Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

Bezpečnosť pod jednou strechou

Spoločnosť BOZPO, s. r. o., Prievidza opäť predstaví novinky z oblasti bezpečnosti práce pre práce vo výškach širokej laickej aj odbornej verejnosti na Medzinárodnom veľtrhu stavebníctva CONECO – RACIOENERGIA 2016 na výstavisku Incheba v Bratislave. Záujemcovia o naše služby budú mať možnosť získať odborné informácie k problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj cenné rady a skúsenosti našich odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v SR a v zahraničí. Nosnou témou je problematika BOZP pre investorov a dodávateľov stavby. Pojem koordinácia na stavenisku je u nás zavedený od roku... viac

ManiTech monitorovanie manipulačnej techniky

Intenzita využívania vysokozdvižných vozíkov nesie so sebou aj riziká prevádzkových nehôd a úrazov, neraz s vážnymi, až fatálnymi následkami. Americký Úrad pre bezpečnosť a zdravie pri práci uvádza, že pri práci s vysokozdvižnými vozíkmi dochádza v USA ročne približne k 680 400 nehodám. Podľa údajov Národného inšpektorátu práce na Slovensku v rokoch 2013 – 2014 zaznamenali 292 registrovaných pracovných úrazov pri práci s vysokozdvižnými vozíkmi. Z tohto počtu boli evidované 3 úrazy ako závažné pracovné úrazy s následkom smrti, 12 ako závažné pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví a 277 regist... viac

Ponuka spoločnosti MaS technik

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku sa bude naša spoločnosť snažiť vyhovieť požiadavkám stálych, ale aj nových zákazníkov pre ich plnú spokojnosť. Na trhu stavebných strojov a mechanizácie sme dosiahli slušné postavenie aj vďaka týmto prioritám. Ponúkame široké spektrum komplexných služieb a produktov vrátane nájmov strojov pre stavebníctvo a VZV pre manipuláciu s materiálmi. Na výber máme ekonomické riešenia s vynikajúcim pomerom cena/ kvalita. Pre náročných zákazníkov ponúkame špičkové stroje celosvetovo známych značiek. Z kategórie strojov „economic solution“ spomeniem značku... viac

NESTMELENÉ A STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK

NESTMELENÉ A STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK Konštrukcia vozovky je zložená z krytu a podkladových vrstiev. Podkladové vrstvy môžu byť dve: horná a spodná. Ďalšou vrstvou konštrukcie vozovky, ktorá sa nemusí vždy navrhovať, je ochranná vrstva. Ochranná vrstva je v podstate súčasťou podkladového systému. Je postavená na konštrukčnej pláni. Funkciou podkladových vrstiev je preniesť zaťaženie od náprav vozidiel a redukovať napätia na úroveň prípustnú pre namáhanie podložia. Ochranná vrstva má v konštrukcii plniť viacero funkcií: filtračnú, zabraňuje premiešaniu zeminy (m... viac

Vývojové smery diagnostických systémov zariadení RELAZ

Výskum a vývoj rekuperačných lanových zariadení RELAZ sa začal realizovať v roku 2006 na Technickej univerzite vo Zvolene. Pôvodcovia vynálezov v oblasti rekuperačnych lanových zariadení sú doc. Ing. Vladimír ŠTOLLMANN, CSc. PhD.; Ing. Štefan ILČÍK, PhD.; doc. Ing. Jozef SUCHOMEL, CSc. Koncepčné technické riešenia rekuperačných lanových zariadení sú priemyselnoprávne chránené prostredníctvom viacerých patentov. V rámci výskumnej činnosti v oblasti technickej diagnostiky a spoľahlivosti v oblasti zariadení RELAZ prebieha spolupráca medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Iževskou štátnou tech... viac

Finále 9. ročníka Strojárskej olympiády a Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulte STU

Dňa 11. 2. 2016 vyvrcholila vedomostná súťaž Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti v súťažných oblastiach (matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie), získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave ako inšpiráciu pre výber vhodnej fakulty, prípadne zaujímavého študijného programu. Akcia bola vyvrcholením akt... viac

Vodohospodári dostali protipovodňovú techniku

Slovenský vodohospodársky podnik ma od štátu k dispozícii člny, čerpadlá, kráčajúce rýpadlo a ďalšiu techniku, ktorá jeho zamestnancom pomôže chrániť ľudí a majetok pred povodňami. Z celkového počtu vyše 2 000 rôznych strojov a zariadení, ktoré majú slovenskí vodohospodári k dispozícii, je iba necelá tretina v dobrom technickom stave. Nové kalové čerpadlá, vozidlá s teleskopickým ramenom, univerzálne nakladače a kráčajúce rýpadlá odovzdali dňa 28. 1. 2016 v areáli SVP v Piešťanoch za účasti ministrov vnútra a životného prostredia. Rozdelia si ich jednotlivé pracoviská po celom Slovensku. „Celk... viac

OTVORENIE NOVEJ PREVÁDZKY MTOP

Firma MTOP, ktorá zabezpečuje pre Slovenskú republiku predaj, servis, požičovňu stavebnej mechanizácie značiek PROBST a IHIMER a taktiež náradia a strojov značiek MAKITA, HONDA otvorila novú prevádzku na adrese Trnava, Nová 3B. Pri tejto príležitosti dňa 8. 2. 2016 sa uskutočnila i prezentačná akcia produktov ponúkaných spoločnosťou MTOP. Boli vystavené náradia značky MAKITA s mimoriadnou zľavou pripravenou v spolupráci s importérom a ukážka prace s náradím MAKITA s profesionálnym predvedením v MAKITA DEMO BUSe. Ďalej to bolo vystavenie najširšej kolekcie kosačiek značky HONDA tiež s mimoriadn... viac

ND LOR Uničov, a. s. – budúcnosť v elektrickom pohone strojov

Spoločnosť ND LOR Uničov, a. s., nadviazala na výrobný rad strojov UNEX s elektrickým pohonom. Práve teraz bola dokončená oprava elektrohydraulického rýpadla UNEX EH631, ktorý miery do ťažobnej lokality na Balkán. Obnova výroby týchto strojov s modernizovaným elektrickým pohonom a ovládaním by mala podporiť aktivity radu firiem so zameraním na ekologizáciu prevádzky, znižovanie emisií a zníženie prevádzkových nákladov. UNEX EH631 je rýpadlo s prevádzkovou hmotnosťou 50 t, ktoré je funkčne zhodné s modelom UNEX DH621, dieselový motor a palivová nádrž sú však nahradené elektrickým motorom a rozv... viac

EXPO Mokrá 2016 opäť na scéne!

Prípravy na ďalší, už 11. ročník medzinárodného demonštračného veľtrhu strojov a zariadení pre ťažobný priemysel, úpravnický priemysel a stavebníctvo EXPO Mokrá 2016 sú v plnom prúde. Veľká časť vystavovateľov je už prihlásená a teší sa na to, až nám bude môcť svoje novinky a inovácie na veľtrhu predstaviť! Všetkých vystavovateľov isto poteší, že ceny plôch, stánkov a služieb od minulého ročníka nevzrástli. Naopak, je pre nich pripravený celý rad zliav! Prihlášky v elektronickej podobe sú k dispozícii na webových stránkach veľtrhu www.expomokra.cz. Navyše, podobne ako minulý ročník, dostane ka... viac