Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Medzinárodný stavebný veľtrh INTERMAT 2018

16.01.2018 Magazín 06 / 17

Veľtrh INTERMAT je miesto, kde sa na obrovskej ploche 375 000 m2v apríli 2018 znovu stretne viac ako 1 500 svetových výrobcov stavebných strojov, zariadení, techniky a stavebných materiálov.

Medzi 200-tisíc očakávanými odbornými návštevníkmi budú tradične investori, stavebné firmy, projektové kancelárie architekti, predajcovia a prenajímatelia strojov, veľkoobchodní predajcovia stavebných hmôt, prevádzkovatelia baní a lomov, finančné inštitúcie a iné. 

INTERMAT opäť ponúkne vysokú úroveň kreativity a usporiadanie výnimočných udalostí, smerujúcich k prezentácií profesií i jednotlivých firiem. Veľtrh sa tentoraz predstaví novou segmentáciou, usporiadanou podľa profesií, medzi nimi sa bude zvláštna pozornosť venovať výrobe betónu. 

Segment EARTHMOVING & DEMOLITION bude hlavnou novinkou veľtrhu a jeho cieľom bude ponúknuť celkový prehľad o domelácii a zemných prácach. INTERMAT sa koná raz za tri roky na výstavisku Villepinte v severnej časti Paríža a je vitrínou medzinárodnej ponuky a inovácií v odbore. Je jedným z najväčších veľtrhov svojho druhu na svete.

Viac informácií získate v kancelárii veľtrhu pre ČR a SR: Active Communication Praha, ktorá tradične usporiada na veľtrh autobusový zájazd. 


NOVÁ SEGMENTÁCIA UMOŽNÍ LEPŠIE VYNIKÚŤ VŠETKÝM ZARIADENIAM PRE VŠETKY ETAPY V STAVEBNÍCTVE:

EARTHMOVING & DEMOLITION

 • Stroje na demoláciu, pre životné prostredie a recykláciu
 • Stroje a zariadenia na zemné a inžinierske stavby
 • Príslušenstvo, komponenty a diely na zemné práce
 • Nové technológie na zemné a demolačné práce


BUILDINGS & CONCRETE SECTOR

 • Betonársky priemysel
 • Stavebné materiály
 • Debnenie, lešenie a ukladanie
 • Nové technológie pre stavebníctvo
 • Príslušenstvo, komponenty, diely pre budovy
 • Strojové zariadenia a nástroje
 • Materiály, zariadenia a stroje na betón a prefabrikáty
 • Inovatívne špeciálne betónové riešenia a nové technológie


LIFTING, HANDLING & TRANSPORTATION

 • Manipulácia s materiálmi a zdvíhacie zariadenia a stroje
 • Vozidlá a zariadenia na prepravu materiálov
 • Vozidlá pre cestujúcich (LCV)
 • Súčiastky, príslušenstvo, časti na zdvíhanie, manipuláciu a prepravu
 • Nové technológie na zdvíhanie, manipuláciu a prepravu


ROADS, MINERALS & FOUNDATIONS

 • Príslušenstvo a komponenty na cesty, nerasty a základy
 • Stroje a zariadenia pre priemysel nerastov
 • Zariadenia a materiály na cestnú infraštruktúru
 • Vŕtanie, vyvrtávanie, špeciálne základy, drážkovacie stroje
 • Topografia, nové technológie, strojárstvo, automatické Systémy


info@francouzskeveletrhy.cz