Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

AUTÁ PRIBÚDAJÚ V EURÓPE AKO AJ U NÁS

Každých niekoľko rokov konštatujeme oživenie aj útlm v záujme o kúpu nových automobilov. Zdá sa, že pribúdanie ľudí na planéte je sprevádzané „stabilným“ zväčšovaním potreby nových automobilov a „cyklické výkmity“ spôsobuje chuť vlastníkov automobilov o výmenu starého za nové. Tak môžeme pozorovať, že v Nemecku má 1 000 mužov v aktívnych rokoch 45 až 64 rokov viacej ako 1 000 automobilov, pričom 1 000 žien vo veku 45 až 60 rokov má priemerne viacej ako 600-650 automobilov. Celé Nemecko má však priemerne 550 automobilov na 1 000 obyvateľov. Na Slovensku z nedostatku iných údajov môžeme spočítať... viac

Nedeštruktívne metódy overovania kvality zemných konštrukcií

Technický stav mnohých existujúcich stavieb, najmä líniových, nezodpovedá dnešným požiadavkám z hľadiska prevádzkovej výkonnosti. Príčiny tohto stavu sú rôzne: preťaženie konštrukcie, nesprávne zvolený konštrukčný prvok atď. V mnohých prípadoch sú tieto príčiny spojené s podložím stavieb – s jeho únosnosťou, nesprávne navrhnutým modulom pružnosti podložia, nesprávne a nedostatočne vykonanou kontrolou kvality zemnej konštrukcie počas jej výstavby. V súčasnosti existuje množstvo metód na získavanie údajov o únosnosti zemných konštrukcií, ktoré vychádzajú z rôznych teoretických prístupov. Mnohé z... viac

Motorové píly, konštrukcia, údržba a použitie

Motorovú pílu laická verejnosť väčšinou označuje ako stroj. Podľa iných je to nástroj, ktorý napomáha človeku vykonať pracovnú činnosť. Toto označenie je však nesprávne pre nutnosť aktívnej účasti človeka pri práci. Stroj je účelové zoskupenie pevne spolu spojených alebo vzájomne sa pohybujúcich súčiastok, ktoré menia privádzanú alebo akumulovanú energiu na požadovaný účinok a tým nahradzujú, uľahčujú a spresňujú ľudskú prácu. Stroj je pracovný prostriedok vhodný na vykonanie určitej práce spojenej s procesom výroby, dopravy alebo s procesom premeny energie. Nástroj je účelne upravený predmet... viac

Predstavenie inovatívnych produktov MILWAUKEE

Americký výrobca elektrického náradia pre profesionálov, líder v oblasti technológií bezuhlíkových motorov a akumulátorových riešení, v rámci značky Milwaukee uviedol v októbri na trh nové náradie radu FUEL 2 a s ním dva nové modely akumulátorových vŕtacích skrutkovačov. Spoločnosť Techtronic Industries Czech, s. r. o., ktorá je autorizovaným zástupcom značky Milwaukee v Českej a Slovenskej republike, intenzívne rozvíja distribúciu tohto profesionálneho náradia, a tak usporiadala vo Vysokých Tatrách predvádzaciu akciu inovovaného náradia s cieľom predstaviť nový rad výkonnejších a dokonalejšíc... viac

Predvádzací deň produktov MTOP

Firma MTOP, ktorá bola založená v roku 2002, zabezpečuje pre Slovenskú republiku predaj, servis a požičovňu stavebnej mechanizácie značiek PROBST a IHIMER a taktiež náradia a strojov značiek MAKITA, HONDA. Dňa 27. 10. 2015 sa uskutočnila prezentačná akcia produktov ponúkaných spoločnosťou MTOP. Novinkou na tohtoročnej predvádzacej akcii bolo predstavenie celosvetového lídra v oblasti drvenia, demolácie a recyklácie MB Crusher.  Už viac ako 10 rokov si firma MB Crusher svoju pozíciu zabezpečila návrhom, výrobou a predajom najrozsiahlejšieho sortimentu drviacich a triediacich lyžíc pre bagre, šm... viac

Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách

V dňoch 21. 9. – 23. 9. 2015 sa konala už dvanástykrát konferencia s medzinárodnou účasťou – Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou ministra dopravy SR. Na podujatí sa zúčastnilo do 100 účastníkov, pôsobiacich v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy. Počas konferencie bolo prednesených 21 odborných príspevkov. Z odbornej strány konferenciu zabezpečovala Slovenská cestná spoločnosť – pobočka pri Slovenskej správe ciest spoločne so Slovenskou správou ciest. Cieľom konferencie bolo poskytnúť informácie z oblasti cestnej infr... viac

XX. seminár Ivana Poliačka

V dňoch 18. až 20. novembra sa konal už XX. seminár Ivana Poliačka s problematikou trvalo udržateľného rozvoja cestného staviteľstva. Seminár otvoril a záštitu nad ním mal dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. Organizátorom seminára bola Katedra dopravných stavieb SvF, STU v Bratislave v spolupráci so slovenskou cestnou spoločnosťou ZSVTS. Zúčastnilo sa na ňom okolo 105 odborníkov z oblasti cestného hospodárstva, výrobných fi riem, odborníci z výskumu a technických univerzít zo Slovenska a zo zahraničia (ČR a Poľska). Na seminár bolo prihlásených 25 príspevk... viac

XXIII. ročník Hydroizolácie mostov, tunelov a objektov inžinierskych stavieb

Predsa sme sa dočkali. Podľa údajov Štatistického úradu SR k septembru stavebná produkcia v medziročnom porovnaní vzrástla o 26 %. To je najlepší výsledok stavebníctva v celej EÚ. Oživenie sa prejavilo aj v segmente inžinierskych stavieb a následne aj na tohtoročnej konferencii, na ktorej sa zúčastnilo vyše sto účastníkov. Význam problematiky a zvolených tém podčiarkla účasť čelných predstaviteľov Slovenskej správy ciest na čele s jej generálnym riaditeľom Ing. Romanom Žemberom. Zmena je život a zdá sa, že legislatíva EÚ nás stále núti žiť naplno. Súčasný stav v európskych predpisoch a nariade... viac

25. výročie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Pri príležitosti 25. výročia založenia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska mi dovoľte prihovoriť sa niekoľkými myšlienkami o stavebníctve, brandži pre nás takej blízkej. ZSPS je záujmová, profesijná a zamestnávateľská organizácia, zastupujúca sektor stavebníctva zvlášť a s prioritou v sociálnej oblasti vo vyjednávaní so zástupcami zamestnancov sektora, odborármi, ale nezabúda ani na vyjednávanie s kompetentnými inštitúciami ohľadom legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie v stavebníctve. Zástupcovia ZSPS si pripomenuli výročie slávnostným zasadnutím prezídia spolu s členskou zákl... viac

Pásový dózer KOMATSU D51EX/PX-22

Dozéry KOMATSU D51EX/PX-22 ponúkajú spoľahlivosť, univerzálnosť a najvyššiu úžitkovú hodnotu za vynaložené náklady. Ich hydraulika, systém prenosu výkonu, rám a tiež všetky ostatné dôležité komponenty, ktoré sú navrhnuté priamo spoločnosťou KOMATSU, pracujú spoločne tak, aby poskytovali optimálne pracovné výkony. Super šikmé čelo a chladič montovaný v zadnej časti dozéra vytvárajú z tohto modelu unikátne stroje ponúkané na dnešnom trhu. Neporovnateľný výhľad a bezpečnosť  Najlepší výhľad  Super šikmé čelo stroja poskytuje modelu D51EX/PX-22 najlepší výhľad z kabíny medzi všetkými dozérmi na tr... viac