Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

80 rokov kvalitnej výučby, úspechu a inovácií! STROJÁRI V BRATISLAVE ZVLÁDLI TENTO ROK ÚSPEŠNE NAPRIEK PANDÉMII

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sme už začiatkom roka 2020 žili prípravami na jedno z najdôležitejších podujatí – Strojársku olympiádu a Deň otvorených dverí. Trinásteho februára sa uskutočnilo finále vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti. Súťaž sme úspešne zorganizovali za pomoci našich partnerov z priemyslu, ktorými sú spoločnosti partnera Volkswagen Slovakia, a. s., Tatravagónka Poprad, Brose Prievidza, Boge Trnava, Nord Pohony, Schaeffler Skalica, Walter Slovakia, Slovnaft, a. s, Konštrukta Indu... viac

ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA V OBLASTI MOSTNÉHO STAVITEĽSTVA CEZHRANIČNÝM PROJEKTOM EDUMOS

Mosty predstavujú najvýznamnejší prvok inžinierskeho staviteľstva a zároveň reflektujú technickú vyspelosť a ekonomickú úroveň spoločnosti. Ich návrh, výstavba a správa si vyžadujú okrem množstva finančných prostriedkov vysokokvalifikovaných stavebných inžinierov – mostárov. Úroveň ich súčasnej prípravy a vzdelávania bude na dlhé roky určovať rozvoj a kvalitu dopravnej infraštruktúry na Slovensku aj v Česku. Stavebné fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) a Vysokej školy báňskej – TU Ostrava (VŠB-TUO) reagujú na túto výzvu a v súčasnosti sa spoločne podieľajú na implementácii vzdelávaci... viac

Využívanie vodíka pri zásobovaní komunálnej sféry teplom

Vodíkové technológie zažili cykly nadmerných očakávaní, po ktorých nasledovala dezilúzia. Čoraz viac dôkazov však naznačuje, že práve tieto technológie tvoria atraktívnu možnosť hlbokej dekarbonizácie systémov v energetike. Zaťažovanie technológií na báze fosílnych palív zvyšovaním emisnej dane vo forme rastu ceny emisných povoleniek v kombinácii so znižovaním nákladov na vodíkové technológie čoraz viac zvyšujú ich ekonomickú životaschopnosť. Ministerstvo hospodárstva SR nedávno deklarovalo podporu využívania vodíka, myslíme si, že by nebolo vhodné, aby sa zámery ohľade využívania vodíka sústr... viac

EXPO Lesní lom 2021 opět na scéně!

Veletrh EXPO je mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví a je naprosto unikátní akcí svého druhu v České republice.   O výjimečnosti veletrhu mohou svědčit čísla z minulého ročníku EXPO Lesní lom 2018: na ploše přes 60 000 m2 se představilo a své exponáty vystavilo 134 společností. Vystavovatelé se svými exponáty přilákali více než 10tisíc návštěvníků. Přestože na veletrhu převažovali čeští hosté, potkat jste mohli hosty z celé Evropy (např. Anglie, Itálie, Německa, Rakouska, Francie, Belgie, Polska, USA a Slovenska). Společnosti... viac

Financovanie 2020 Lesy – Drevo

Virtuálna online medzinárodná vedecká konferencia Financovanie 2020 Lesy – Drevo sa uskutočnila na pôde Technickej univerzity 26. 11. 2020. Je to podujatie, ktoré má už 26-ročnú tradíciu.  Počas tohto obdobia sa účastníci konferencie snažili riešiť otázky produkcie a využívania drevnej suroviny tak, aby sa dosiahol maximálny efekt pre národné hospodárstvo. V súlade s tradíciou aj tohtoročná konferencia priniesla nové a zaujímavé poznatky v oblasti analýzy rizík financovania lesných podnikov vplyvom globálnych ekonomických a ekologických zmien a poukázala na možnosti využívania obnoviteľných zd... viac

BETONÁRSKE DNI 2020

Dňa 22. 10. 2020 organizovala Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF STU v Bratislave 13. ročník Betonárskych dní 2020, ktoré boli v tomto roku rozšírené o 6. postkongresové kolokvium Slovenského národného komitétu fib po 5. Medzinárodnom kongrese fib v Melbourne 2018. Spojenie postkongresového kolokvia s Betonárskymi dňami sa osvedčilo už v roku 2014.                       Vzhľadom na známe okolnosti s pandémiou COVID-19 BD 2020 prebehli dištančnou – online formou. Kontinuita BD od roku 1994 sa síce neporušila, ale vôňa a chuť predošlých dvanástich ročníkov sa stratila. Napriek uvedenému... viac

Editoriál - prof. Ing. Marián Drusa, PhD., dekan Stavebnej fakulty, Žilinská univerzita v Žiline

Vážení čitatelia magazínu, ako člen redakčnej rady som bol poctený predstaviť vám aktuálne číslo už 15. ročníka časopisu a zároveň vám ponúknuť svoje vízie a predstavy o jeho ďalšom smerovaní. Mnohí z vás úvodné články preskakujú, ako aj ja, a zastavia sa pri peknom obrázku alebo zaujímavej téme. Ak ste sa dostali až k môjmu príspevku, znamená to, že ste v časopise našli viac aktuálnych a zaujímavých myšlienok a čítate časopis celý, čo je dobre. Šéfredaktorke časopisu sa musím poďakovať za takúto poctu, predsa len viac píšem kapitoly do knižných publikácií a zahraničné vedecké články a re... viac

POTREBA EXPANZIE MYSLENIA V GLOBÁLNOM A EURÓPSKOM KONTEXTE

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí. Porozprávali sme sa s jej predsedom, dlhoročne významným a uznávaným odborníkom. Odporúčania a rady na zlepšenie stavu ekonomiky a života v Slovenskej republike nám v rozhovore priblížil Dr. h. c. doc. Ing. Peter Mihók, CSc. Pán predseda, priblížite čitateľom nášho magazínu aktuálne postavenie SOPK, jej pôsobenie v našej spoločnosti, ciele, a zámery?  Takisto akčný program, stratégiu v rámci pôsobenia v S... viac

SITEL - Tisíce kilometrov optických trás - Budúcnosť informačných technológií

Spoločnosť SITEL, s .r .o., má viac ako 25 ročné skúsenosti na Slovensku v oblasti výstavby integrovaných telekomunikácií, ponúka špičkové produkty a riešenia, široký sortiment moderných telekomunikačných technológií formou komplexnej starostlivosti o zákazníka. V zahraničí pôsobí prostredníctvom partnerských spoločností v Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a na Ukrajine. SITEL, s. r. o., predstavuje silnú spoločnosť, popredného dodávateľa a overeného spoľahlivého partnera v celom spektre telekomunikačnej výstavby, servisu a prenájmov. Svoje aktivity SITEL, s. r. o., priebežne rozvíja vo viacerý... viac

Finišer BOMAG 200 C druhej generácie - Malý v rozmeroch a veľký vo výsledkoch

Výstavba asfaltových komunikácií je komplexná činnosť. Z tohto dôvodu firma BOMAG systematicky dlhodobo pracuje na jej efektivite. Táto zásada bola ústrednou témou pri vývoji a konštrukcii kompaktného finišera BF 200 C druhej generácie. Stroj na prácu na miestach, kde priestor je skôr výnimkou, prácu v stiesnených priestoroch, popri stenách a v priechodoch medzi budovami. Vyniká svojou univerzálnosťou, vďaka čomu je prvotriednym nástrojom na prácu v mestských aplikáciách a priemyselných zónach. Z technologickej stránky ponúka najnovšie novinky vo vývoji Bomag finišerov: pioniersky prístup k er... viac