 km/h

RÝCHLOSŤ PRI PRÁCI
Rýchlosť I. - 0 až 12 m/min
Rýchlosť II. - 0 až 6 m/min

PARAMETRE STROJA
Cyklus úderov - max. 20 za minútu pri plnom zdvihu
Výška stroja v pracovnej pozícii - 4 300 mm
Výška stroja v prepravnej pozícii - 3 200 mm
Šírka stroja - 2 558 mm
Dĺžka stroja - 5 370 mm
Hmotnosť stroja - 22 t
Hmotnosť pracovného nástroja -7 t


Hydraulické stacionárne rozbíjacie zariadenia

Hydraulické stacionárne rozbíjacie zariadenia DAVON sú dlhodobo hlavným produktom a vývozným artiklom spoločnosti. Používanie týchto zariadení na mobilných, semimobilných a stacionárnych linkách nahrádza zastarané a nebezpečné spôsoby uvoľňovania vyťaženého materiálu na primárnych drvičoch a násypkách, upchatých vzpriečením veľkých balvanov, vytvorením klenby v násypke alebo v dopravných cestách.

Nasadenie rozbíjacích zariadení umožňuje rýchle odstránenie príčiny upchávanie drviča a zaisťuje plynulý tok materiálu. Tým zvyšuje produktivitu výroby a zlepšuje bezpečnosť práce. Rozbíjacie zariadenie DAVON možno osadiť nielen hydraulickými kladivami, ale aj ďalšími koncovými pracovnými nástrojmi, ako sú lopaty, drapáky, háky alebo iné vhodné zariadenie na manipuláciu s vyťaženým materiálom. 


Spoločnosť sa špecializuje na štyri hlavné produktové skupiny:

  • hydraulické stacionárne rozbíjacie zariadenie pre kameňolomy,
  • hydraulické čeľusťové a polypové drapáky,
  • podkopové a nakladacie lopaty rýpadiel a nakladačov,
  • špeciálne stavebné stroje. Ing. Pavel Snášel
Ing. Pavel Ševčík
www.davon.cz

Fotogaléria k článku