ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

14. FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY

13. – 14. marec 2018, Bratislava, SR Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy – v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky Bratislava a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zorganizovali 14. ročník uznávanej medzinárodnej konferencie Fórum koľajovej dopravy v dňoch 13. – 14. marca 2018 v Bratislave.  Fórum koľajovej dopravy tradične ponúklo priestor na nové informácie, diskusiu a výmenu odborných názorov a skúseností v oblasti rozvoja, investícií a noviniek v železničnej a mestskej koľajovej doprave, ako aj možnosť... viac

Bez nich by to nešlo – portréty fekálnych vozidiel

Fekálne vozidlo, ľudovo hovnocuc alebo tiež fekál, je vozidlo, ktoré sa používa všade tam, kde neexistuje kanalizácia na odvoz splaškov zo žúmp a septikov, zväčša na dedinách alebo v extraviláne. Hovnocuc je tlaková nádrž vybavená sacím čerpadlom, ktoré vytvára v nádrži podtlak. Čerpaná zmes sa do nádrže nasáva rozdielom atmosférického tlaku a podtlaku v nádrži. Nevyhnutnou súčasťou je poistný ventil. Fekálna nádrž býva najčastejšie ako nadstavba nákladných vozidiel, ale taktiež môže byť samostatne ťahaná za traktorom alebo iným vozidlom. Hovnocucom sa označujú nielen vozidlá na čerpanie splaš... viac

Cestná konferencia 2018

27. – 28. marec 2018, Bratislava, Slovenská republika Eurofondy v cestnej doprave, výstavba a údržba cestnej siete, doprava v mestách a obciach, informačné modelovanie stavieb. O týchto a ďalších témach diskutovalo viac ako 260 odborníkov z celého Slovenska.   Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 27. a 28. marca 2018 v hoteli Holiday Inn v Bratislave významné odborné podujatie Cestnú konferenciu 2018. Záštitu nad konferenciou prijal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Cieľom konferencie bolo informovať o aktuálnej situácii v cestnom staviteľstve a hospodárstve na Slovensku... viac

TECHAGRO 2018

8. – 12. apríl 2018, Brno, Česká republika Poľnohospodárska a lesnícka technika pre udržateľné hospodárenie na najväčšom veľtrhu v strednej Európe Počas piatich dní navštívilo brnianske výstavisko viac ako 110 000 návštevníkov. Od 8. do 12. apríla 2018 prebiehal v Brne Medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej techniky TECHAGRO, Medzinárodný lesnícky a poľovnícky veľtrh SILVA REGINA a Veľtrh obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve a lesníctve BIOMASA. Na všetkých veľtrhoch sa zúčastnilo 724 firiem z 37 krajín na ploche 87 000 štvorcových metrov, ktoré boli úplne vypredané.  Vo webovej ap... viac

ODPAD AKO ZISK

Dňa 25. januára 2018 sa vo vedeckej kaviarni v Centre vedecko-technických informácií SR diskutovalo na tému odpad, v spojení s prednáškou významného vedca, strojára-konštruktéra a uznávaného odborníka v oblasti výskumu a vývoja progresívnych technológií zhodnocovania odpadu, prof. Ing. Ľubomírom Šoošom, PhD., dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Vo svojej prednáške pod názvom Odpad ako zisk sa zameral hlavne na organický odpad a možnosti jeho optimálneho zhodnocovania tak, aby jeho spracovatelia ekonomicky profitovali a zároveň sa správali ekologicky k životnému prostrediu. Spomenul v... viac

RUBBLE MASTER drviče a triediče v prémiovej kvalite z jednej ruky

Dnešný najväčší výrobca kompaktných drvičov, spoločnosť RUBBLE MASTER vznikla v roku 1991 z nápadu Ing. Geralda Hanischeho, ktorý chcel umožniť čo najväčšiemu okruhu používateľov inovačnú „recykláciu na mieste“ pomocou kompaktného mobilného odrazového drviča.  Tomuto konceptu zostala dodnes verná celá RM produktová paleta, od najmenšieho kontajner-mobilného stroja RUBBLE MASTER RM60 s 12,5 t prepravnou hmotnosťou a výkonom do 50 t/h, RM70GO „citycruscher“ s transportnou hmotnosťou 19,5 tony a výkonom 150 t/h až k profesionálnym strojom: RUBBLE MASTER RM90GO s výkonom až 200 t/h, prepravná hmot... viac

EKONOMIKA A AUTO

(JEDNOTLIVEC, RODINA, VÝROBCA, ŠTÁT) Auto je veľmi výdatne „zapojené“ do našich počtov, keď analyzujeme prínosy a straty jeho vlastníctva. Návyk na každodenné využívanie pohotovej dopravy, keď stále žijeme v dobe potrieb vybaviť mnoho – priamo na mieste – v určitom čase, ale i byť zväčša vo firme, práci, inštitúcii, je závislý od našej fyzickej prítomnosti. Administratíva je často roztrúsená, miesta služieb sa budujú postupne a nepredvídateľne (čo, kde a kedy pribudne). Tak sa stalo, že menšie i väčšie mestá neplánovite rozvíjali a upravujú parkoviská, verejnú dopravu i prístupnosť škôl, ambul... viac

Nové Iveco Stralis X-WAY

Spoločnosť AUTO-IMPEX, spol. s r. o., predstavuje nový rad vozidiel IVECO pre stavebnú logistiku a mestské služby. Stralis X-WAY je špeciálne navrhnutý pre výjazdy spojené s dopravnou a so stavebnou logistikou, poskytuje výbornú mobilitu a stabilitu v teréne. Predstavujeme ideálne vozidlo na všetky cesty, ktoré je zároveň skvelým pomocníkom v komunálnych a špeciálnych službách. IVECO Stralis X-Way predstavili v polovici minulého roku počas slávnostného ceremoniálu usporiadaného vo výrobnom závode značky IVECO v španielskom Madride v súvislosti s prevzatím zlatého ocenenia v rámci auditu... viac

RECYKLÁCIA VOZOVIEK ZA STUDENA

Ešte pred 10 rokmi technológia recyklácie na mieste za studena na území Slovenska nebola bežnou praxou. Pomaly po krátkych pokusných úsekoch sa odborná verejnosť zoznamovala s výhodami a úskaliami tejto technológie.Vykonali sa potrebné kroky na nastavenie legislatívy, pokusné úseky sa vyhodnotili ako vyhovujúce a pomalými krokmi sa technológia uviedla do praxe. Dnes ešte nemožno tvrdiť, že táto technológia prežíva vrchol, ale je zaradená v systéme a začína sa aplikovať na komunikácie aj I. triedy. Veď cieľom je dosiahnutie čo najlepšieho výsledku, preto sa musia využiť všetky dostupné prostrie... viac

ŠKOLENIE A VZDELÁVANIE TRIBOLÓGOV A TRIBOTECHNIKOV

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU (SSTT), člen ZSVTS, sa venuje vzdelávaniu ľudí, ktorí majú stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárstvo, chémia, ekológia, stavebníctvo, automobilizmus, ropný a petrochemický priemysel, ale aj ekonómia, biológia, zdravotníctvo atď. Vzdelávanie sa začalo v 70. rokoch minulého storočia, keď naša terajšia SSTT bola začlenená do ČSVTS. V tejto činnosti nepretržite pokračuje, iba sa zmenili niektoré formy a vylepšovala sa úroveň a zameranie školení. Vzdelávanie prebiehalo formou školenia – kurzov, ktorých dĺžka sa menila podľa... viac