Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

Majstrovstvá SR posádok strojov JCB

Spoločnosť TERRASTROJ, spol. s r. o., predajca stavebných strojov značky JCB, začala súťaž strojníkov 2. ročníkom majstrovstiev SR posádok strojov JCB. Prvé regionálne kolo súťaže sa konalo na východnom Slovensku 18. 4. 2015, v pobočke TERRASTROJ, spol. s r. o., v Prešove. Hoci bolo chladné počasie, prišli všetci priaznivci strojov JCB aj strojníci s rodinami. Súťažiaci strojníci mali možnosť zmerať si sily na strojoch JCB, napr. na traktor-bagri 4CX a midi 86 c-1. Ďalšie regionálne kolo súťaže pokračovalo vo Zvolene 16. 5. 2015 a tretie kolo súťaže strojníkov sa konalo v pobočke firmy TERRAST... viac

Fiat 126 polski

Počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu na výstavisku Agrokomplex v Nitre prebiehal i 3. ročník prezentácie výskumných a vývojových pracovísk vysokých škôl a univerzít technického zamerania – TECHFÓRUM. Účasť Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave bola zabezpečená vďaka realizácii projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax. Bola to príležitosť na prezentáciu najmä vzdelávacích aktivít fakulty, ale aj príležitosť na využitie priestoru prezentácie projektov fakulty. Výrazným oživením prezentácie MTF bol hlavne exponát práce študenta 2. ročníka Petra Getlera. Predstavuje... viac

MAZIVÁ A PALIVÁ PRE MODERNÉ AUTOMOBILY

Tribológia a tribotechnika má stále miesto v odbornej oblasti starostlivosti o stroje a zariadenia a prispieva k ich spoľahlivosti v prevádzke. Táto odborná činnosť má svoju históriu aj na Slovensku. Tribológii a  tribotechnike v Slovenskej republike  venuje pozornosť okrem iných najmä  Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT) pri   Zväze slovenských vedecko technických spoločnosti (ZSVTS).  Pre  vedeckú,  odbornú a spotrebiteľskú verejnosť vyplývajú vzhľadom na to  úlohy, ktoré súvisia s týmto novým vedným odborom. Počas 25. ročníka AUTOSALÓNA v Bratislave sa konala odborná... viac

ND LOR Uničov, a. s. – dodávateľ ťažobných a stavebných strojov

Spoločnosť ND LOR Uničov je známa ako jediný držiteľ licencie na výrobu, servis a dodávky strojov značky UNEX. V posledných rokoch sa orientuje okrem dodávok strojov UNEX po celkovej repasii na elektrické prevedenie rýpadiel v lanovej i hydraulickej verzii. Sortiment firmy bol doplnený o ponuku strojov TAKRAF vrátane dodávok dielov a servisných služieb. Tieto stroje sa využívajú v žeriavovom vyhotovení predovšetkým ako prekladacie stroje na stavbách, v lomoch, prístavoch i v železničnej doprave. ND LOR Uničov získala tento rok zastúpenie nemeckého výrobcu ATLAS Maschinen GmbH. ND LOR Uničov po... viac

WOOD-TEC 2015

V poradí už na 14. ročníku medzinárodného veľtrhu pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel WOOD-TEC sa zúčastnilo celkovo 297 firiem a viac ako 190 svetových značiek z 19 krajín, ktoré sa prezentovali v pavilónoch V a F i na priľahlých voľných plochách. Drevári si prišli na svoje, pretože tento ročník bol rekordný z hľadiska počtu vystavujúcich firiem a prezentovaných značiek od roku 2009. V roku 2013 to bolo 280 firiem a 140 svetových značiek. Nárast záujmu vystavovateľov o účasť na tohtoročnom veľtrhu je hlavne v oblasti strojov, nástrojov a zariadení. Podľa predbežnej štatistiky návštevn... viac

AGRITECHNICA 2015

Najväčší svetový veľtrh pre poľnohospodársku techniku Agritechnica 201, obnovila svoju vedúcu pozíciu medzinárodného veľtrhu poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárstva. Celkový počet vystavovateľov bol 2 907 a počas štyroch dní veľtrh navštívilo 451 000 návštevníkov zo 115 krajín. Nálada v stánkoch bola výrazne priaznivejšia, ako sa očakávalo. To sa odrazilo i na vysokej náchylnosti na investície. „Viac ako dve tretiny poľnohospodárov ocenili neutrálneho návštevníka a jeho prieskum sekvencie svojej súčasnej prevádzkovej situácie ako dobrý. Chcú investovať v najbližších dvoch rokoch, hovorí... viac