Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Diagnostika

Ovládanie stavebného stroja 2D - 3D - iMC

Hydraulické Pásové Rýpadlo 2D TOPCON 2D ovládanie X-52 Výškový kontrolný systém TOPCON 2D ovládania umožňuje užívateľovi exaktnú kontrolu hĺbky a náklonu vďaka využitiu existujúcej výšky alebo lasera ako referenčného horizontu. Na displeji je jasne rozoznateľná navážka a odkop. Na kontrolu výšky nie sú potrebné žiadne ďalšie osoby v pracovnej oblasti – to zvyšuje bezpečnosť práce a precíznosť. TOPCON 2D ovládanie X-52 sa dá jednoducho rozšíriť na 3D. Tyč s kompasom  • zapuzdrovaná kvôli odolnosti voči poveternostným vplyvom • maximálna presnosť • informuje systém o pozdĺžnom a priečnom n... viac

SOCIÁLNA LEGISLATÍVA – DIGITÁLNY TACHOGRAF II. GENERÁCIE

Záznamové zariadenie v cestnej doprave, čiže tachograf, je zariadenie pevne spojené s motorovým vozidlom, ktoré indikuje a zaznamenáva okamžitú rýchlosť, prejdenú vzdialenosť motorového vozidla a pracovné činnosti vodiča 1 a 2 za súčasného merania času. Tachograf je kľúčovým prvkom na zabezpečenie bezpečnosti v cestnej premávke a podlieha pravidelnej kontrole. Kontrola tachografov sa v Slovenskej republike riadi podľa zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave schváleného Národnou radou Slovenskej republiky a podľa zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii a... viac

Priemyselné drony pomáhajú v stavebníctve

Technológia bezpilotných lietajúcich zariadení (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) umožňuje bezpečne, ekonomicky výhodne a časovo efektívne monitorovať práce vo všetkých fázach stavebného procesu. Spoločnosť UAVONIC, s. r. o., ktorá sa niekoľko rokov venuje implementácii dronov do rôznych priemyselných oblastí, ponúka svojim klientom UAV služby s pridanou hodnotou. Vďaka dronom vybaveným najmodernejšími senzormi na získavanie dát, skúseným pilotom a softvérovým nástrojom dokáže UAVONIC poskytovať komplexné riešenia šité na špecifické potreby zákazníka. Meranie objemov materiálov Bezkontaktné m... viac

Nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné produkty

Existuje viacero firiem ponúkajúcich služby v oblasti GPS monitoringu, monitoringu vozidiel, ale aj iných moderných technológií v stavebníctve, agrosektore či v doprave. Je zložité vyznať sa v ponukách týchto firiem. Keďže v dnešnej dobe je už nepredstaviteľné efektívne podnikať bez využitia moderných technológií, rozhodli sme sa aj na základe obchodných partnerov poskytnúť nasledujúcu informáciu. Pravda je, že s poskytovateľmi GPS systémov sa akoby roztrhlo vrece. Je nutné si však uvedomiť, že GPS monitorovaciu jednotku zväčša inštaluje odborná firma. Je pevne spojená s elektroinštaláci... viac

Ste taký bohatý, aby ste si mohli kúpiť lacný GPS monitoring vozidiel?

Ozval sa bývalý zákazník z Banskej Bystrice. Nebolo to tak dávno, čo prešiel ku konkurencii. Motiváciou pre neho bola o polovicu nižšia cena, vraj pri rovnakých službách. Dobre. Bez zbytočných prieťahov sme pre jeho spokojnosť rozviazali zmluvu. O to väčšmi ma prekvapilo, že neprešlo veľa času a on sa ozval. Dôvod? Spýtal sa, či by sa mohol vrátiť a za akých podmienok. Moja odpoveď bola – za rovnakých, aké mal. KEĎ VTÁČKA LAPAJÚ, PEKNE MU SPIEVAJÚ Zdalo sa mi vtedy, keď odchádzal, zavádzajúce, že mu niekto sľúbil to, o čom som vedel, že reálne nemôže dať. Ale nechcel som ho odhovárať, keď bol... viac

ManiTech monitorovanie manipulačnej techniky

Intenzita využívania vysokozdvižných vozíkov nesie so sebou aj riziká prevádzkových nehôd a úrazov, neraz s vážnymi, až fatálnymi následkami. Americký Úrad pre bezpečnosť a zdravie pri práci uvádza, že pri práci s vysokozdvižnými vozíkmi dochádza v USA ročne približne k 680 400 nehodám. Podľa údajov Národného inšpektorátu práce na Slovensku v rokoch 2013 – 2014 zaznamenali 292 registrovaných pracovných úrazov pri práci s vysokozdvižnými vozíkmi. Z tohto počtu boli evidované 3 úrazy ako závažné pracovné úrazy s následkom smrti, 12 ako závažné pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví a 277 regist... viac

Unikátny Slovenský zabezpečovací systém proti krádeži pracovných strojov

Je len málo výrobcov, ktorí sa neboja verejne prezentovať, že ich zabezpečenie je neprekonateľné a majú na to dokonca aj potvrdenie z Ministerstva vnútra. Jedného takého máme aj priamo na Slovensku. Bližšie informácie a iné zaujímavosti nám priblížil konateľ firmy p. Richard Vámoš. Pán Vámoš, mohli by ste, prosím, bližšie predstaviť vašu spoločnosť, kedy a kde vznikla, čím sa zaoberá? Veľa ľudí, firiem a spoločností nás už určite pozná. Sme výlučne slovenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a montážou zabezpečovacích zariadení. Je to tak už 20 rokov. Prvý imobilizér od našej s... viac

maniTech - novinka od INFOCAR, a.s.

Spoločnosť INFOCAR, a. s., je lídrom na slovenskom trhu v oblasti telematiky, ktorá má na Slovenskú vlastný vývoj SW a HW už od r. 1999 a zároveň patrí k najvýznamnejším dodávateľom GPS systémov s vysokým počtom inštalácii v SR. Bližšie informácie o súčasných novinkách nám priblížil Peter Haník – riaditeľ pre nepriamy predaj. Monitorovanie práce a parametrov manipulačnej techniky Našim zákazníkom v súčasnosti prinášame komplexné riešenia, ktoré okrem monitorovania transportu a vyhodnocovania práce v teréne zahŕňa nakladanie, vykladanie a manipuláciu s materiálom v skladoch a v halách. Pre... viac