Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

Odolný ľahký kontajner (na šrot a abrazívny materiál)

Trnavská firma Winfa, s. r. o., navrhla a v kooperácii vyrobila abroll kontajner kompletne z materiálu Hardox 450. Použitá oterovzdorná a súčasne vysokopevnostná oceľ umožňuje skonštruovať ľahší a súčasne odolnejší kontajner. Za štandardné ťažké kontajnery väčšinou považujeme variant s objemom 30 až 40 m³, s hmotnosťou cca 2 700 až 3 100 kg, pričom kontajner je vyrobený z oceľových plechov akosti S235, respektíve S355, s hrúbkou dna 5 mm a 3 mm bočnej steny a čela. Za odolnosť kontajnera považujeme jeho životnosť. Existujú v podstate 3 základné deštrukčné mechanizmy kontajnera. Plastická defor... viac

Ručne vedený valec Atlas Copco dostáva dlho očakávané vylepšenie.

Tvar nasleduje funkčnosť, keď Atlas Copco uvádza na trh svoj nový ručne vedený valec LP 6505. Pod výklopnou kapotou je nový valec LP 6505 naplnený efektivitou a výkonnosťou. Azda najviditeľnejšia zmena je premena vonkajšej konštrukcie. Nová výklopná kapota umožňuje jednoduchý prístup ku všetkým servisným bodom pre údržbu motora alebo nabíjania batérie. Ručné brzdy sú nahradené automatickými hydraulickými brzdami; keď tlak klesá, valec zabrzdí automaticky. Ak tlak stúpa, sú brzdy uvoľnené. LP 6505 je tiež vybavený novými zhrňovačmi, aby sa zabránilo lepeniu materiálu na bubny. Celkovo sa stroj... viac

Rýpadlo-nakladač 3CX v kompaktnej verzii

Výkon zostáva a možnosti sa rozširujú Spoločnosť JCB prichádza na trh s novým rýpadlo-nakladačom – 3CX COMPACT. Tento stroj dokáže podávať veľké výkony i v stiesnených podmienkach mestskej zástavby a na staveniskách. Konštrukcia stroja vychádza z veľmi obľúbeného modelu 2 CX. JCB však posunula tento koncept na novú úroveň. Stroj 3CX COMPACT je určený predovšetkým pre firmy, ktoré robia údržbu a opravy komunikácií, pracujú v stiesnených mestských a prímestských aglomeráciách, v komunálnych službách a pri úprave parkov a školských zariadení. Základná charakteristika Je to univerzálne vyu... viac

maniTech - novinka od INFOCAR, a.s.

Spoločnosť INFOCAR, a. s., je lídrom na slovenskom trhu v oblasti telematiky, ktorá má na Slovenskú vlastný vývoj SW a HW už od r. 1999 a zároveň patrí k najvýznamnejším dodávateľom GPS systémov s vysokým počtom inštalácii v SR. Bližšie informácie o súčasných novinkách nám priblížil Peter Haník – riaditeľ pre nepriamy predaj. Monitorovanie práce a parametrov manipulačnej techniky Našim zákazníkom v súčasnosti prinášame komplexné riešenia, ktoré okrem monitorovania transportu a vyhodnocovania práce v teréne zahŕňa nakladanie, vykladanie a manipuláciu s materiálom v skladoch a v halách. Pre... viac

ND LOR Uničov rozširuje sortiment o stavebné stroje Atlas Maschinen GmbH

Spoločnosť ND LOR Uničov, známa ako jediný držiteľ licencie na výrobu, servis a dodávku strojov značky UNEX, rozširuje svoju ponuku o značku ATLAS. Dlhoročnú skúsenosť so značkou UNEX teraz ND LOR Uničov využíva i pri rozšírení sortimentu a služieb spojených so strojmi ATLAS. „Vychádzame z historických skúseností s vývojom, výrobou a technickými úpravami strojov, so servisom a s technickým poradenstvom. Značka UNEX zanechala nezmazateľnú stopu nielen v ťažobnom priemysle, ale i v stavebníctve a príbuzných oboroch. Pre nás je značka ATLAS perspektívou zužitkovania doterajších skúseností a obcho... viac

Spoľahlivosť zložitých technických systémov

Súčasťou zariadení RELAZ sú aj lesnícke rekuperačné lanové zariadenia. Lesnícke lanovky typu RELAZ predstavujú energeticky úsporné a ekologicky šetrné technické riešenia, ktoré sú vybavené trakčným akumulátorom energie a pracujú aj ako hybridné zariadenia. Otázky ekológie a ekonomiky sa pri nich systémovo riešia už vo fáze výskumu a vývoja. Výskum rekuperačných lanových zariadení sa začal v roku 2006 na Technickej univerzite vo Zvolene a  výskum aktuálne pokračuje v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0931/13 so zameraním na základný výskum nových princípov lanových vozíkov pre systém zariadení... viac

Ako zvýšiť komfort práce pri stavebnom stroji a ešte pritom ušetriť?

Vo všetkých hospodársky vyspelých krajinách môžeme v posledných rokoch pozorovať jednoznačný trend vybavovania stavebných strojov centrálnym mazaním, ďalšou výbavou zvyšujúcou komfort práce je klimatizácia, CD prehrávač a podobne. Inštalácia centrálneho mazania na stavebný stroj so sebou prináša okrem zmieneného zvýšenia komfortu ešte aj úsporu nákladov na údržbu. O tom, prečo to tak je a aké sú ďalšie možnosti centrálneho mazania, vraví v rozhovore Ing. Milan Dvořák, vedúci odštepného závodu CEMA-TECH firmy HENNLICH s.r.o.. Ako teda centrálne mazanie pomáha znižovať náklady na údržbu? Je preu... viac

Prívesové pneumatiky Windpower pre viac objemu

Značka Windpower svojimi pneumatikami HN829 a WTR69 predstavuje nový rad prívesových pneumatík určených špeciálne na použitie pre prívesy veľkoobjemových vozidiel. Windpower tým zapĺňa aj poslednú medzeru v sortimente. Pneumatiky Windpower sú dostupné v spoločnosti Bohnenkamp AG v Osnabrücku. HN829 pre veľké návesy Novovyvinuté pneumatiky Windpower HN829 spoločnosť Bohnenkamp ponúka v oboch veľkostiach 445/45 R19.5 a 435/50 R19.5. Tieto pneumatiky sú navrhnuté na použitie pre veľké prívesy. Obrovské plus: sú vyrobené z novej zmesi materiálov s dlhou životnosťou, ktorá zabezpečuje ešte lepš... viac

Výroba a aplikácia brzdových kvapalín

Brzdy vo všeobecnosti patria medzi veľmi dôležité časti automobilov, mobilných agregátov a rôznych technických a hydraulických zariadení, používaných v technickej praxi. Zle fungujúce brzdy napr. v automobile sú často príčinou havárií s fatálnymi následkami. Príčin zlyhania bŕzd je veľa a možno ich zhrnúť do niekoľkých bodov: zlý technicky stav bŕzd samotných a ich funkčných častí, ako sú opotrebované čeľuste v bubnových brzdách a brzdového obloženia (doštičiek) v kotúčových brzdách, poškodenie brzdového systému vplyvom korózie, použitie nekvalitnej brzdovej kvapaliny s vysokým obsahom vody a... viac

PRIEMYSELNÉ MAZIVÁ A ICH VLASTNOSTI

Priemyselné mazivá čo do počtu druhov a najmä spotreby tvoria podľa dostupných informácií 49 % celkovej spotreby mazív v sortimente mazacích prostriedkov. Z hľadiska samotnej aplikácie a použitia v praxi si vyžadujú väčšiu pozornosť ako automobilové mazivá. Ide o záležitosti súvisiace s ich správnym výberom pre dané prevádzkové podmienky, ktoré sú často veľmi špecifické a vyžadujú si teoretické a praktické skúsenosti. Z toho dôvodu je dôležité poznať ich chemické a fyzikálne vlastnosti a venovať im potrebnú pozornosť pri manipulácii s nimi a ich skladovaní, aby sa zabezpečila ich kvalita s cie... viac