Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Konštrukcie

Kvalita konštrukcií vozoviek v mestskej aglomerácii Bratislava

Kvalita konštrukcií vozoviek v mestskej aglomerácii Bratislava Kvalita konštrukcií vozoviek po zimnom období zásadne mení svoje vlastnosti. Vplývajú na to klimatické podmienky, chemické posypové materiály používané v zimnom období a rad iných činiteľov, ktoré znížia kvalitatívne parametre vozoviek až na neúnosnú mieru. Ovplyvnia kvalitu, prevádzkovú spôsobilosť vozoviek a často sa dostanú až na hranicu bezpečnosti cestnej premávky. Bratislavské mestské komunikácie sú príkladom toho, ako sa zanedbala elementárna údržba, stavebná údržba a často sa použili aj nevhodné technológie údržby. Pozitívn... viac

Systém hospodárenia s mostami

S mostami v zásade súvisia štyri hlavné činnosti, a to výskum, projektovanie, výstavba a nakoniec správa, údržba i rekonštrukcie. Na rozvoji teórie a výskumu sa podieľajú kvalifikovaní špecialisti, fundovaní odborníci vo svojom odbore. Máme skúsených projektantov, ktorí dokázali pripraviť realizáciu aj tých najnáročnejších mostných stavieb. Mosty stavajú renomované a špecializované podniky s osvedčenými technicko-organizačnými pracovníkmi. Do dokončenia sú teda mostné objekty v starostlivosti erudovaných odborníkov. Výsledkom ich spoločnej práce sú často pozoruhodné diela v súlade so svetovým... viac

Vytvárame nový priestor na starom

Čitatelia magazínu, zaoberali ste sa niekedy otázkou, čo je jednoduchšie – budovať alebo búrať? Predpokladám, že väčšina z nás zodpovie, že búrať. Ale nie je to tak vždy. O tom nás presvedčil rozhovor s konateľom spoločnosti GAVKUM SK. V oblasti demolácie pôsobí Ing. Bohdan Gál už dlhých 40 rokov, počas ktorých nepochybne získal mnohé skúsenosti. S výberom vhodnej technológie či nasadením správnej mechanizácie.   Komplexné dodanie demolácie Spoločnosť GAVKUM SK je schopná vlastnými technickými prostriedkami a vedomosťami zabezpečiť komplexné služby v dodaní demolácie a recyklácie. Poskytujeme... viac

Stabilný partner, na ktorého sa môžete v každej situácii spoľahnúť

Po viac ako desiatich rokoch fungovania spoločnosti a poskytovania stavebných prác si môžeme povedať, že sme každú jednu zákazku ukončili a odovzdali k plnej spokojnosti objednávateľa. S narastajúcimi skúsenosťami sme sa zaoberali čoraz náročnejšími stavbami, aby sme napredovali a vedeli poskytovať komplexné stavebné služby pre ešte náročnejšieho zákazníka. Na úvod rozhovoru uviedol konateľ spoločnosti GEOSTAV Detva, s.r.o. pán Martin Sedliak. Začiatky produkcie stavebnej výroby Rozhodnutie o vzniku GEOSTAV DETVA, s. r. o., padlo z dôvodu potreby, resp. priestoru na trhu. A predovšetkým nášho... viac

Staviame a realizujeme projekty od ich základového výkopu až po finálne odovzdanie stavby

Vykonávanie zemných prác s poskytovaním technickej podpory pre zadávateľa stavby je určite jednou z devíz stavebnej spoločnosti ASSYX. Dlhoročné skúsenosti a pôsobenie v stavebnom sektore nám priblížili konatelia spoločnosti Ing. Varchola a Ing. Horňák. História spoločnosti Za vznikom stavebnej spoločnosti Assyx v roku 1999 stálo odhodlanie zakladateľov spoločnosti robiť veci inak, podľa seba, a vybudovať firmu, ktorá si získa stabilné miesto na trhu. Za tie roky si spoločnosť vďaka férovému a korektnému vystupovaniu získala pevné postavenie v segmente pozemného staviteľstva. Zákazníci aj... viac

TS CONSTRUCT

Stavebná spoločnosť TS Construct, s. r. o., vznikla v roku 2013 z dlhoročného priateľstva dvoch konateľov spojením ich skúseností získaných doma i v zahraničí. Stavebnú činnosť spoločnosť začala výkopovými prácami, pozemnými a terénnymi úpravami, pre ktoré bolo treba pomerne nákladné zaobstaranie dostačujúcej stavebnej mechanizácie. História spoločnosti Náročné začiatky vyžadujúce si určitú orientáciu na trhu so stavebnými strojmi, ale aj hlbšie technologické poznatky pomaly prinášali spoločnosti TS Construct, s. r. o., vytúžené ovocie. S neustálym kreovaním spoločnosti na trhu sa postupne roz... viac

NAUTILUS s.r.o. - POD VODOU SME DOMA

Spoločnosť NAUTILUS, spol. s r. o., sa špecializuje na náročné zemné práce spojené s vodou. Jej dlhoročné skúsenosti a prepojenie činností v poskytovaných službách, ako je potápačská škola a realizácia stavebných úprav dáva spoločnosti jedinečnosť. Preto sme sa porozprávali s konateľom spoločnosti Ivanom Zámečníkom aby nám priblížil svoje skúsenosti, trošku bilancoval a prezradil, ako ďalej po 20 rokoch. Pán Zámečník, na začiatok sa nedá nespomenúť, že v oblasti nadobúdania stavebnej mechanizácie pôsobíte už od revolúcie. Pre etablované firmy na trhu ste známou tvárou, s ktorou sa spájajú aj n... viac

Starý most v novom šate

V decembri v roku 2013 sa do oceľových konštrukcií Starého mosta prvýkrát pustili stavebné stroje, aby tento najstarší most cez Dunaj zmenili na modernú viacúčelovú komunikáciu. Celé dielo trvalo dva roky a cieľom fotografa Miroslava Pokorného bolo zachytiť všetky najzaujímavejšie momenty z priebehu rekonštrukcie, resp. výstavby najnovšieho a súčasne „Starého“ bratislavského mosta. Miroslav Pokorný, ktorý sa vďaka svojej profesii geodeta dostal na stavbu nového Starého mosta, spojil svoju prácu so záľubou, čoho výsledkom sú fascinujúce zábery spojenia dvoch brehov Bratislavy. Opísal nám viacer... viac

NESTMELENÉ A STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK

NESTMELENÉ A STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK Konštrukcia vozovky je zložená z krytu a podkladových vrstiev. Podkladové vrstvy môžu byť dve: horná a spodná. Ďalšou vrstvou konštrukcie vozovky, ktorá sa nemusí vždy navrhovať, je ochranná vrstva. Ochranná vrstva je v podstate súčasťou podkladového systému. Je postavená na konštrukčnej pláni. Funkciou podkladových vrstiev je preniesť zaťaženie od náprav vozidiel a redukovať napätia na úroveň prípustnú pre namáhanie podložia. Ochranná vrstva má v konštrukcii plniť viacero funkcií: filtračnú, zabraňuje premiešaniu zeminy (m... viac

Odolný ľahký kontajner (na šrot a abrazívny materiál)

Trnavská firma Winfa, s. r. o., navrhla a v kooperácii vyrobila abroll kontajner kompletne z materiálu Hardox 450. Použitá oterovzdorná a súčasne vysokopevnostná oceľ umožňuje skonštruovať ľahší a súčasne odolnejší kontajner. Za štandardné ťažké kontajnery väčšinou považujeme variant s objemom 30 až 40 m³, s hmotnosťou cca 2 700 až 3 100 kg, pričom kontajner je vyrobený z oceľových plechov akosti S235, respektíve S355, s hrúbkou dna 5 mm a 3 mm bočnej steny a čela. Za odolnosť kontajnera považujeme jeho životnosť. Existujú v podstate 3 základné deštrukčné mechanizmy kontajnera. Plastická defor... viac