Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

Ako zvýšiť komfort práce pri stavebnom stroji a ešte pritom ušetriť?

Vo všetkých hospodársky vyspelých krajinách môžeme v posledných rokoch pozorovať jednoznačný trend vybavovania stavebných strojov centrálnym mazaním, ďalšou výbavou zvyšujúcou komfort práce je klimatizácia, CD prehrávač a podobne. Inštalácia centrálneho mazania na stavebný stroj so sebou prináša okrem zmieneného zvýšenia komfortu ešte aj úsporu nákladov na údržbu. O tom, prečo to tak je a aké sú ďalšie možnosti centrálneho mazania, vraví v rozhovore Ing. Milan Dvořák, vedúci odštepného závodu CEMA-TECH firmy HENNLICH s.r.o.. Ako teda centrálne mazanie pomáha znižovať náklady na údržbu? Je preu... viac

Prívesové pneumatiky Windpower pre viac objemu

Značka Windpower svojimi pneumatikami HN829 a WTR69 predstavuje nový rad prívesových pneumatík určených špeciálne na použitie pre prívesy veľkoobjemových vozidiel. Windpower tým zapĺňa aj poslednú medzeru v sortimente. Pneumatiky Windpower sú dostupné v spoločnosti Bohnenkamp AG v Osnabrücku. HN829 pre veľké návesy Novovyvinuté pneumatiky Windpower HN829 spoločnosť Bohnenkamp ponúka v oboch veľkostiach 445/45 R19.5 a 435/50 R19.5. Tieto pneumatiky sú navrhnuté na použitie pre veľké prívesy. Obrovské plus: sú vyrobené z novej zmesi materiálov s dlhou životnosťou, ktorá zabezpečuje ešte lepš... viac

Výroba a aplikácia brzdových kvapalín

Brzdy vo všeobecnosti patria medzi veľmi dôležité časti automobilov, mobilných agregátov a rôznych technických a hydraulických zariadení, používaných v technickej praxi. Zle fungujúce brzdy napr. v automobile sú často príčinou havárií s fatálnymi následkami. Príčin zlyhania bŕzd je veľa a možno ich zhrnúť do niekoľkých bodov: zlý technicky stav bŕzd samotných a ich funkčných častí, ako sú opotrebované čeľuste v bubnových brzdách a brzdového obloženia (doštičiek) v kotúčových brzdách, poškodenie brzdového systému vplyvom korózie, použitie nekvalitnej brzdovej kvapaliny s vysokým obsahom vody a... viac

PRIEMYSELNÉ MAZIVÁ A ICH VLASTNOSTI

Priemyselné mazivá čo do počtu druhov a najmä spotreby tvoria podľa dostupných informácií 49 % celkovej spotreby mazív v sortimente mazacích prostriedkov. Z hľadiska samotnej aplikácie a použitia v praxi si vyžadujú väčšiu pozornosť ako automobilové mazivá. Ide o záležitosti súvisiace s ich správnym výberom pre dané prevádzkové podmienky, ktoré sú často veľmi špecifické a vyžadujú si teoretické a praktické skúsenosti. Z toho dôvodu je dôležité poznať ich chemické a fyzikálne vlastnosti a venovať im potrebnú pozornosť pri manipulácii s nimi a ich skladovaní, aby sa zabezpečila ich kvalita s cie... viac

TRADIČNÝ INTERTOOL A SMART AUTOMATION AUSTRIA

3D PREZENTÁCIA A INTENZÍVNE OSOBNÉ KONTAKTY PRE OBCHOD A INOVÁCIU NIELEN V RAKÚSKU PO DVOCH ZNOVU ROKOCH PONÚKA ČESKÝM A SLOVENSKÝM FIRMÁM NOVÉ EXPORTNÉ ŠANCE – NOVÉ ODBORY – NOVÝ BALÍČEK REED STARTER A MOŽNOSTI VYUŽIŤ DOTAČNÝ PROGRAM PODPORY MARKETING PRE ČESKÉ MALÉ A STREDNÉ FIRMY. V strede pozorností veľtrhu tradične sú obrábacie stroje, náradie, nástroje a vybavenie i systémy kompletného procesu výroby. Prvýkrát budú navyše vedľa klasických odborov, ako kontrola kvality, povrchové úpravy, meranie a testovanie, hydraulika, komponenty, súčiastky a príslušenstvo i priemyselný softvér, inžinie... viac

METALEX 2016

Zahraničná kancelária CzechTrade v Thajsku uvažuje o spoločnom stánku českých firiem. MEGAVEĽTRH PRE MEGATRH JUHOVÝCHODNEJ ÁZIE BANGKOK 23. – 26. 11. 2016Výstavná plocha: 46 000 m2Vystavovatelia: 2 700 obchodných značiek, 4 000 nových strojov a technológií, 9 národných expozíciíNávštevnosť: viac ako 70 000 odborníkovSúbežné veľtrhy: SHEET METALEX, Biretech, TUBETech a WELDINGSúbežné akcie: kongres METALEX a METALEX Nano Forum Veľtrh METALEX v Thajsku ako tradičný najväčší a najrozsiahlejší veľtrh priemyselných technológií a inovácií s dôrazom na strojárstvo a kovoobrábanie sa môže stať pre čes... viac

MEGABUILD 2016

JAKARTA /INDONÉZIA 17. – 20. 3. 2016Otvorí bránu na rastúci megatrh stavebných technológií a materiálov v Indonézii Odborný veľtrh najnovších technológií, riešení, materiálov a dizajnu pre stavebníctvo a stavebný priemysel v Indonézii. Veľtrh ponúka 6 hlavných segmentov: Dvere a okná, strechy a podlahy, kúpeľne a kuchyne, dizajn a osvetlenie, technické zariadenie budov, elektrotechnika, mechanika, inžiniering pre stavebníctvo a stavebný priemysel, správa budov, bezpečnosť stavebných objektov vrátane protipožiarnych technológií. Viac informácií v angličtine na www.megabuild.co.id. Pre ďalšie in... viac

TATRA TRUCKS

Kopřivnická automobilka so 165-ročnou tradíciou vo výrobe dopravných prostriedkov, známa po celom svete vďaka svojej unikátnej koncepcii podvozku, prešla v priebehu svojej bohatej histórie rad vzostupov i pádov. Po dva a pol roku s novými majiteľmi a pod novým vedením sa spoločnosti TATRA TRUCKS a jej vlastnení svetoznámej značky TATRA darí čoraz lepšie. V minulom roku spoločnosť predala 850 vozidiel, utŕžila 3,7 miliardy českých korún a zamestnávala 850 ľudí, tento rok predpokladá ďalší rast výroby i tržieb. Približne tri štvrtiny produkcie automobilky sú určené na export. Tento rok automobil... viac

AKCELEROVANÉ TESTOVANIE VOZOVIEK: TESTER VOZOVKY typ 105-03-01

Článok opisuje zariadenie využiteľné v rámci cestného hospodárstva na hodnotenie prevádzkovej výkonnosti vozovky, overovanie dimenzačných metodík a metodík na návrh zosilnenia vozovky. Je možné využiť ho na overovanie funkčnosti vystužovacích prvkov určených na zabudovanie do vozovky a na hodnotenie konštrukčných vrstiev vozovky budovaných z nových druhov materiálov. Je tiež využiteľné na skúmanie interakcie vozovky a vozidla na styku vozovky a pneumatiky. 1. Úvod   Model prevádzkovej spôsobilosti vozoviek je neoddeliteľnou súčasťou systémov hospodárenia s vozovkami. Na základe vstupných param... viac

Finále majstrovstiev SR posádok strojov JCB

Celoslovenské kolo 2. ročníka majstrovstiev SR posádok strojov JCB sa uskutočnilo 26. 9. 2015 v Bratislave. Dvadsať súťažiacich sa stretlo vo finále 2. ročníka majstrovstiev Slovenska v zručnosti strojníkov JCB, odkiaľ vzišlo päť víťazov s najlepšími časmi. Tí sa vzápätí stretli s víťazmi regionálnych kôl z Prešova, zo Zvolena a z Nitry. Súťažiaci strojníci mali možnosť zmerať si sily na strojoch JCB a titul slovenského strojníka nakoniec vybojoval Anton Rejduga z firmy D7Bau, ktorý si odniesol poukaz na víkendový pobyt pre dvoch. Druhý bol Jozef Stravka z firmy Stravstav, tretí Ján Palčak zo... viac