Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Logistika

Problematika dopravných prieskumov v rámci projektu TRANS TRITIA

Cestná infraštruktúra je čoraz viac a viac zaťažená národnou a medzinárodnou nákladnou dopravou, preto sa EÚ snaží prinútiť členské štáty, aby sa pokúsili v určitej miere previesť časť cestnej nákladnej dopravy na iný druh dopravy a vytvorili tak rozsiahlu a efektívnu sieť intermodálnej nákladnej dopravy. V tomto príspevku predstavíme výskumný projekt s názvom TRANS TRITIA riešený v rámci zdrojov programu Interreg Central Europe, ktorý spadá pod prioritnú os č. 4 Spolupráca v oblasti dopravy s cieľom lepšie prepojiť strednú Európu a špecifický programový cieľ SO 4.2 Zlepšiť koordináciu medzi z... viac

VPLYV MODERNIZÁCIE ŽELEZNIČNÉHO UZLA ŽILINA na dopravu v meste

Križovatky multimodálnych koridorov EÚ sú dôležitými bodmi riešenia intermodality v nadnárodnom rámci. Podľa NEPR EU 1316/2013 územím Slovenskej republiky prechádzajú tri koridory základnej siete TEN-T, pričom v regióne Žilinského kraja sa nachádzajú dva koridory základnej siete TEN-T. Sú to koridory Balt – Jadran a Rýn – Dunaj, so spoločným peážnym úsekom Púchov – Žilina, vytvárajúce v meste Žilina koridorovú križovatku (cestná a železničná Základná sieť TEN-T).    Koridor Balt – Jadran je na území Slovenska situovaný pre cestnú, železničnú a leteckú infraštruktúru v trase Katovice (PR) – Ska... viac

SOCIÁLNA LEGISLATÍVA – DIGITÁLNY TACHOGRAF II. GENERÁCIE

Záznamové zariadenie v cestnej doprave, čiže tachograf, je zariadenie pevne spojené s motorovým vozidlom, ktoré indikuje a zaznamenáva okamžitú rýchlosť, prejdenú vzdialenosť motorového vozidla a pracovné činnosti vodiča 1 a 2 za súčasného merania času. Tachograf je kľúčovým prvkom na zabezpečenie bezpečnosti v cestnej premávke a podlieha pravidelnej kontrole. Kontrola tachografov sa v Slovenskej republike riadi podľa zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave schváleného Národnou radou Slovenskej republiky a podľa zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii a... viac

Významné postavenie ÚDPT je v oblasti dopravy, pôšt, logistiky a stavebníctva pri aproximácií právnych noriem EÚ v SR

Únia dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky (ÚDPT SR), predtým Zväz zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, vznikla v júli 1996  ako združenie presadzujúce záujmy svojich členov pri rokovaniach so štátnymi, regionálnymi odborovými orgánmi a organizáciami pri riešení hospodárskych a sociálnych problémov. Počas doterajšieho pôsobenia prešla  organizácia rôznymi zmenami, aby v konečnom dôsledku posilnila svoje postavenie hlavne na medzinárodnej a národnej úrovni. Došlo i k zmene názvu na Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Členskú... viac

AUTO-IMPEX otvoril na Slovensku éru jazdy na LNG s úspornými a ekologickými vozidlami IVECO

Udržateľný rozvoj dopravy vedie aj cez pohon na zemný plyn. Tomuto trendu verí a chce mu pomáhať slovenský predajca vozidiel značky Iveco, ako aj jeho zákazníci a partneri z logistickej brandže. Tí nedávno otestovali nový Stralis NP 460 v LNG verzii. Výhodou vozidiel s pohonom na zemný plyn uskladnený skvapalnením (LNG) oproti stlačenému plynu (CNG) je ich dlhší dojazd na rovnaký objem paliva. Preto sa o ne zaujímajú najmä nákladní dopravcovia jazdiaci na medzinárodných trasách. Iveco Stralis NP s 13-litrovým motorom Cursor s výkonom 460 koní (340 kW) na LNG pohon si vydobyl rešpekt u odborník... viac

Úžitkové vozidlá ISUZU

ISUZU je jednou z najprestížnejších firiem v Japonsku a najstaršou v konštrukcii vozidiel so vznetovým motorom s uznávanou pôsobnosťou na všetkých svetových trhoch. Značka IISUZU je svetový líder vo výrobe úžitkových automobilov s naftovými motormi. ISUZU je najväčší výrobca naftových motorov na svete, so širokou škálou typov a motorov, ako sú priemyselné a lodné motory s obsahom valcov v rozmedzí od 1 600 ccm do 15700 ccm. Konštantné technologické vylepšenia, inovácie a dlhoročné skúsenosti vo výrobe viac ako 25 miliónov dieselových motorov, to znamená, že ISUZU je svetovou špičkou vo vývoji... viac

Robustnosť a mobilita

Zariadenie servisných vozidiel pre extrémne požiadavky Regálový systém vo vozidle zefektívni prácu každého profesionála, ktorý potrebuje prepravovať náradie, materiál a súčiastky na rôzne miesta svojej práce. Vďaka SORTIMO máte z  vozidla praktickú pojazdnú dielňu, ktorá prinesie do vášho úžitkového vozidla poriadok, zníži čas strávený hľadaním a myslí na vašu bezpečnosť. Všetky regálové systémy SORTIMO sú pri vývoji pravidelne podrobované crash testom a vystavované čelnému nárazu do skúšobnej steny. Ak podnikáte v stavebníctve či servisujete ťažké stavebné a mechanizačné stroje, potrebujete p... viac

EverLift Slovakia - Profesionálne nadstavby podľa individuálnych potrieb

Spoločnosť EverLift Slovakia, s. r. o., už 15 rokov zastupuje svetové značky, ktoré sú lídrom v technologickom vývoji a ponúkajú kombináciu kvality a spoľahlivosti, ktorá je dôležitá  pri dennodennom využívaní manipulačnej techniky. Vďaka obchodným zastúpeniam na západe aj východe krajiny pôsobí na celom územi Slovenska. Navrhuje a realizuje riešenia na mieru, ktoré kombinujú rôzne produkty a technológie tak, aby výsledok splnil aj tu najnáročnejšiu požiadavku klienta vychádzajúce z reálneho využitia techniky v praktickom podnikaní. Toto je možne moderným produktom. Predajom sa vzťah so zákazn... viac

DOPRAVOU S NAMI vyťažíte, zožnete a postavíte MAXIMUM

Spoločnosť NOSRETI, a. s., má už niekoľko desiatok rokov pevné postavenie na trhu nadrozmernej prepravy. Ide o rýdzo českú firmu riadne si plniacu všetky povinnosti k svojim obchodným partnerom, zamestnancom aj inštitúciám. SPECIALTRANSPORT, ako je tiež spoločnosť známa, sa stal jedným z popredných európskych dopravcov. A to nielen vďaka rozsiahlemu vozovému parku, ale aj vďaka viac ako 60 rokom skúseností, vývoja a rastu spoločnosti. Spolu s ďalšími subjektmi vo vlastníctve spoločného majiteľa tvoria silnú a dynamicky sa rozvíjajúci skupinu NOSRETI Group, ktorá má rozmanité portfólio činností... viac