ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Konferencie

JCB – Vždy hľadáme lepší spôsob - Príbeh JCB pokračuje aj v roku 2019

Spoločnosť JCB, popredný svetový výrobca a technologický priekopník na poli ťažkej a stavebnej mechanizácie, organizovala na začiatku júna medzinárodnú tlačovú konferenciu. Táto udalosť, ktorá sa niesla v duchu technologických inovácií a súčasného produktového portfólia, sa konala 5. 6 – 6. 6.2019 v hlavnom britskom sídle JCB pri meste Rocester. Cieľom tejto akcie bolo najmä oboznámiť širokú odbornú verejnosť o technologických novinkách a produktoch, ako aj o víziách a cieľoch spoločnosti smerom do budúcnosti. Naša redakcia týmto ďakuje za pozvanie, pričom sa teší na ďalšiu spoluprácu.  Už nie... viac

Obnoviteľné zdroje energie 2019

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, spolu so Stavebnou fakultou STU Bratislava, Katedrou technických zariadení budov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov usporiadali v poradí 19. konferenciu OZE 2019 v dňoch 16. – 17. 2019 mája v Novom Smokovci.  Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade na poľnohospodárske účely. Konferencia bola v tomto roku zameraná na tému ZÁSOBOVANIE TEPLOM BUDOV S NULOVOU POTREBOU ENERGI... viac

Technika ochrany prostredia - TOP 2019, Jubilejný 25. ročník medzinárodnej konferencie

Jubilejný ročník konferencie sa opäť konal na Štrbskom Plese v hoteli Panorama Resort v termíne 15. – 17. mája 2019. Organizátorom bol Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažérstva kvality, spoluorganizátorom bol Ústav recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach. Na konferencii sa zúčastnilo 70 odborníkov zo Slovenska, z Českej republiky, Poľska, zo Srbska a odznelo 37 prednášok. Rokovanie prebiehalo podľa osvedčeného scenára – prvý deň poobede 6 plenárnych prednášok, ktoré vymedzili rámec rokovaní v ďalších dňoch, rokovaní v sekciách... viac

SLOVENSKO-ČESKO, KRIŽOVATKA DOPRAVNÝCH, EKONOMICKÝCH A EKOLOGICKÝCH ZÁUJMOV

Reprezentanti podnikateľov, investorov, miest a obcí žiadajú ministerstvá a Európsku komisiu, aby urýchlili procesy s prípravou výstavby diaľnic pri rešpektovaní ekonomickej efektívnosti a ochrany zásob podzemnej pitnej vody – ekológia. Ide o diaľnicu Turany – Hubová s variantom bez tunela Korbeľka, R6 z Púchova do Zlína a tunel Višňové na trase Praha – Zlín – Martin – Košice, ktorú už pred 83 rokmi naplánoval podnikateľ Baťa.       MEMORANDUM O VÝSTAVBE DIAĽNIC NA EURÓPSKYCH KORIDOROCH TEN-T PRIJALI V ŽILINE Memorandum o koordinovanej spolupráci pri príprave a presadzovaní priorít vo výstavbe... viac

Česko-slovenské podnikateľské fórum v Žiline

Dňa 9. apríla 2019 sa konalo v hoteli Holiday Inn v Žiline v rámci PROPED (projekt ekonomickej diplomacie) Česko-slovenské podnikateľské fórum. Na akcii sa zúčastnili zástupcovia 21 českých firiem a 20 slovenských firiem, čo predstavovalo viac než 60 osȏb. Tohtoročné podnikateľské fórum nadviazalo na Česko-slovenské ekonomické fórum v Žiline zo dňa 4. júna 2018 pri príležitosti 100. výročia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Hlavnými organizátormi tohtoročného fóra boli Veľvyslanectvo ČR v Bratislave a Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v Žiline. Obidve inštitúcie spolupracovali p... viac

FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY - 15. ročník uznávanej medzinárodnej konferencie

Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko, Železnicami Slovenskej republiky Bratislava a s podporou Zastúpenia Európskej únie na Slovensku zorganizovali úspešný jubilejný 15. ročník uznávanej medzinárodnej konferencie Fórum koľajovej dopravy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. – 20. marca v hoteli DoubleTree by Hilton, Bratislava. Záštitu nad konferenciou tradične prevzal minister dopravy a výstavby SR a rektori technických univerzít z Bratislavy,zo Žiliny a z Košíc. Na konferencii sa zúčastnilo 240 záujemcov z 8 krajín vrátane Slovenska.... viac

Cestná konferencia v znamení 50. výročia výstavby diaľnic na Slovensku

Cestná konferencia v znamení 50. výročia výstavby diaľnic na Slovensku Päťdesiat rokov skúseností z výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku, financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry, vplyv cestnej dopravy a líniových stavieb na životné prostredie. O týchto a ďalších témach diskutovalo na Cestnej konferencii 300 odborníkov z celého Slovenska.   Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 26. – 27. marca 2019 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave významné odborné podujatie s názvom Cestná konferencia 2019. Tento ročník bol okrem tradičných tém venovaný pripomenutiu 50... viac

VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK 18. ročník konferencie SAAV

Už niet žiadnych pochýb. Slovenskej asociácii pre asfaltové vozovky (SAAV) sa podarilo začleniť svoju konferenciu do kalendára úspešných odborných akcií na Slovensku. Veď ako inak pri dvojročnom cykle možno hodnotiť fakt, že v tomto roku sa konal už jej 18. ročník. Záujem o aktívne vystúpenie, resp. propagáciu spoločností na tohtoročnom ročníku konferencie organizátorov príjemne prekvapil. Podobne ako celkový počet účastníkov, ktorých bolo viac ako sto- päťdesiat. Na úvod vystúpil predseda SAAV Ing. P. Kovaľ s informáciami o výrobe asfaltových zmesí v roku 2017 a 2018 na Slovensku a v Európe.... viac

Geosyntetika 2019

Počas dvoch dní, 7 – 8. februára 2019, sa na Žilinskej univerzite v Žiline konal 13. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá bola zameraná na používanie geosyntetických materiálov pri navrhovaní a výstavbe stavebných konštrukcií. Záštitu nad konferenciou prebrali Stavebná fakulta ŽUŽ, Slovenská pobočka Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti, Slovenská komora stavebných inžinierov, Železnice Slovenskej republiky, Slovenská cestná spoločnosť. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 80 odborníkov, ktorí sa venujú problematike spojenej s budovaním vystužovaných horninových konštrukcií, dopr... viac

Recyklace stavebních a demoličních odpadů v České republice

Recyklace stavebních a demoličních odpadů je v ČR na relativně vysoké úrovni. I když jsou statistická data popisující tuto činnost za poslední roky vcelku optimistická, je nezbytné za nimi vidět i celou řadu vážných nevyřešených problémů. Recyklací SDO a využíváním recyklátů ve stavebnictví se zabývá i tradiční konference RECYCLING. Letošní 24. ročník RECYCLING 2019 se bude konat opět v dubnu v Brně (více na www.arsm.cz) Recyklace stavebních a demoličních odpadů (SDO) se v ČR objevila v širší míře již před ca 25 roky. Období posledních několika let lze v tomto odvětví charakterizovat rel... viac