ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Konferencie

14. FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY

13. – 14. marec 2018, Bratislava, SR Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy – v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky Bratislava a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zorganizovali 14. ročník uznávanej medzinárodnej konferencie Fórum koľajovej dopravy v dňoch 13. – 14. marca 2018 v Bratislave.  Fórum koľajovej dopravy tradične ponúklo priestor na nové informácie, diskusiu a výmenu odborných názorov a skúseností v oblasti rozvoja, investícií a noviniek v železničnej a mestskej koľajovej doprave, ako aj možnosť... viac

Cestná konferencia 2018

27. – 28. marec 2018, Bratislava, Slovenská republika Eurofondy v cestnej doprave, výstavba a údržba cestnej siete, doprava v mestách a obciach, informačné modelovanie stavieb. O týchto a ďalších témach diskutovalo viac ako 260 odborníkov z celého Slovenska.   Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 27. a 28. marca 2018 v hoteli Holiday Inn v Bratislave významné odborné podujatie Cestnú konferenciu 2018. Záštitu nad konferenciou prijal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Cieľom konferencie bolo informovať o aktuálnej situácii v cestnom staviteľstve a hospodárstve na Slovensku... viac

NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK, 2018

7. – 9. február 2018, Podbanské, SR Spočiatku to vyzeralo, že zima opäť raz skomplikuje účastníkom konferencie cestu do Tatier, ale nakoniec to vzdala, a tak všetci bezpečne prišli. A že ich bolo! Úroveň odbornej konferencie sa nedá merať počtom účastníkov, no aj tak vyše 200 účastníkov je naozaj skvelý úspech. Krásne, ale nie podstatné. Oveľa dôležitejšia bola excelentná úroveň odborných prednášok! Prenášajúci zvládli svoju úlohu lídrov v odbore na výbornú. Bolo zrejmé, že venovali príprave svojich prezentácií veľa svojho vzácneho času! Zvoliť správnu tému a zostaviť program, ktorý osloví odb... viac

25. ročník konferencie Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb

Dvadsaťpäť rokov – málo či veľa? Myslím, že ak sa to týka „života“ odbornej konferencie, je to vskutku úctyhodné číslo. O to viac, ak je jej zameranie také úzke ako v tomto prípade. Úplne prvou konferenciou týkajúcou sa tejto špecifickej oblasti stavebníctva v bývalom Československu bola v roku 1978 konferencia Hydroizolácie a úpravy vozoviek mostov v hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Tým sa v období pred rokom 1989 vytvorila jedna z nemnohých možností, ako si vymeniť navzájom svoje skúsenosti na celoštátnej, resp. medzinárodnej úrovni. Dá sa konštatovať, že táto osveta význ... viac

Obnova cestných komunikácií

V dňoch 14. až 16. 11.2017 sa konal v Nízkych Tatrách, v Hoteli Grand**** Jasná, už XXII. seminár venovaný práci a životu inžiniera Ivana Poliačka. Témy do nekonečna obmieňať nie je možné a často je dôležitejšie vrátiť sa k takej, ktorá rezonuje v odbornej verejnosti. Práve súčasné obdobie ponúka tém veľmi veľa. No a organizátori sa rozhodli pre obnovu cestných komunikácií, aj keď táto téma už bola na programe v roku 2013. Ukazuje sa, že o hospodárení s cestnou sieťou sa viac „filozofuje“, ako sa realizuje. Prostriedky na opravu, obnovu a rekonštrukcie ciest sú malé a správca má ťažkú úlohu po... viac

XIX. odborný seminár SZVK 2017

9. – 10. november 2017 Nový Smokovec, Slovenská republika Vážení čitatelia, rekapituláciu uskutočnených činností v rámci Slovenského združenia výrobcov kameniva (SZVK) nám zhrnul a priblížil výkonný tajomník a člen Rady združenia SZVK Ing. Eduard Duda. V apríli sme sa stretli na odbornom seminári v hoteli Tenis vo Zvolene, so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, v máji na členskej schôdzi v tom istom hoteli, s niektorými z vás aj v septembri na oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici a nakoniec v novembri na XIX. odbornom s... viac

Prehĺbenie poznatkov a popularizácia technického školstva

V dňoch 27. a 28. septembra 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku. Organizátormi podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady. Poslaním vedeckej konferencie História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku bolo ukázať verejnosti a mladým ľuďom reálne a významné postavenie elektrotechniky vo výrobnej a konštruktérskej praxi a v spotrebnej sfére v nadväznosti na bohatú minulosť elektrotec... viac

DNI slovenských cestárov

Vodiči sypačov si zmerali svoje sily v jazde zručnosti U ž 13. ročník Cestárskeho rodea sa uskutočnil 12. – 13. októbra 2017 v Patinciach v rámci Dní slovenských cestárov 2017. XXII. ročník konferencie usporiadala Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci s Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra, a. s. V súťaži sypačov si zmeralo sily 19 vodičov vykonávajúcich zimnú údržbu cestných komunikácií na Slovensku a v Česku. Cieľom súťaže je zábavnou formou propagovať náročnú prácu vodičov sypačov pri vykonávaní zimnej údržby. Súťažným vozidlom bol dvojnápravový MAN s manuálnou prevodovkou, nadstavb... viac

BETÓN 2017

4. – 6. OKTÓBER 2017 Dvanásty ročník tejto celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou sa konal v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese za prítomnosti vyše 240 účastníkov. Konferenciu organizuje Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) pravidelne každé dva roky už od roku 1995. Konferencia sa zameriava na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určená výrobcom betónu a tiež výrobcom strojov a zariadení na výrobu a dopravu betónu. V úvode konferencie predseda Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. P. Kováčik, PhD., MBA, informoval účastníkov... viac

Cestná konferencia 2017

EÚ fondy v cestnej doprave, výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, národný systém dopravných informácií, geotechnické problémy na cestách a systémy ochrany proti padaniu skál. O týchto a ďalších témach diskutovalo 270 odborníkov z celého Slovenska.   Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 21. – 22. marca 2017 v hoteli Holiday Inn v Bratislave významné odborné podujatie s názvom Cestná konferencia 2017. Cieľom konferencie bolo informovať o aktuálnej situácii v cestnom staviteľstve a hospodárstve na Slovensku, ako aj o ďalších plánoch v rozvoji cestnej siete na Slovensku.  Konferencia... viac