Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Doprava

Recyklace stavebního a demoličního odpadu v mezinárodním měřítku

Příspěvek se zabývá recyklací stavebních a demoličních odpadů a následným využitím při výrobě stavebních hmot a dílců. Příspěvek ukazuje mezinárodní aplikaci patentované technologie pro výrobu betonu se 100% náhradou přírodního kameniva kamenivem recyklovaným.       Společnost ERC-TECH a.s. přináší řešení pro problematiku využití stavebních a demoličních odpadů. Know-how společnosti zahrnuje přípravu recyklovaného kameniva ze stavebních a demoličních odpadů a dále navázanou výrobu betonu nebo betonových prefabrikátů s využitím pouze recyklovaného kameniva.      Využití řešení společnosti ERC-T... viac

RECYKLOVANÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY PRO STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

    Od začátku roku 2019 je řešen výzkumný projekt technologické agentury TAČR pod stejným názvem jako je název příspěvku s označením TH04030342. Tento tříletý výzkumný projekt se zaměřuje na rozšíření použitelnosti recyklovaných stavebních materiálů (RSM) v dopravních a inženýrských stavbách. Jedná se především o využití směsného stavebního recyklátu, používaného k úpravě a sanacím podloží vozovek pozemních komunikací. Uplatněním tohoto materiálu na základě výsledků výše zmíněného výzkumného projektu bude podpořen prodej kvalitních stavebních recyklátů a snížení ceny výkupu stavebně demoliční... viac

Systematické odstraňovanie bariér už aj na Slovensku

Skôr ako podáme informáciu, ako sa rieši táto citlivá téma na Slovensku, treba priblížiť túto problematiku z celosvetového a európskeho pohľadu. Spomenieme aj históriu riešenia odstraňovania bariér a základné opatrenia a normy. Náš magazín má za cieľ pomáhať v tejto oblasti a vytvárať prostredie pre rozvoj mobility a odstraňovanie zábran, byť pri všetkých významných udalostiach, aby sme vám podávali dôležité informácie o realizáciách odstraňovania bariér na Slovensku.    Komplexné riešenie odstraňovania bariér vo svete sa začalo v roku 2012 vytvorením pravidiel medzinárodnou globálnou inštitúc... viac

Európske zdroje pri modernizácii dopravy na Slovensku

Doprava a jej význam neustále rastie. Je nielen prostriedkom mobility, ale aj nástrojom na zvýšenie atraktivity územia, jeho ekonomického potenciálu a kvality života obyvateľov. Dopravná obsluha územia znamená službu jeho obyvateľom a prostriedok integrácie do vyšších územných a hospodárskych vzťahov. Kvalitná a funkčná dopravná infraštruktúra je jedným zo základných predpokladov rýchleho rozvoja slovenských regiónov. Slovensko má aj vďaka minulosti veľké nedostatky v budovaní diaľničnej siete, nedostatočne modernizované železničné trate, ako aj deficity pri modernizácií verejnej osobnej dopra... viac

POSTUPY A KONTROLA DEGRADÁCIE MAZACÍCH OLEJOV

Mazací olej je často vystavený nepredvídaným prevádzkovým podmienkam, ktoré majú  podstatný vplyv na jeho životnosť. Pre jeho kontrolu vzhľadom na to platia tri všeobecné kritériá, ktoré určujú dôvod na výmenu mazacieho oleja. Ide o degradáciu základového oleja, úbytok prísad a nečistoty v mazacom oleji. Pozornosť bude zameraná najmä na hydraulické a turbínové oleje, ale aj na ďalšie mazacie oleje. Výrobcovia mazacích olejov v súčasnosti používajú základové oleje skupiny II. a III. podľa API a vhodnú kombináciu prísad. Tieto oleje majú omnoho lepšiu oxidačnú stabilitu pri ich hodnotení p... viac

AUTO-IMPEX otvoril na Slovensku éru jazdy na LNG s úspornými a ekologickými vozidlami IVECO

Udržateľný rozvoj dopravy vedie aj cez pohon na zemný plyn. Tomuto trendu verí a chce mu pomáhať slovenský predajca vozidiel značky Iveco, ako aj jeho zákazníci a partneri z logistickej brandže. Tí nedávno otestovali nový Stralis NP 460 v LNG verzii. Výhodou vozidiel s pohonom na zemný plyn uskladnený skvapalnením (LNG) oproti stlačenému plynu (CNG) je ich dlhší dojazd na rovnaký objem paliva. Preto sa o ne zaujímajú najmä nákladní dopravcovia jazdiaci na medzinárodných trasách. Iveco Stralis NP s 13-litrovým motorom Cursor s výkonom 460 koní (340 kW) na LNG pohon si vydobyl rešpekt u odborník... viac

Ekodukty – stavby v prospech prírody aj človeka, TRANSGREEN

Zelené mosty, ktoré môžeme vidieť aj nad slovenskými cestami, majú jediný účel: chrániť a pomáhať obnovovať kvalitu živej prírody. K trom už postaveným na Slovensku čoskoro pribudnú ďalšie. Prvé tri slovenské ekodukty sa nachádzajú na úsekoch D1 Mengusovce – Jánovce a Važec – Mengusovce a na D2 pri obci Moravský Svätý Ján. Ich účelom je umožniť voľne žijúcim zvieratám bezpečne prekonať prekážku na ich migračnej trase. Tou prekážkou je diaľnica, vo všeobecnosti však akákoľvek dopravná líniová stavba. Zelené mosty znižujú riziko zrážky zvierat s dopravnými prostriedkami a zväčšujú akčný rádius r... viac

NOVÝ cestný most cez Dunaj medzi mestami KOMÁRNO A KOMÁROM

Budovaný most cez rieku Dunaj je 601,6 m dlhý, nesymetricky zavesený na jednom priečne naklonenom oceľovom pylóne. Most má päť polí, z ktorých tri sú nad korytom a dva v inundačnom území na slovenskej strane. Hlavné pole má rozpätie 252 m. Výška pylónu nad vozovkou je 94,5 m (celková výška pylónu je 118 m). Vozovka na moste je kategórie C 11,5/80 s chodníkom pre chodcov šírky 1,8 m a s cyklistickým chodníkom šírky 2,5 m. Spodná stavba je železobetónová, štyri piliere a jedna krajná opora sú založené na vŕtaných železobetónových pilótach. Prístupové lávky pre chodcov a cyklistov majú železobetó... viac

Nové Iveco Stralis X - WAY

IVECO Stralis X-Way predstavili v polovici minulého roku počas slávnostného ceremoniálu usporiadaného vo výrobnom závode značky IVECO v španielskom Madride v súvislosti s prevzatím zlatého ocenenia v rámci auditu World Class Manufacturing – medzinárodnej metodiky organizácie výrobného cyklu s cieľom spravovať svoje výrobné závody čo najefektívnejšie. Preslávený podvozok Trakker a terénne schopnosti s najlepším užitocným zatažením vo svojej triede IVECO svojím novým modelovým radom ažkých nákladných vozidiel Stralis X-Way rozširuje ponuku a vypa medzeru v ponuke isto cestného modelového radu St... viac

Nové Iveco Stralis X-WAY

Spoločnosť AUTO-IMPEX, spol. s r. o., predstavuje nový rad vozidiel IVECO pre stavebnú logistiku a mestské služby. Stralis X-WAY je špeciálne navrhnutý pre výjazdy spojené s dopravnou a so stavebnou logistikou, poskytuje výbornú mobilitu a stabilitu v teréne. Predstavujeme ideálne vozidlo na všetky cesty, ktoré je zároveň skvelým pomocníkom v komunálnych a špeciálnych službách. IVECO Stralis X-Way predstavili v polovici minulého roku počas slávnostného ceremoniálu usporiadaného vo výrobnom závode značky IVECO v španielskom Madride v súvislosti s prevzatím zlatého ocenenia v rámci auditu... viac