Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

STROJÁRSKA OLYMPIÁDA


Strojnícka fakulta STU v Bratislave v mesiacoch december 2017 – február 2018 organizovala už jedenásty ročník Strojárskej olympiády, štvrtý ročník Grand Prix a ďalšie akcie podporujúce základnú ideu podujatia Študuj strojarinu. 

Projekt Strojárska olympiáda vznikol s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami.Súťaže sú určené všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť, overiť si svoje vedomosti, získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave ako inšpiráciu pre výber vhodnej fakulty, prípadne zaujímavého študijného programu.

Ide o najväčšiu súťaž technického zamerania smerovanú na segment stredných škôl, dlhoročne sa tešiacu veľkej obľube, o čom svedčí aj rekordná návštevnosť webovej stránky (vyše 4 000) za posledný ročník. Za celé obdobie trvania súťaže to bolo takmer 200 000 návštev.

Finále súťaže sa uskutočnilo 15. 2. 2018 na Strojníckej fakulte STU.Súčasťou finále súťaže bol Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty STU v Bratislave, jarná séria Grand Prix, ktorá sa riešila už na 4 okruhoch, prehliadka laboratórií Strojníckej fakulty STU v Bratislave a prezentácia firiem ponúkajúcich možnosti uplatnenia absolventom stredných a vysokých škôl. Tento ročník môžeme považovať za mimoriadne úspešný, pretože sa na ňom zúčastnilo viac ako 800 študentov z celého Slovenska. 

Cieľom súťaže bolo vypracovať prácu vo vyhlásených oblastiach a na vyhlásené témy tohto ročníka. Päťdesiat najlepších finalistov postúpilo do finále, ktoré sa konalo 15. 2. 2018 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Vo finále súťaže študenti prezentovali svoje práce a na základe kvality práce a jej prezentácie odborná komisia určila víťazov v troch oblastiach. Členov komisie tvorili vysokoškolskí učitelia – odborníci v danej oblasti – a zástupcovia firiem, ktorí v príslušnej oblasti pracujú.


Súťažné okruhy pre tento ročník boli:

1. Automobilový priemysel – napríklad:

 • alternatívne pohony a netradičné zdroje energií,
 • autá budúcnosti (autonómne riadenie, lietanie),
 • inovatívne metódy navrhovania automobilových komponentov,
 • progresívne materiály v konštrukcii automobilov (karbónové vlákna, neželezné kovy).

2. Robotika – napríklad:

 • automatizácia výrobných systémov – simulácia a offline programovanie robotov,
 •  autonómne učiace sa a pracujúce stroje.

3. Obnoviteľné zdroje – napríklad:

 • druhy OZE (množstvá, výhody, nevýhody jednotlivých druhov, využiteľnosť v EÚ, SR),
 • vývoj nových technológií (zvyšovanie energetickej účinnosti využivania OZE),
 • inovácie v zhodnocovaní odpadov a strojov (stroje, linky).

4. Moderné technológie v strojárstve – napríklad:

 • rapid prototyping,
 • reverzné inžinierstvo,
 • hybridné technológie,
 • nové kompozitné materiály.

5. Dizajn v strojárstve – napríklad:

 • pevnostná analýza a optimalizácia,
 • modernizácia strojných zariadení,
 • 3D technológie v konštruovaní.Výsledky súťaže

DIZAJN A ENVIRONMENTÁLNE TECHNOLÓGIE
1. miesto :

Erik Durčák, Spojená škola Tvrdošín

s prácou: CNC kombi

2. miesto :

Patrik Pilát, Stredná priemyselná škola, Poprad

s prácou: Návrh konštrukcie 3D tlačiarne

3. miesto :

Marek Cverenkár, Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom

s prácou: CNC frézka


TRENDY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

1. miesto :

JurajNovosád, Stredná priemyselná škola, Levice

s prácou: Autonómne diaľkovo ovládané vozidlo

2. miesto :

Filip Poštrk, Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou

s prácou: Stirling motor

3. miesto :

MartinBernáth, Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava

s prácou: Inovácia, renovácia a úprava vozidla


ROBOTIKA A MODERNÉ TECHNOLÓGIE V STROJÁRSTVE

1. miesto :

Dominik Mikulaj, Spojená škola Tvrdošín

s prácou: Automatické vyskladňovacie zariadenie

2. miesto :

Adam Ujházi, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice

s prácou: Inteligentne riadená križovatka

3. miesto :

Juraj Kekelák, Spojená škola Tvrdošín

s prácou: Výrobno-baliaca linkaCelkovo bolo odmenených 9 študentov (3 miesta v každej kategórii) a ich školy. 

Ceny pre víťazov boli


 Študent / Škola

1. miesto 300 EUR / 300 EUR

2. miesto 200 EUR / 200 EUR

3. miesto 100 EUR / 100 EUR


Mimoriadnu cenu pre víťazov v kategórii trendy v automobilovom priemysle pripravil aj Volkswagen Slovakia, a. s. Ďalšie ceny do súťaže venovala Sova Digital a Kinex.Tento rok sme organizovali aj 4. pokračovanie obľúbenej súťaže družstiev Grand Prix. Mottom akcie bolo: Ukáž, že máš tímového ducha. A príď súťažiť! Princíp tejto súťaže spočíva hlavne v šikovnosti a rýchlosti súťažiacich. Stredoškoláci mali možnosť prihlásiť sa online ako 4-členný tím. V tomto ročníku sa nakoniec prihlásilo 40 tímov, ktoré mali za úlohu čo najrýchlejšie, ale hlavne čo najlepšie splniť všetky úlohy, ktoré boli pre nich pripravené naprieč celou fakultou. Celkovo sa tento rok jazdili 4 okruhy – Monza, Silverstone, Hockenheimring, Monte Carlo, pričom na každom okruhu bolo pre súťažiacich pripravených 10 unikátnych súťaží. Súťažiaci mali možnosť spoznať rôzne laboratóriá Strojníckej fakulty a vyskúšať si aj niekoľko netradičných úloh.


Nezabudlo sa ani na tých, ktorí sa prišli pozrieť na Deň otvorených dverí. O tom, že záujem o strojarinu narastá, svedčí fakt, že na prehliadkach sa zúčastnilo vyše 400 študentov. Pre nich boli určené prehliadky laboratórií so sprievodcami, ktorých robili naši študenti, ale i individuálne súťaže. V tých si mohli vyskúšať jazdu na reálnom automobilovom simulátore, veslovanie na trenažéri, manipuláciu s KUKA robotom. Mohli sa zoznámiť s autíčkom na vodíkový pohon a vyskúšať si ho. K dispozícii bol aj najmodernejší simulátor zvárania. Na Grand Prix sa podieľal i Strelecký klub ZO techn. športov SjF. Účastníci si mohli vyskúšať streľbu z pušky na streleckom trenažéri SCATT. Zaujímavosťou bol i simulátor prevrátenia automobilu, ktorý pred fakultou prezentoval Slovakia Ring, a kto mal odvahu, mohol si vyskúšať a zažiť pocit prevrátenia automobilu pri nehode. 

Priamy kontakt s realitou sprostredkovali firmy – partneri Strojárskej olympiády. Generálny partner Strojárskej olympiády – Volswagen Slovakia, a. s., pripravil pre študentov okrem iného špeciálnu fanzónu, prezentoval podmienky výroby formou virtuálnej reality a pre študentov pripravil vlastný kvíz. 

V rámci Dňa otvorených dverí sa prezentovali aj ostatní partneri Strojárskej olympiády: Tatravagónka Poprad, Kinex, Sova Digital, ZKW, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz automobilového priemyslu SR, Walter, VÚZ – Priemyselný inštitút SR, Slovenská spoločnosť údržby, Slovakia Ring, Matador Group, Konštrukta Industry, Nord.
www.olympiada.sjf.stuba.sk

www.studujstrojarinu.sk

Fotogaléria k článku