Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Technolǒgie

Komatsu Europe predstavuje nový mobilný čeľusťový drvič BR380JG-3 s čistými – nulovými emisiami CO2

Hľadáte mobilný čeľusťový drvič s čistými nulovými emisiami CO2 ?      Spoločnosť Komatsu Europe predstavuje nový model BR380JG-3 poháňaný originálnym motorom Komatsu, ktorý spĺňa najnovšie a najprísnejšie emisné limity v EÚ (Stage V)  S jasným cieľom splniť svoj záväzok pre čistejšie životné prostredie a uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov po znižovaní emisií CO2 ponúka Komatsu Europe svojím novým prírastkom – drvičom BR380JG-3 – jedinečný „zelený“ systém kompenzácie CO2. „Rozhodli sme sa predstaviť nový model BR380JG-3 v spojení s Medzinárodným dňom Zeme,“ uviedol Vince Porteous, produk... viac

Výkonné diaľničné frézy BOMAG

BOMAG BM 2000/75, BM 2200/75 a BM 2500/75 Výkonné frézy Bomag sú charakteristické kvalitou prepracovania stroja, jednoduchým a intuitívnym technickým riešením. Motor Mercedes je synonymom spoľahlivosti a spĺňa najvyššie ekologické štandardy. Pritom nepoužíva systém AD BLUE and DPF filter. Unikátny systém rýchlej výmeny frézovacieho bubna rozširuje možnosti výmeny štandardného frézovacieho bubna za bubon na jemné frézovanie alebo bubon na hĺbkové frézovanie v podmienkach stavby. Obrovskou výhodou tohto radu je možnosť prepravy stroja na vozidle s celkovou hmotnosťou 40 ton. Pýtate sa, ako je to... viac

Kompaktné mobilné drviče, triediče a dopravníky Nordtrack™

Metso:Outotec uviedlo na trh nový rad kompaktných mobilných drvičov, triedičov a dopravníkov pod názvom Nordtrack™ Mobilné zariadenia Metso Nordtrack™ sú určené na recykláciu asfaltu, betónu, výrobu kameniva, triedenie kameniva ale i organických materiálov. Sú ideálnou voľbou pri krátko a strednodobých zákazkách. „Našim cieľom je vytvorenie rozsiahleho komplexu ponúkaných riešení k rozmanitým potrebám našich zákazníkov. Metso je tradične silné v najnáročnejších podmienkach pri výrobe kameniva, akými je napr. tvrdý abrazívny kameň. Naše nové portfólio Metso Nordtrack™ dopĺňa ponuku a... viac

Príklad alternatívneho návrhu skladby priemyselnej podlahy s použitím penobetónu FC 500IF

Návrh podkladových  vrstiev priemyselných podláh predstavuje neustálu výzvu pri dosahovaní rovnováhy medzi ekonomickou efektivitou, bezpečnosťou a životnosťou. Článok sa venuje príkladu alternatívneho návrhu podkladových vrstiev  podláh s použitím penobetónu FC 500IF pre dosiahnutie zaujímavých úspor nákladov výstavby. Penobetón (FC - Foam Concrete) ako zmes spojiva, vody, prísad a technickej peny, je vo svojom princípe známy už viac ako tridsať rokov. Je to stavebný materiál s dobrými mechanickými vlastnosťami, nízkou tepelnou vodivosťou, jednoduchým, a pritom vysoko technologickým spracovaní... viac

Inovatívne postupy a technológie v lesnom hospodárstve

Sektor lesného hospodárstva ako jeden z prvých začal využívať technické a technologické postupy, ktoré zodpovedali prírode blízkemu hospodáreniu s využívaním princípov zeleného rastu. Vyplývalo to z toho, že zásady trvalo udržateľného hospodárenia sa v lesných podnikoch začali presadzovať už za čias Márie Terézie a Jozefa II., ktorí si uvedomovali, aké je dôležité zachovať lesy pre budúce pokolenia. V súčasnosti je verejnosť ovplyvnená dôsledkami klimatickej zmeny, ktorá má významný vplyv na lesné ekosystémy a spôsobuje zmeny v štruktúre druhového zastúpenia drevín a v stabilite lesných ekosys... viac

Technológia eFusion

Vývoj a výskum, úroveň vedeckého poznania, ale hlavne ich pretavenie do aplikačnej praxe ako využiteľný inovačný potenciál sú základom udržateľného rozvoja spoločnosti. Vedecké poznanie zároveň prináša odpovede a ponúka možnosti, ako čeliť globálnym spoločenským výzvam, ktoré sú a budú neustále prítomné. Najväčšou súčasnou globálnou výzvou sú klimatické zmeny a nedostatok čistých energetických zdrojov, čo vytvára predpoklady na vznik nerovnováhy a napätia v spoločnosti. Kľúčový problém klimatických zmien je dnes ich dynamika, ktorá je viac ako 20-krát vyššia ako kedykoľvek v histórii Zeme a ot... viac

IT Budúcnosť nových informačných technológií - Multikanál SITEL

Flexibilita systému, rýchlosť výstavby, úspora stavebných materiálov a nákladov  Spoločnosť SITEL, s. r. o., má dlhoročné skúsenosti na Slovensku v oblasti výstavby integrovaných telekomunikácií, ponúka špičkové produkty a riešenia, široký sortiment moderných telekomunikačných technológií. V zahraničí pôsobí prostredníctvom dcérskych spoločností v ČR, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a na Ukrajine.  Predstavujeme silnú spoločnosť, popredného dodávateľa a overeného spoľahlivého partnera v celom spektre telekomunikačnej výstavby, servisu a prenájmov. SITEL, s. r. o., priebežne rozvíja aktivity vo viace... viac

Považská cementáreň, a.s., Ladce a TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Strategickým poslaním Považskej cementárne, a. s., Ladce je environmentálna účinnosť – výroba čo najväčšieho množstva cementu pri najvyššom využívaní alternatívnych zdrojov, najnižšej tvorbe znečisťujúcich látok na tonu cementu, najvyššej kvalite pri čo najvyššej životnosti stavieb. Trvalo udržateľný rozvoj je súčasťou integrovanej politiky spoločnosti. Narastajúca populácia a zvyšujúca sa životná úroveň obyvateľstva zvyšujú spotrebu energie, výrobkov, vody a zároveň objem odpadov, odpadových vôd a vypúšťaných emisií z priemyslu, vykurovania budov, osobnej a nákladnej dopravy. Tieto... viac

SITEL - Tisíce kilometrov optických trás - Budúcnosť informačných technológií

Spoločnosť SITEL, s .r .o., má viac ako 25 ročné skúsenosti na Slovensku v oblasti výstavby integrovaných telekomunikácií, ponúka špičkové produkty a riešenia, široký sortiment moderných telekomunikačných technológií formou komplexnej starostlivosti o zákazníka. V zahraničí pôsobí prostredníctvom partnerských spoločností v Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a na Ukrajine. SITEL, s. r. o., predstavuje silnú spoločnosť, popredného dodávateľa a overeného spoľahlivého partnera v celom spektre telekomunikačnej výstavby, servisu a prenájmov. Svoje aktivity SITEL, s. r. o., priebežne rozvíja vo viacerý... viac