Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Fórum

Integrácia cestujúcich prispieva k nárastu cestujúcich

Predsedníčka Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy ( SAOVD ) a generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej  dopravy, a.s., Ing. Zuzana Horčíková, predstavuje čitateľom náročnosť procesu a úlohy organizácie dopravy od jej počiatku vývoja a zavedenia integrovanej dopravy na Slovensku. Zuzana Horčíková vyštudovala Vysokú školu ekonomickú (dnes Ekonomická univerzita). Pred príchodom do Bratislavskej integrovanej dopravy, a. s., pracovala od roku 1992 v Dopravnom podniku Bratislava, a. s., na pozícii vedúcej odboru tarifných služieb. V roku 2012 nastúpila do riadiacej funkcie  Br... viac

VNÍMAME POTREBY stavebných a projekčných firiem, východiskom je metodika transparentnej priorizácie a harmonogram investičných projektov

Aktuálne zámery v cestnom staviteľstve a riešenie najrezonovanejších tém v oblasti cestnej dopravy a stavebníctva nám v rozhovore priblížil generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Peter Varga, MBA, Msc. Peter Varga, MBA, Msc., aktuálne pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Vyštudoval MBA a MSc programy na Nottingham Trent University. Má 15-ročnú skúsenosť z podnikového sveta a verejného sektora. Prešiel viacerými riadiacimi funkciami v spoločnostiach ako Národná diaľničná s... viac

Eurofondy nám pomáhajú MODERNIZOVAŤ DOPRAVU na úroveň vyspelých krajín

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je najväčším operačným programom v rámci eurofondov v programovom období 2014 – 2020. Takmer osem miliárd eur môžeme do konca roka 2023 využiť na investovanie do modernizácie dopravnej infraštruktúry, rozvoj informačnej spoločnosti, podporu výskumu a inovácií. O tom, čo to v praxi znamená a ktoré konkrétne projekty v oblasti dopravy majú k tomuto cieľu prispieť, sme hovorili s Ing. Ernou Dohnálikovou, generálnou riaditeľkou sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR. - foto Ing. Erna Dohnáloková Od minulého roka vediete na... viac

Editoriál - šéfredaktorka Miroslava Kremnická

Po horúcom lete a zložitej situácii v boji proti pandémii, ktorá nám zväzuje ruky a výrazne negatívne ovplyvňuje náš život a myslenie, ako prežiť, nemôžeme zastať a nečinne sa pozerať, čo sa v spoločnosti deje. Všetci hľadáme nové možnosti, nápady a inšpirácie, ako vytvoriť podmienky na progresívny vývoj na Slovensku. Aj my sme k spracovaniu nášho letného magazínu pristupovali zodpovedne a s cieľom nesklamať vás, milí čitatelia, prinášame zaujímavé nasledujúce témy.  V rubrike Fórum predstavujeme významných hostí z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Generálna riaditeľka sekcie riadenia projek... viac

Plán obnovy SR v železničnej doprave

Investície na realizáciu projektov z fondov EÚ na modernizáciu dopravnej infraštruktúry v železničnej doprave z OP Integrovaná infraštruktúra na Slovensku Vážený pán generálny riaditeľ, môžete nadviazať na náš rozhovor so štátnym tajomníkom Ing. Jaroslavom Kmeťom a bližšie špecifikovať realizáciu stratégie a cieľov projektov v železničnej doprave?  Rozvoj a obnova železničnej infraštruktúry sú potrebné pre udržateľný ekonomický rozvoj slovenskej ekonomiky. Cieľom je stav železničnej infraštruktúry, ktorý umožňuje rýchlu, pravidelnú a bezpečnú prepravu osôb a spoľahlivú prepravu tovarov. Na to... viac

Bicykel je pre mňa sloboda, Ing. Peter Klučka, národný cyklokoordinátor MDV SR

Je to už takmer 10 rokov, čo sa začalo čoraz častejšie objavovať medzi nami slovo bicykel. Bicyklovanie sa stalo pre mnohých doslova módnou záležitosťou. O bicyklovaní sa rozprávalo, zakladali sa rôzne spolky, združenia, v duchu doby vznikali ako huby po daždi rôzne stratégie, koncepcie, analýzy, akčné plány a podobné materiály s viac-menej hodnotným obsahom, zato s jednotným cieľom – dostať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok na úroveň, ktorá mu právom patrila. Pohyb na dvoch kolesách vždy bol, je a bude hneď po chôdzi tým najprirodzenejším ľudským pohybom. V nedávnej minulosti bol bi... viac

Editoriál - šéfredaktorka, Mgr. Miroslava Kremnická

Milí čitatelia magazínu, určite ste postrehli novinku v tomto roku, a to nejaký rušeň či vozeň v magazíne. Inšpirovala som sa podnetmi od kolegov, odborníkov v doprave, a začala som písať aj o realizácii nových tratí. To je ďalšia z ciest, ktoré nás vedú a spájajú s celým Slovenskom. Témy ako Plán obnovy a odolnosti SR, mobilita, európske poznatky, rady a skúsenosti od autorov odborných článkov spájajú naše príspevky v celom magazíne. V marcovom vydaní magazínu sme upriamili pozornosť na historicky najrozsiahlejšiu rekonštrukciu ozubnicovej železnice, ktorá sa významne dotýka rozvoja tatranské... viac

Editoriál - Ing. Ladislav Olexa, PhD.

Magazín vstupuje do XVI. ročníka. Dlhoročná tradícia nás zaväzuje prinášať stále nové a zaujímavé odborné články z poznania vedecko-technického napredovania, hospodárskeho vývoja v krajine i z aktuálneho života obchodných firiem. Magazín je oknom do všetkých oblastí národného hospodárstva a jeho obsah je kreovaný aktuálnym vývojom a dianím v spoločnosti. Náročné obdobie pandémie je pre každého z nás skúškou, ako vieme prežiť. Životné prostredie, podmienky sa výrazne zmenili a my sme nútení nastaviť nové pravidlá a formy komunikácie. Naším cieľom je udržateľnosť projektu nášho magazínu. Piliero... viac

Do ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY poputujú z fondu obnovy stovky miliónov EUR

Aktuálny stav riešení Ministerstva dopravy a výstavby SR aj v oblasti investičnej výstavby nám priblížil osobne štátny tajomník MDV Ing. Jaroslav Kmeť. Hoci pandémia koronavírusu spôsobila nepriaznivú ekonomickú situáciu v národnom hospodárstve, rezort plánuje tento rok viaceré významné investície. Vážený pán štátny tajomník, môžete našim čitateľom priblížiť priority, ktoré ste si stanovili? Na ministerstve sa venujeme prioritám, ktoré sme s ministrom a odborným tímom vybrali podľa jednotlivých dopravných módov v cestnej doprave, v železničnej doprave a v cyklistickej doprave. Stanovili sme si... viac

Perspektívy investičnej výstavby na Slovensku v roku 2021

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS ) je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba. Zväz v záujme plnenia svojich cieľov nadväzuje spoluprácu a komunikáciu so štátnymi inštitúciami, s inými zväzmi a záujmovými združeniami na území Slovenskej republiky aj v zahraničí. Cieľom zväzu je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie v oblasti stavebníctva a podporujúce aktivity všetkých subjektov podnikajúcich v tejto oblasti. Porozprávali sme sa s prezidentom ZSPS Pavlom Kováčikom o perspektívach na rok 2021. Prezident ZSPS - Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD.,... viac