Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Konštrukcie

Rekonštrukcia ozubnicovej železnice Štrba - Štrbské Pleso, Od položenia ku skušobným jazdám nových EOJ Stadler

Posledný článok týkajúci sa rekonštrukcie ozubnice v Tatrách bol uverejnený v marcovom vydaní Magazínu č. 1/2021, keď sa začínalo položenie a montáž železničného zvršku. Montáž koľajového roštu bola značne sťažená z dôvodov klimatických podmienok.  Na mieste projektu bola súvislá vrstva ľadu a snehu až do polovice apríla 2021. Z dôvodov dodržania termínov bolo potrebné prispôsobiť technológiu položenia aktuálnym podmienkam. Stavba bola 3. 12. 2020 pozastavená z dôvodu už spomínaných klimatických podmienok, keď nebolo možné pokračovať v realizácii pri dodržaní noriem a technických požiadaviek.... viac

Analýza fatálnych nedostatkov stavebných konštrukcií a dôsledkov z nich vyplývajúcich

Príspevok demonštruje význam technickej a štatistickej analýzy nevyhnutných porúch stavieb. Nielen z aspektu identifikácie príčin, ale aj stanovenia zodpovednosti. Napriek tlaku verejnosti a dnes už zvyčajnému náporu médií sa zvýrazňuje hlavne dôležitosť objektívneho rozboru. Príklady posudkov závažných havárií stavebných objektov ilustrujú niektoré prístupy, ako aj potrebné úpravy procesov navrhovania. 1. ÚVOD Stavebné objekty štatisticky nevyhnutne havarujú. Niektoré sa zrútia z preťaženia, ďalšie v dôsledku nedbalého návrhu a mnohé kombináciou uvedených príčin. Niektoré budovy padajú vinou... viac

Výstavba nového cyklomosta cez rieku Morava. Spojí obce Vysoká pri Morave a Marchegg

Most cez rieku Morava prepojí medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou troch riek Kamp – Thaya – March. Dĺžka mosta bude 270 metrov a predpokladaný termín ukončenia je v prvej polovica roka 2022. Projekt realizuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci so spolkovou krajinou Dolné Rakúsko v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko. Cykloturizmus je v Bratislavskom kraji veľmi obľúbeným spôsobom trávenia voľného času. Už dnes existuje v Bratislavskom kraji viac ako tisíc kilometrov značených cyklotrás. Projekt okrem ekologick... viac

Odovzdanie úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka do užívania

Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou diaľnice D1 hranica ČR/SR a hranica SR/UR. Tá je súčasťou medzinárodného ťahu E-50 Paríž – Norimberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice – Užhorod s pokračovaním cez Ukrajinu a Rumunsko na juh alebo cez Rusko ďalej na východ. Z hľadiska vnútroštátneho významu je súčasťou vnútroštátnej diaľničnej siete, ktorá spolu s vymedzenými ťahmi z vybranej siete bude tvoriť základnú komunikačnú kostru na území SR. Po dobudovaní tohto úseku a úseku Lietavská Lúčka – Višňové sa podstatne zlepšia podmienky v dopravnom uzle Žilina aj... viac

Problémy s mostami postavenými po druhej svetovej vojne a nové trendy v mostnom staviteľstve

Stavebný stav niektorých mostov na Slovensku je alarmujúci. Svedčia o tom aj štatistické prehľady Slovenskej správy ciest. Aj keď určenie stavebného stavu je často subjektívne, nemožno tento stav brať na ľahkú váhu. Treba povedať, že veľké množstvo súčasných mostov na Slovensku je vo veľmi zlom, až havarijnom stave.  Tento stav je spôsobený nárastom intenzity, degradáciou materiálov, vplyvom životného prostredia, ako aj kvalitatívnymi nedostatkami pri výstavbe a nedostatočnou údržbou mostov. Veľké množstvo mostov postavených po druhej svetovej vojne sa blíži ku koncu svojej životnosti. Ak k to... viac

Zhodnotenie stavu nosnej konštrukcie kupoly Auly SPU v Nitre

Aula Maxima Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre je najatraktívnejšia budova areálu, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Významné architektonické dielo je držiteľom viacerých významných ocenení. V roku 2001 bola vyhlásená ako Stavba storočia v kategórii občianske stavby. Vzhľadom na poruchy kupoly auly, najmä v dôsledku priesakov dažďovej vody, bolo potrebné overiť únosnosť a zostatkovú životnosť nosnej železobetónovej konštrukcie pred realizáciou nového strešného plášťa. S cieľom zistiť aktuálny stav nosnej konštrukcie kupoly bola urobená diagnostika a statické... viac

Čiernohronská železnica stojí na prahu revolučných zmien

Čiernohronská železnica (ČHŽ) – národná kultúrna pamiatka, patrí už od roku1992 medzi najvyhľadávanejšie a najznámejšie turistické atrakcie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Svojou muzeálnou a výletnou prevádzkou, ktorú sa po rokoch driny dobrovoľníkov a nadšencov podarilo obnoviť po zrušení pôvodnej lesnej železnice, prepraví parnými i motorovými lokomotívami už vyššie 150 000 cestujúcich ročne a je celkom možné, že tento rok sa podarí urobiť rekord – paradoxne pre celosvetový problém s cestovaním do zahraničia. Napriek optimisticky znejúcim informáciám prevádzkovateľ ČHŽ – od rok... viac

Desiaty most cez Dunaj na Slovensku - Nový cestný most medzi mestami Komárno a Komárom

Dunaj. Má mnohé mená: Danube, Donau, Duna, Dunav, Дунав, Dunărea, Дунáй, Tuna, Danubius. Vlieva sa k nám na spoločnej hranici s Rakúskom pri našom prastarom, ikonickom hrade Devín. Pretečie Bratislavou, aby sa kúsok pod ňou dlho a v jedinečných oblúkoch kľukatil po spoločnej hranici s Maďarskom, a potom za starobylou ostrihomskou katedrálou prudko zabočil na juh do Maďarska (vrežúc sa do horského masívu) smerom na Vyšehrad a Budapešť.   Názov Dunaj (a príbuzné tvary v iných jazykoch) pochádza podľa niektorých prameňov z latinského mena rímskeho boha Danubia. Toto slovo môže byť keltského, skýt... viac

Kde investujeme európske fondy na dopravu?

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) s celkovou alokáciou viac ako 8 miliárd eur je najväčším operačným programom v rámci eurofondov v súčasnom programovom období 2014 – 2020. Čerpanie peňazí z tohto operačného programu, ktorý riadi Ministerstvo dopravy a výstavby SR, tvorí až 43 percent zo všetkých vyčerpaných eurofondov na Slovensku. Z dopravnej časti OPII je ku koncu mája vyčerpaných až 39 % alokácie.  Koncom minulého roka Európska komisia schválila zlúčenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným program Výskum a inovácie. Vďaka zlúčeniu pod úspešný program... viac

Modernizácia kľúčových ciest I. TRIEDY v Prešovskom kraji

Cesty prvej triedy sú aj dôležitou súčasťou programového vyhlásenia vlády. Cestná infraštruktúra a investičný dlh na cestách prvej triedy sú preto zásadnými témami Ministerstva dopravy a výstavby SR. V Prešovskom kraji prejde do roku 2023 zásadnou modernizáciou takmer 45 kilometrov ciest prvej triedy. Investícia za viac ako 60 miliónov eur bude zaplatená s pomocou fondov EÚ. Prešovský kraj pozostáva z 13 okresov, z nich je až deväť zaradených do programu štátnej podpory najmenej rozvinutých okresov. Na celoslovenskej tvorbe hrubého domáceho produktu a pridanej hodnote sa kraj podieľa najnižším... viac