Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Mobilita

DOPRAVOU S NAMI vyťažíte, zožnete a postavíte MAXIMUM

Spoločnosť NOSRETI, a. s., má už niekoľko desiatok rokov pevné postavenie na trhu nadrozmernej prepravy. Ide o rýdzo českú firmu riadne si plniacu všetky povinnosti k svojim obchodným partnerom, zamestnancom aj inštitúciám. SPECIALTRANSPORT, ako je tiež spoločnosť známa, sa stal jedným z popredných európskych dopravcov. A to nielen vďaka rozsiahlemu vozovému parku, ale aj vďaka viac ako 60 rokom skúseností, vývoja a rastu spoločnosti. Spolu s ďalšími subjektmi vo vlastníctve spoločného majiteľa tvoria silnú a dynamicky sa rozvíjajúci skupinu NOSRETI Group, ktorá má rozmanité portfólio činností... viac

Hydraulický štart-stop systém HSS

Charakteristika systému Bosch Rexroth rozširuje oblasť štart-stop technológie od cestných vozidiel k terénnym. Štart-stop technológia, ktorá znižuje spotrebu paliva, je v súčasnosti štandardnou funkciou v mnohých nových osobných vozidlách. Bosch Rexroth doviedol inovatívnu technológiu Bosch ďalej a aplikoval ju do mobilných pracovných strojov. HSS systém vypína spaľovací motor počas pokojových stavov stroja. Úspora paliva je možná až do 2 000 litrov počas predpokladanej životnosti stroja. HSS systém umožňuje výrobcom uspokojiť požiadavky trhu pre úspornú spotrebu napriek vysokému výkonu a ... viac

Slovenská spoločnosť pre manipuláciu s materiálom – logistika

Slovenská spoločnosť pre manipuláciu s materiálom – logistika sa vo svojej činnosti zaoberá hlavne prepravou materiálu pomocou zdvíhacích zariadení a motorových vozíkov. SÚŤAŽ ZRUČNOSTI PRI PRÁCI S MOTOROVÝMI VYSOKOZDVIŽNÝMI VOZÍKMI Už pred 8 rokmi sme po dohode s výstaviskom Agrokomplex začali usporadúvať majstrovstvá Slovenska v súťaži zručnosti pri práci s motorovými vysokozdvižnými vozíkmi. Budúci rok na Agrokomplexe v auguste to budú už piate majstrovstvá Slovenska. Postup je taký, že v jednom roku sú dvoje kvalifi kačné preteky, na strojárskom veľtrhu v máji a na Agrokomplexe v auguste.... viac

Ako zvýšiť komfort práce pri stavebnom stroji a ešte pritom ušetriť?

Vo všetkých hospodársky vyspelých krajinách môžeme v posledných rokoch pozorovať jednoznačný trend vybavovania stavebných strojov centrálnym mazaním, ďalšou výbavou zvyšujúcou komfort práce je klimatizácia, CD prehrávač a podobne. Inštalácia centrálneho mazania na stavebný stroj so sebou prináša okrem zmieneného zvýšenia komfortu ešte aj úsporu nákladov na údržbu. O tom, prečo to tak je a aké sú ďalšie možnosti centrálneho mazania, vraví v rozhovore Ing. Milan Dvořák, vedúci odštepného závodu CEMA-TECH firmy HENNLICH s.r.o.. Ako teda centrálne mazanie pomáha znižovať náklady na údržbu? Je preu... viac

Výroba a aplikácia brzdových kvapalín

Brzdy vo všeobecnosti patria medzi veľmi dôležité časti automobilov, mobilných agregátov a rôznych technických a hydraulických zariadení, používaných v technickej praxi. Zle fungujúce brzdy napr. v automobile sú často príčinou havárií s fatálnymi následkami. Príčin zlyhania bŕzd je veľa a možno ich zhrnúť do niekoľkých bodov: zlý technicky stav bŕzd samotných a ich funkčných častí, ako sú opotrebované čeľuste v bubnových brzdách a brzdového obloženia (doštičiek) v kotúčových brzdách, poškodenie brzdového systému vplyvom korózie, použitie nekvalitnej brzdovej kvapaliny s vysokým obsahom vody a... viac

PRIEMYSELNÉ MAZIVÁ A ICH VLASTNOSTI

Priemyselné mazivá čo do počtu druhov a najmä spotreby tvoria podľa dostupných informácií 49 % celkovej spotreby mazív v sortimente mazacích prostriedkov. Z hľadiska samotnej aplikácie a použitia v praxi si vyžadujú väčšiu pozornosť ako automobilové mazivá. Ide o záležitosti súvisiace s ich správnym výberom pre dané prevádzkové podmienky, ktoré sú často veľmi špecifické a vyžadujú si teoretické a praktické skúsenosti. Z toho dôvodu je dôležité poznať ich chemické a fyzikálne vlastnosti a venovať im potrebnú pozornosť pri manipulácii s nimi a ich skladovaní, aby sa zabezpečila ich kvalita s cie... viac

PREČO HYDRAULICKÉ OLEJE BEZ OBSAHU ZINKU

V súčasnosti sa často stretávame s otázkou, aké výhody majú hydraulické oleje bez obsahu zinku, resp. aký je ich prínos. V ďalšej časti príspevku budeme hľadať odpoveď na túto otázku. Možno povedať, že hydraulický olej je iný ako ostatné mazacie prostriedky, mazivá. Je to dané tým, že hydraulický olej musí spĺňať prevádzkové, multifunkčné požiadavky hydraulických prevodov. Hydraulické prevody na základe zákonov hydrauliky používajú kvapaliny, hydraulické oleje okrem mazania jednotlivých trecích častí najmä na prenos a reguláciu sily, a to všade tam, kde treba znásobiť tlak alebo kde sa vyžaduj... viac

MAZIVÁ A PALIVÁ PRE MODERNÉ AUTOMOBILY

Tribológia a tribotechnika má stále miesto v odbornej oblasti starostlivosti o stroje a zariadenia a prispieva k ich spoľahlivosti v prevádzke. Táto odborná činnosť má svoju históriu aj na Slovensku. Tribológii a  tribotechnike v Slovenskej republike  venuje pozornosť okrem iných najmä  Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT) pri   Zväze slovenských vedecko technických spoločnosti (ZSVTS).  Pre  vedeckú,  odbornú a spotrebiteľskú verejnosť vyplývajú vzhľadom na to  úlohy, ktoré súvisia s týmto novým vedným odborom. Počas 25. ročníka AUTOSALÓNA v Bratislave sa konala odborná... viac