Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

Rekonštrukcia ozubnicovej železnice Štrba - Štrbské Pleso, Od položenia ku skušobným jazdám nových EOJ Stadler

Posledný článok týkajúci sa rekonštrukcie ozubnice v Tatrách bol uverejnený v marcovom vydaní Magazínu č. 1/2021, keď sa začínalo položenie a montáž železničného zvršku. Montáž koľajového roštu bola značne sťažená z dôvodov klimatických podmienok.  Na mieste projektu bola súvislá vrstva ľadu a snehu až do polovice apríla 2021. Z dôvodov dodržania termínov bolo potrebné prispôsobiť technológiu položenia aktuálnym podmienkam. Stavba bola 3. 12. 2020 pozastavená z dôvodu už spomínaných klimatických podmienok, keď nebolo možné pokračovať v realizácii pri dodržaní noriem a technických požiadaviek.... viac

Hľadáme odborných hodnotiteľov na eurofondové PROJEKTY V DOPRAVE

Ministerstvo dopravy a výstavby SR hľadá odborníkov, ktorí pomôžu v procese transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z európskych zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Výzva sa týka odborníkov v oblasti cestnej, železničnej, vodnej a verejnej osobnej dopravy.  „Hľadáme nestranných a skúsených odborníkov, ktorí nám pomôžu s hodnotením žiadostí od našich prijímateľov na dopravné projekty. Proces nezávislého odborného hodnotenia je neoddeliteľnou súčasťou prideľovania financií z Európskej únie. Projekty z rôznych oblastí, ako je výstavba a mod... viac

Eurofondy nám pomáhajú MODERNIZOVAŤ DOPRAVU na úroveň vyspelých krajín

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je najväčším operačným programom v rámci eurofondov v programovom období 2014 – 2020. Takmer osem miliárd eur môžeme do konca roka 2023 využiť na investovanie do modernizácie dopravnej infraštruktúry, rozvoj informačnej spoločnosti, podporu výskumu a inovácií. O tom, čo to v praxi znamená a ktoré konkrétne projekty v oblasti dopravy majú k tomuto cieľu prispieť, sme hovorili s Ing. Ernou Dohnálikovou, generálnou riaditeľkou sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR. - foto Ing. Erna Dohnáloková Od minulého roka vediete na... viac

Moderné priestory na najvyššej úrovni - KUHN - SLOVAKIA s.r.o.

Nová firemná pobočka KUHN-Slovakia pre Košický a Prešovský kraj sa rozprestiera v priemyselnej zóne Haniska pri Prešove na celkovej ploche viac ako 5 000 m2. Úžitková plocha, na ktorej sa nachádzajú kancelárske priestory a dielne so skladmi náhradných dielcov, zaberá približne 600 m2, pričom prevádzková hala na opravy stavebných strojov má rozlohu asi 400 m2 a dvojposchodová administratívna budova rozlohu okolo 200 m2. Servisné a dielenské haly s rozlohou 325 m2 sú vybavené najmodernejšou dielenskou technikou. K stavbe prináleží priestranný sklad náhradných dielcov a vonkajšia umyváreň. Dielen... viac

Editoriál - šéfredaktorka Miroslava Kremnická

Po horúcom lete a zložitej situácii v boji proti pandémii, ktorá nám zväzuje ruky a výrazne negatívne ovplyvňuje náš život a myslenie, ako prežiť, nemôžeme zastať a nečinne sa pozerať, čo sa v spoločnosti deje. Všetci hľadáme nové možnosti, nápady a inšpirácie, ako vytvoriť podmienky na progresívny vývoj na Slovensku. Aj my sme k spracovaniu nášho letného magazínu pristupovali zodpovedne a s cieľom nesklamať vás, milí čitatelia, prinášame zaujímavé nasledujúce témy.  V rubrike Fórum predstavujeme významných hostí z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Generálna riaditeľka sekcie riadenia projek... viac

Hľadáme odborných hodnotiteľov na eurofondové projekty v doprave

Ministerstvo dopravy a výstavby SR hľadá odborníkov, ktorí pomôžu v procese transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z európskych zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Výzva sa týka odborníkov v oblasti cestnej, železničnej, vodnej a verejnej osobnej dopravy.  „Hľadáme nestranných a skúsených odborníkov, ktorí nám pomôžu s hodnotením žiadostí od našich prijímateľov na dopravné projekty. Proces nezávislého odborného hodnotenia je neoddeliteľnou súčasťou prideľovania financií z Európskej únie. Projekty z rôznych oblastí, ako je výstavba a mod... viac

Vďaka eurofondom vzniknú strediská údržby vlakov

Železničná doprava na Slovensku začala písať svoju históriu už pred viac ako 180 rokmi, keď bol sprevádzkovaný prvý úsek konskej železnice medzi Bratislavou a Trnavou. Prakticky od tohto štartu až do začiatku druhej svetovej vojny boli železnice na našom území na špičke v kvalite poskytovaných služieb v osobnej a nákladnej doprave a okrem špičkových koľajových vozidiel aj dopravná infraštruktúra a súvisiace servisné služby boli zárukou poskytovania kvalitných služieb cestujúcim a firmám.  Po druhej svetovej vojne sa v ČSR železnice preorientovali na podporu ťažkého priemyslu a osobná železničn... viac

Prešovský a Košický kraj - V prímestskej doprave začne platiť zónová tarifa a virtuálne karty - IDS východ

Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj prichádzajú s novinkou, ktorá zrýchli cestovanie v prímestskej autobusovej doprave a uľahčí nákup lístkov cestujúcim. Od leta budú môcť za lístok zaplatiť virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Oproti hotovosti pôjde o výrazne výhodnejšiu platbu.    Cestujúci budú môcť po novom platiť v autobusoch prímestskej dopravy virtuálnou dopravnou kartou. Novinku zavedie od leta Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) v rámci integrovaného dopravného systému. „Ak chceme pritiahnuť ľudí do verejnej dopravy, musíme im ponúknuť... viac

Balík mobility a inteligentné tachografy

Viaceré členské štáty EÚ zaviedli vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy, ktoré viedli k právnej neistote a vysokej administratívnej záťaži, čo výrazným spôsobom prispelo k zníženiu konkurencieschopnosti prevádzkovateľov cestnej dopravy z iných členských štátov EÚ.  Základom týchto vnútroštátnych opatrení bola smernica pre oblasť vysielania pracovníkov a pravidlá týkajúce sa administratívnych požiadaviek vysielania pracovníkov, ktoré však neboli vhodné pre oblasť cestnej dopravy, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou mobil... viac

Mobilita v legislatívnych návrhoch Európskej komisie – balík opatrení v oblastí mobility

Doprava predstavuje vážny problém klímy v Európe. Pretože súčasný stav riešení v oblasti mobility nie je možnosťou pre budúcnosť, európske železnice vítajú včasné prijatie stratégie EÚ pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu, ktorej cieľom je pomôcť odvetviu dopravy pohotovo reagovať na prebiehajúcu a akcelerujúcu klimatickú krízu a využiť príležitosti moderných a efektívnych technológií. Stratégia priznáva železnici významnú úlohu pri prechode na mobilitu s nulovými emisiami a pri plnení cieľov ekologickej dohody EÚ. V stratégiách EÚ v oblasti dopravy vrátane bielej knihy o doprave z roku 2011... viac